Zanim dziecko zacznie czytać i pisać : ponad 300 zabaw teatralnych, które przygotują dziecko do późniejszej nauki czytania i pisania / Sherrie West, Amy Cox; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

 

            Książka, której autorki dowodzą, że sztuki czytania i pisania można się uczyć porzez zabawę. Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów: zawody, dom, natura, nauka, sklepy, transport, sztuka oraz czytanie, pisanie i mówienie. Każdy z nich zawiera propozycje zabaw, zaprojektowanych w sposób umożliwiający odkrywanie pojęć mających związek z piśmiennością w naturalnych warunkach, przez co przygotowują dziecko do późniejszej nauki czytania i pisania. W załączniku znajdują się rekwizyty do zabaw.

 

 

 

Wczesne czytanie : gry, zabawy, ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem / Pam Schiller ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K.E. Liber, 2005.

 

            Książka składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych "wielką debatą". Są to: przygotowania, rozumienie fabuły, rozwijanie zdolności wysławiania się, zrozumienie funkcji słowa drukowanego, nauka pisania i alfabet – wprowadzenie. W publikacji znajduje się też galeria literek i dodatki tj. przepisy (np. na farby do malowania palcami) oraz ćwiczenia koncentracji. Pozycja książkowa prezentująca odkrycia i teorie naukowe dotyczące procesu nauki czytania, a także bogatą ofertę ćwiczeń, wierszyków, piosenek, historyjek i zabaw dzięki którym w dzieciach rozbudzi się zapał do czytania i dzięki którym dostrzegą one przyjemność płynącą z obcowania ze słowem pisanym.

 

 

Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop. 2007.

            Książkę tę tworzy dziesięć rozdziałów: Czas wolny, czyli czytenictwo i co jeszcze?, Hulanka po ikonosferze, czyli czy komputery zajmą miejsce książek?, Dydaktyzm czy artyzm, czyli wokół literatury dla dzieci, Na poczatku był Homer, czyli krótka historia literatury dla dzieci, Wallenrod Belwederem, "Ala ma kota", czyli zacznijmy od nauki czytania, "Wziełem klucz", czyli gdy dziecko ma trudności, Metoda kroków czytelniczych, czyli jak nauczyć dziecko kochać książki, Wędródka po półkach, czyli lektury dla Jasia, Janka, Jana oraz Tylko bez przesady, czyli książka to nie wszystko. Są one rodzajem wskazówek, podpowiedzi, co zrobić, żeby wprowadzić młodych ludzi w świat lektury. Publikacja adresowana do rodziców, wychowawców, jak również studentów pedagogiki.

 

 

Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003.

 

            Pierwszy z dwóch tomów poświęconych problematyce kompetencji czytelniczych uczniów w młodszym wieku szkolnym. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich omawia rozwijanie aktywności poznawczej i kształtowanie kompetencji uczniów w szkole końca XX wieku i poczatku XXI wieku. Rozdział drugi przedstawia kwestię poznawania książki i cech jej budowy przez dzieci w młodszym wieku szkolnym jako jednej z form rozwijania aktywności poznawczej uczniów i kształtowania ich kompetencji czytelniczych. W rozdziale trzecim autorka omówiła metodologiczne podstawy badań własnych. W rozdziale czwarym natomiast zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę na temat stanu komepetncji czytelniczych uczniów klas I-III oraz jego uwarunkowań.

 

 

Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 2, Szanse, możliwości / Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003.

 

Drugi tom książki Elżbiety Szefler poświęcony kompetencjom czytelniczym uczniów w młodszym wieku szkolnym. Jest to kontynuacja pierwszego tomu. Tym razem autorka zaprezentowała wyczerpująco dwie kwestie. Pierwsza z nich to modele kształtowania kompetencji czytelniczych w toku uczenia się przez badanie oraz poszerzanie i różnicowanie kręgu książek dla dzieci. Druga natomiast, to projekt modułowego programu kształtowania kompetencji czytelniczych w modelu uczenia się przez badanie oraz poszerzanie i różnicowanie kręgu książek dla dzieci.

 

 

Nauka czytania przez zabawę / Jackie Silberg ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005.

 

            Autorka pokazuje w swojej książce jak uczyć czytania przez zabawę, prezezntuje propozycje ćwiczeń, których wykonywanie pomaga rozwijać dolności potrzebne podczas czytania. Pubilkacja składa się z 12 rozdziałów, są to: zabawy z aliteracją, zabawy z alfabetem, zabawy z dźwiękami, zabawy z imionami, zabawy z łączeniem i segmentowaniem, zabawy z rymami, zabawy z porządkowaniem elementów, zabawy z rozpoznawaniem słów, zabawy z opowieściami, zabawy słowne, zabawy z pisaniem, historyjki z literami. Na końcu książki znajdują się dodatki zawierające zestawienia i formularze do oceny postępów dziecka, słowniczek trudnych terminów, zestaw przepisów kulinarnych, etapy rozwoju oraz karty do porządkowania elementów fabuły.

 

 

Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa / red. Joanna Papuzińska, Grażyna Walczewska-Klimczak; Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im Heleny Radlińskiej. - Płock : Książnica Płocka im.Wł. Broniewskiego ; Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, 2004.

 

            Celem jaki przyświeca wydaniu jest dostarczenie informacji o nowych formach pracy z dziecięcym czytelnikiem i jego dorosłym opiekunem oraz o szeregu inicjatyw podejmowanych przez biblioteki, które służą podniesieniu jej rangi jako instytucji kulturalnej w środowisku lokalnym. Oracowanie składa się z dwóch, uzupełniajacych się cześci. Pierwsza stanowi wprowadzenie, pokazanie szerszego kontekstu działań animujących czytelnictwo, zaprezentowanych w cześci drugiej. Nosi tytuł: od upowszecvhniania do animacji czytelnictwa. Jest to świadome i znaczące nawiązanie do publikacji prof. Joanny Papuzińskiej - Książki, dzieci, biblioteka. Z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej. (...) Przytaczana praca stanowi zapis cyklu wykładów akademickich, prowadzonych dla studentów dawnego Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Część druga z kolei nosi tytuł: Animacja czytelnictwa dziecięcego – efekty realizacji projektu w latach 2000-2004. Składają się na nią sprawozdania, niepozbawione wątków osobistej refleksji, z realizacji działań animujących czytelnictwo dziecięce, opracowane przez bibliotekarki biorące udział w projekcie.

Ze wstępu

 

Polubić czytanie : utwory literackie i ich autorzy na lekcjach języka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Marta Ziółkowska-Sobecka. - Warszawa : Wydaw. WSPTWP, 2000.

 

            W publikacji zaprezentowano sylwetki najbardziej popularnych autorów lektur dla klas I-III. Niektóre z nich opatrzone zostały materiałem anegdotycznym i ciekawostkami, które nauczyciele mogą wykorzystać w swojej pracy celem zainteresowania uczniów. Biografie pisarzy połączono z analizą utworów. Treść książki jest przy tym jedynie propozycją, brak tu wskazówek czy sugestii. To rodzaj materiału do refleksji, inspiracji do twórczego myślenia i kreowania nowych pomysłów na temat tego, jak rozmawiać z młodym czytelnikiem o literaturze, by zachęcić dzieci do lektury i do tego żeby polubiły czytanie.

 

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów Internetu.

(a.w.)

Copyright