Rytmika dla dzieci / Beatrix Podolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

 

Celem książki jest rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu i rytmu u dzieci. Całość obejmuje 120 zabaw i ćwiczeń rytmicznych przeprowadzanych systematycznie z uwzględnieniem stopnia trudności. Metodyka ćwiczeń i zabaw opiera się na współczesnych systemach wychowania muzycznego: E. Jaques-Dalcroze'a, C. Orffa i Z. Kodálya. Wprowadzanie rytmów za pomocą zabawy, gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, rysowania, ekspresji ruchu czyni zajęcia atrakcyjnymi i przyjemnymi. Dokładny opis ćwiczeń, wiele praktycznych wskazówek oraz rysunki ilustrujace ćwiczenia i zabawy ułatwiają nauczycielom prowadzenie zajęć. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli przedszkoli, ognisk, szkół muzycznych i studentów kierunków pedagogicznych.

Z okładki książki

 

Zajęcia muzyczne w przedszkolu : grupy młodsze / A. i J.-M. Versini, M.-N. Biguet ; tł. Andrzej Wróblewski. - Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2001.

 

Zajęcia muzyczne zajmują ważne miejsce w programie nauczania przedszkolnego. Wiążą się z koniecznością rozwijania naturalnych zdolności dziecka i potrzebą uwrażliwiania na świat dźwięków. Książka ma za zadanie pomóc wychowawcom przedszkolnym w prowadzeniu oryginalnych zajęć muzycznych z dziećmi trzy- i czteroletnimi przy użyciu bardzo prostych pomocy i instrumentów. Składa się z dwóch części: 1. "Zabawy słuchowe z małymi dziećmi (3 lata)", 2. "Zabawy umuzykalniające dla młodszych dzieci (3-4 lata)". Ułożona jest w formie konspektów obejmujących: całororczny plan zajęć, wyszczególnienie niezbędnych materiałów i przyborów, cele dydaktyczne realizowane podczas zajęć, dokładny opis przebiegu ćwiczeń, propozycje dodatkowych zabaw nawiązujących do tematu zajęć.

 

Z okładki książki

 

Muzyka w przedszkolu : metodyka / Beatrix Podolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

 

Książka ukazuje problematykę wychowania muzycznego w przedszkolu, przedstawia rozmaite propozycje wprowadzania dziecka w świat muzyki i uwrażliwienia na jej piękno. Czytelnik znajdzie tu omówienie różnych form aktywności dzieci (np.: ekspresja ruchu, śpiewanie piosenek, słuchanie i tworzenie muzyki) w ujęciu metodycznym, na podstawie współczesnych systemów wychowania muzycznego: E. Jaques-Dalcroze'a, C. Orffa i Z. Kodálya. Autorka wykazuje szczególną troskę, omawiając zagadnienia rozwijania twórczej inwencji dzieci oraz łączenia muzyki z plastyką i poezją na przykładzie prac plastycznych dzieci. Książka jest przeznaczona dla nauczycieli przedszkoli i studentów kierunków pedagogicznych.

 

Z okładki książki

 

Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4 - latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

 

Publikacja poświęcona zajęciom muzyczno-rytmicznym organizowanym dla dzieci trzy- i czteroletnich. Zdaniem autorki zajęcia umuzykalaniające powinny odbywać się w grupie dzieci młodszych nieco krócej, tj. od 15 do 20 minut. Przy ich planowaniu, nauczyciel powinien zadbać o różnorodność form aktywności, ponieważ małe dzieci szybko nudzą się wykonywaniem jednej i tej samej czynności. M. Staniek podkreśla też, że stopień trudności zabaw ruchowych powienien być adekwatny do możliwości dziecka w tym zakresie. W pierwszej cześci konspektów celem urozmaicenia zajęć muzyczno-rytmicznych autorka zamieściła kilka piosenek z opracowaniem ruchowym, które dodatkowo uatrakcyjnią zajęcia.

Na podstawie wstępu napisanego przez M. Staniek

 

Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością / Agnieszka Ewa Jarkowska. - Tychy : "Maternus Media", cop. 2004.

 

Książka jest filozoficzną refleksją nad muzyką jako środkiem wychowawczego oddziaływania wobec dzieci z różnymi rodzajami niepełnej sprawności. Praca jest napisana językiem przystępnym dla nieprofesjonalistów, co może stanowić o jej edukacyjnych walorach dla studentów pedagogiki, psychologii, muzykoterapii, pielęgniarstwa pediatrycznego, specjalizujacych się w pediatrii i rehabilitacji oraz rodziców dzieci z problemami w rozwoju. (...) W celu dopełnienia charakterystyki poszczególnych typów niepełnosprawności proponujemy kilka scenariuszy zajęć z dominantą aktywności muzycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorem scenariuszy jest dr Mirosław Kisiel, specjalista w zakresie wychowania muzycznego.

 

Z okładki książki

 

Scenariusze zajęć z rytmiki dla 5- i 6-latków / Agnieszka Iwanicka. - Płock : "Iwanowski", 2005.

 

Publikacja zawierająca scenariusze zajęć z rytmiki, które można wykorzystać na różne sosoby, podczas różnorakich zajęć. Poszczególne ćwiczenia i zabawy powiązane są z konkretnymi piosenkami, ale nie tylko. Można je wykorzystywać jako zupełnie osobne ćwiczenia, pobudzające wyobraźnię i myślenie twórcze, a także takie, które uspokajają i relaksują. Mimo, że tytuł książki sugeruje grupy wiekowe 5- i 6-latków, ćwiczenia można wykorzystywać równie dobrze w zajęciach ruchowych czy muzycznych w młodszych i straszych grupach wiekowych.

 

Z wprowadzenia Agnieszki Iwanickiej

 

Gimnastyka przedszkolaka / Sławomir Owczarek. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011.

 

Bogato ilustrowana "Gimnastyka przedszkolaka" zawiera zestaw atrakcyjnych, a jednoczesnie nieskomplikowanych i bezpiecznych ćwiczeń rozwijajacych sprawność fizyczną dziecka, kształtujących poprawną postawę ciała i zapobiegających płaskostopiu. Proponowane ćwiczenia z pewnością zainteresują nauczycieli przedszkoli, nauczania początkowego, instruktorów zajęć korekcyjnych, a także rodziców.

 

Z okładki książki

 

 

Muzyka i słowa : rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego / Teresa Siek-Piskozub, Aleksandra Wach. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006.

 

Podejmujemy problem umuzykalnienia procesu nauczania języków obcych. Zagadnienia wchodzące w zakres tego tematu traktujemy szeroko: przedstawiamy i szczegółowo omawiamy zarówno argumenty teoretyczne, oparte na teorii i badaniach z zakresu przyswajania języka obcego, jak i wskazówki oraz pomysły praktyczne, bezpośrednio związane z praktyką działań nauczyciela w klasie językowej.

 

Ze wstępu

 

 

Tańce i zabawy dla grupy / [tł. z niem. Piotr Rajca]. - Wyd. 3. - Lublin : Klanza, cop. 1995.

 

Taniec od lat towarzyszy człowiekowi. Grupowe wyrażanie określonych uczuć w konkretnej sytuacji – pozwalające na wspólnotę przeżyć – wzmacnia więź międzyludzką. Taniec ruowy sprzyja integracji uczestników, daje możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnego ruchu. Poprzez częstą zmianę partnera – co jest jedną z charakterystycznych cech tańców integracyjnych – uczestnicy mają okazję nawiązać choć chwilowy kontakt z większą liczbą osób. (...) publikacja powinna pomóc w organizowaniu atrakcyjnych i skutecznie aktywizujących działań w grupie. Oprócz 12 tańców z różnych stron świata, zawiera 60 zabaw i gier ruchowych. Ważnym dla nas akcentem jest włączenie do zestawu dwóch układów opartych na polskich melodiach ludowych – krakowiaka i kujawiaka.

Z noty od wydawcy

Copyright