TEATR W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

 

Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli Jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię / Elżbieta Drygas. - Poznań : Publicat, cop. 2014.

 

Naturalna potrzebą dziecka w wieku wczesnoszkolnym jest fizyczna aktywność, ruch, działanie. Tymczasem w szkole spędza ono większość czasu na pupie „przyswajając wiedzę” poprzez słuchanie i pracowite wypełnianie zeszytów ćwiczeń (…) W szkole o profilu teatralnym, jaką jest szkoła Łejery, wypracowaliśmy kilka metod, które przez działanie uczą dzieci potrzebnych umiejętności i do minimum ograniczają czas spędzony w ławkach. Techniki teatralne są stosowane nie tylko do kształcenia umiejętności warsztatowych i tworzenia spektakli, ale także w nauczaniu i wychowaniu.

Teatr jako swoista synteza sztuk, daje bardzo wiele możliwości wprowadzania uczniów w różne dziedziny. Zabawy teatralne angażują dziecko całościowo: jego emocje, intelekt, ciało i wyobraźnię.

Z prologu

 

Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum / Maria Kubiczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004].

 

Poradnik dla nauczycieli prowadzących szkolne grupy artystyczne – kółka teatralne i recytatorskie.

W części instruktażowej autorka przedstawia scenariusze trzynastu spotkań z młodzieżą przygotowujących do pracy nad konkretnym występem, spektaklem (nauka starannego wyrażania się poprzez język, ćwiczenie dykcji, akcentu, intonacji, modulacji, praca nad tekstem).

W części drugiej znajdują się propozycje repertuaru – autorskie przedstawienia teatralne.

 

Z okładki książki

 

Scenariusze szkolnych przedstawień teatralnych : dla szkół podstawowych / Zofia Kaliska, Beata Jacewicz. - Wyd. 2. - Białystok : Wydawnictwo Printex, 2016.

 

Drodzy Nauczyciele

Scenariusze dziecięcych przedstawień teatralnych mogą być wykorzystywane zarówno w szkolnych teatrzykach, jak i na lekcjach języka polskiego. Treść utworów ma charakter okolicznościowy (np. Dzień Nauczyciela, Dzień Matki…) lub tematyczny, a zarazem edukacyjny (ortografia, historia, geografia, mitologia…). Fragmenty między dialogami, oznaczone kursywą i zebrane w nawias, mają ułatwić interpretację dialogów i tekstów. Dodatkowo każdy scenariusz poprzedzony jest wstępnym opisem.

Oddając w Wasze ręce tę książkę, życzę miłej, owocnej pracy z młodymi adeptami sztuki… i być może aktorami.

Z okładki książki

 

Co z was wyrośnie : scenariusze dla gimnazjum i liceum / Anna Blaschke. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

 

Teatr szkolny i prezentacje artystyczne uczniów od zawsze towarzyszyły wychowaniu i edukacji dzieci i młodzieży. Pozwalają one wyzwalać i rozwijać drzemiące w uczniach zdolności i fascynacje. Właściwy dobór repertuaru oraz podział ról zgodnie z predyspozycjami i możliwościami aktorów to połowa sukcesu w pracy teatralnej z młodzieżą (…).

Scenariusze zamieszczone w tej książce są albo mojego autorstwa, albo opracowanymi przeze mnie adaptacjami lub montażami. Wszystkie były już zrealizowane przez nasze teatry, a więc uważam je za sprawdzone w praktyce. Przed każdym scenariuszem oraz w didaskaliach zamieszczam sugestie dotyczące scenografii, kostiumów, inscenizacji, jakie nasunęły mi się w wyniku własnej pracy z nimi. Mam nadzieję, że przysłużą się również osobom, które będą korzystać z tego zbioru (…).

 

Od autorki

 

Gotowe scenariusze imprez szkolnych czyli Jak przygotować imprezę w szkole, aby nie była nudną "kuczcią" / Jerzy Hamerski. - Poznań : Publicat Wydawnictwo, 2011.

 

Tematem tej książki są właśnie takie zdarzenia, nazywane przeze mnie imprezami. Adresuję ją do nauczycieli i rodziców, instruktorów i wychowawców, a także pracowników domów kultury i świetlic. Zamieściłem w niej zbiór propozycji przeciwstawiających się tzw. kuczciom (czyli akademiom ku czci) – nudnym, długim, o wątpliwych walorach edukacyjnych i artystycznych. Kiedy uczniowie źle wypadają podczas występu, często słyszy się usprawiedliwienia dorosłych: „Przecież to tylko dzieci, nie wymagajmy zbyt wiele”. Czy nie próbujemy w ten sposób ukryć własnej nieudolności i niekompetencji? Czy nie godzimy się na słaby poziom, nie chcąc się przyznać, że to my jesteśmy za niego odpowiedzialni?

Ze wstępu

 

Teatr młodego aktora / Aleksandra Marcinkowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2010.

 

Scenariusze przedstawień i imprez okolicznościowych w zbiorze „Teatr młodego aktora” zrodziły się z potrzeby. (…) Wszystkie teksty mogą stać się inspiracją do różnorodnych twórczych poszukiwań, takich jak: przygotowanie kostiumów, rekwizytów, wybór odpowiedniej muzyki, czy ciekawej techniki gry aktorskiej. Możliwości jest bardzo dużo i warto stworzyć w zespołach teatralnych warunki do urozmaiconych artystycznych doświadczeń, zastosować np. improwizację, taniec, elementy baletu, grę na instrumentach muzycznych, pantomimę, dramę, słuchowisko itp. Didaskalia to również nie sztywne reguły gry, ale wskazówki, podpowiedzi, które młodzi aktorzy dopasowują do swoich potrzeb i wyczucia sytuacji teatralnej. A każda twórcza działalność kształtuje wrażliwość na sztukę, uczy właściwego podejścia do pracy i pomaga w życiu.

 

Ze wstępu autorstwa Aleksandry Marcinkowskiej

 

Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.

 

Publikacja zwiera szereg scenariuszy uroczystości szkolnych, które można wykorzystać jako gotowy materiał lub też odpowiednio zmodyfikować według własnego uznania i potrzeb. W książce znaleźć można scenariusze przedstawień z okazji 3 Maja, na temat przemocy, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Nauczyciela, zakończenia roku szkolnego i wiele innych przydatnych z punktu widzenia szkolnego kalendarza imprez.

 

 

 

 

Teatr młodzieżowy : warsztat, spektakl, scenariusze / Jan Andrzej Fręś. - Rzeszów : "Fosze", 2005.

 

(…) Książka ta powstała jako odpowiedź na postulaty wielu młodych – choć nie tylko – instruktorów teatralnych, z którymi mam przyjemność od wielu lat się spotykać. Jej zawartość została tak pomyślana, by choć częściowo wypełnić lukę, jaką daje się zaobserwować między akademickimi sugestiami teoretyków wychowania estetycznego a codzienną praktyką instruktorską. Jest ona zatem adresowana przede wszystkim do nauczycieli prowadzących szkolne zespoły teatralne oraz instruktorów pracujących z młodzieżą w pozaszkolnych ośrodkach kultury różnego typu (…).

Ze wstępu

 

 

"...z fantazją i humorem..." czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku / Anna Monika Szymańska, Anna Szymczak. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2004.

 

(…) TEATR w SZKOLE może istnieć jako wspaniała zabawa uczniów i nauczycieli.

Proponujemy Wam scenariusze, które w naszych szkołach spotkały się z dużym entuzjazmem ze strony uczniów-aktorów i uczniów-widzów oraz grona pedagogicznego.

 

Ze słowa autorek do czytelników

 

 

Między wzruszeniem a śmiechem / Dorota Klus-Stańska. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2004.

 

Inscenizacje w szkole mają swoją tradycję i gorących miłośników. Wnoszą w szkolne życie element odmiany, twórczego klimatu i poczucie przeżywania czegoś wyjątkowego. Pozwalają przełamać wyblakłą szarość szkolnej codzienności, często żmudnej i zbyt poważnej jak na potrzeby dziecięcej społeczności (…).

Zawarte w tym zbiorku scenariusze pochodzą z okresu istnienia założonej przeze mnie i prowadzonej przez osiem lat eksperymentalnej Autorskiej Szkoły Podstawowej „Żak” w Olsztynie (…).

Początkowo pomysł na teatr zrodził się z chęci aktywizowania dzieci i sprawienia im przyjemności. Jednak bardzo szybko dostrzegłam ogromne walory wychowawcze, kształcące, a czasami wręcz terapeutyczne przygotowywanych przedstawień (…) teatr okazał się znakomitym treningiem emocji, zachowań społecznych i intelektu. Stał się też szansą na odniesienie sukcesu przez dzieci mające trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, ujawnił prawdziwe talenty, wykreował możliwość obdarowywania najbliższych czymś niematerialnym, a przecież o ile cenniejszym, bo zrodzonym z własnego twórczego wysiłku.

Z rozdziału „Szkolne przedstawienia, czyli jak to się zaczęło”

 

Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum / Małgorzata Wieczorek, Dorota Wieczorek. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2004.

 

Inscenizacje na każdą okazję” to zbiór scenariuszy:

-tematycznie odpowiadających kalendarium roku szkolnego,

-których niewątpliwymi atutami są wyraziste postaci, interesująca akcja i humor,

-będących propozycją ciekawych montaży literackich,

-umożliwiających nauczycielom pasjonatom twórczą realizację oświeceniowej maksymy „uczyć – bawiąc”.

 

Z okładki książki

 

Szkolny kabaret "Szpila" przedstawia : (scenariusze imprez) / Urszula Wójcik. - Płock : "Korepetytor" Marian Gałczyński, 2002.

 

Teksty zawarte w tej książce są efektem kilkuletniej pracy z młodzieżą. Tworząc szkolny kabaret „Szpila”, nie liczyłam na takie zainteresowanie ze strony przede wszystkim uczniów. Choć bardzo inspirowały mnie przedstawienia znanych kabaretów, np. „Potem”, nie mogłam znaleźć tekstów, które można by było przedstawić na szkolnej imprezie. Zaczęłam więc pisać je sama (…) Owocem tej pracy są scenariusze zawierające elementy pastiszu, parodii czy groteski. Nastoletni odbiorcy umieją je już rozpoznać i zrozumieć, bo przecież potrzebne wiadomości teoretycznoliterackie zdobywają na lekcjach języka polskiego. Praca w szkolnym kabarecie jest więc też sposobem na nietypowe nauczanie (…).

 

Ze wstępu Urszuli Wójcik

Copyright