DYSKALKULIA

 

Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

            Książka w wyczerpujący sposób prezentuje problematykę zaburzeń rozwoju i zachowania z uwzględnieniem teorii i praktyki. Podzielona została na pięć części. Sa to: specyficzne rozwojowe zaburzenia uczenia się (w tym dysleksja oraz specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych), dziecięce zaburzenia emocjonalne (depresja, fobia szkolna, jąkanie, moczenie nocne, zespół stresu pourazowego u dzieci), zaburzenia neurologiczne (padaczka dziecięca, zmiany w lateralizacji), zaburzenia psychosomatyczne (dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej, alergie i astma a edukacja) oraz zaburzenia uwagi i zachowania.

 

 

Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

            U. Oszwa w swojej publikacji omawia kwestię specyficznych zaburzeń rozwoju umiejetności arytmetycznych. Książka składa się z sześciu rozdziałów. Sa to: specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, dysleksja i dyskalkulia – odrębności i podobieństwa, symptomatologia zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych, problem diagnozy dyskalkulii rozwojowej, pomoc dzieciom z dyskalkulią w świetle badań i praktyki oraz w kierunku efektywnej edukacji. Publikacja zawiera również aneksy: Kwestionariusz Operowania Liczbami oraz Skalę Umiejętności Matematycznych.

 

 

Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

            Publikacja adresowana głównie do nauczycieli kształcenia zintegrowanego jak też matematyki, którzy pracują z uczniami mającymi trudności arytmetyczne. Mogą z niej także skorzystać szkolni pedagodzy, psychologowie, studenci psychologii, pedagogiki i kierunków nauczycielskich, jak i rodzice dzieci mających kłopoty z matematyką. Książka podzielona została na trzy części. Pierwsza z nich omawia społeczną perspaktywę trudności arytmetycznych. Druga – to z kolei charakterystyka objawowa trudności arytmetycznych. Trzecia część książki prezentuje natomiast funkcjonowanie psychospołeczne osób z trudnościami arytmetycznymi.

 

 

Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.

            Książka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej dedykowana jest osobom, które interesuje zagadnienie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. Publikacja podzielona została na trzy cześci. Pierwsza omawia przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. Druga opisuje diagnozę dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Trzecia nastomiast prezentuje kwestię metodyki zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

 

 

 

 

Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006.

            Dar uczenia się jest kontynuacją i poszerzeniem przełomowego Daru dysleksji tych samych autorów. Obok już znanych metod prezentuje nowe, mające zastosowanie w korekcji wielu zaburzeń uczenia się. Poza problemem dysleksji odnosi się do:

  • ADD (zespól deficytu uwagi),
  • ADHD (ADD z hiperaktywnością),
  • kłootów z matematyką (akalkulia i dyskalkulia),
  • klopotów z pisaniem odręcznym (agrafia i dysgrafia).

 Swoje sprawdzone techniki autorzy prezentują w sposób na tyle przystepny, że każdy nauczyciel, rodzic, terapeuta czy sama osoba majaca trudności w uczeniu się może je z powodzeniem zastosować i dzięki temu przyjąć swój dar i uczyć się z radością.

Z okładki książki

 

Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum / Barbara Stryczniewicz. - Wyd. 2. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2006.

            Napisana przez doświadczoną nauczycielkę książka przedstawia sposoby pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki i podpowiada, jak zorganizować taką pomoc, by ucznia zachęcić do nauki i przekonać, że może osiągnąć zadowalające wyniki. Szczegółowo zaprezentowane są metody pracy i oceniania na zajęciach w zespołach wyrównawczych, zamieszczone zostały przygotowane dla każdej klasy gimnazjum karty pracy, uwzględniajace standardy wymagań egzaminacyjnych, a także sprawdziany dla uczniów uczęszczających na te dodatkowe zajęcia.

 W książce omówiono również przyczyny niepowodzeń dydaktycznych, m.in. takie specyficzne, jak dysleksja, dyskalkulia czy akalkulia.

Z okładki książki

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

 

Copyright