ADHD

 ADHD : podjąć wyzwanie : kompletny przewodnik dla rodziców / Russell A. Barkley ; tł. Aleksandra Błachnio. Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 2009.

            „ADHD. Podjąć wyzwanie” to wysoko ceniony poradnik dla rodziców, którego niniejsze wydanie zostało uzupełnione o najaktualniejsze informacje na temat ADHD i terapii tego rodzaju zaburzeń. Russell A. Barkley, światowy autorytet w tej dziedzinie, wspomaga rodziców, wyposażając ich w kompletna wiedzę, fachowe wskazówki oraz wiarę, że potrafią oni zapewnić dziecku najlepszą możliwą opiekę.

            Nowe wydanie zawiera:

 • Etapowy plan terapii, który pomógł już tysiącom dzieci z ADHD na świecie
 • Nowe strategie zapewniające dzieciom większe szanse na sukces w szkole i w kontaktach społecznych
 • Opis postępów w badaniach genetycznych i neurologicznych, które pomagają lepiej zrozumieć przyczyny ADHD
 • Praktyczne rady dla rodziców, jak opanować stres i zachować spokój w rodzinie
 • Uaktualniony wykaz książek, organizacji i źródeł internetowych, które mogą przydać się rodzicom.

Z okładki książki

 

Praca z dzieckiem z ADHD / [autor Sylwia Walerych].  Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Grupa Wydawnicza Oświata, 2017.

            (…) Warto pamiętać, że rozpoznanie u dziecka ADHD nie powinno stać się dla niego „wymówką” usprawiedliwiającą jego każde trudne zachowanie. Dzięki wskazówkom zawartym w publikacji możliwe będzie odróżnienie celowych, niepożądanych zachowań dziecka od objawów zaburzenia, na które nie ma ono wpływu.

            W książce omówiono także typowe problemy szkolne spowodowane objawami ADHD. Zaprezentowano wskazówki, w jaki sposób zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz jakich zasad przestrzegać, by pomóc takiemu dziecku.

Fragment Wstępu

 

Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym : poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych : poznać, zrozumieć - zaakceptować / Katarzyna Chrąściel. Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2011.

            Jest to krótkie kompendium wiedzy teoretycznej na temat ADHD – jego specyfiki, uwarunkowań, objawów i dynamiki rozwoju. Poza tym podane są tutaj sprawdzone oraz polecane przez fachowców (a także wypracowane przez samą Autorkę) sposoby radzenia sobie  z trudnościami, jakie niesie wychowywanie dziecka nadpobudliwego w domu i w szkole.

            W książce znalazły się również przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w młodszym wieku szkolnym oraz scenariusze warsztatów kierowanych zarówno do rodziców, jak i nauczycieli.

Z okładki książki

 

ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.

(…) ADHD w szkole łączy cechy kompleksowego podręcznika i skutecznego poradnika. Autorzy prezentują aktualne informacje na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jego typowe objawy i cechy odróżniające go id innych zaburzeń. Oddzielają fakty od mitów i podpowiadają, jakie kroki należy podjąć, gdy zauważymy u dziecka pierwsze symptomy zaburzenia. Omawiają kwestie dotyczące akceptacji osoby z ADHD, funkcjonowania dzieci z tym zespołem w domu dziecka czy rolę szkolnego asystenta ucznia. Opisują wiele strategii pracy z dziećmi z ADHD, najskuteczniejsze metody i narzędzia terapeutyczne oraz kryteria diagnostyczne. Proponują także program szkoleniowy dla nauczycieli, który – podobnie jak wszystkie zawarte w książce wskazówki – pomoże im osiągać coraz lepsze rezultaty w pracy z uczniami z ADHD.

Z okładki książki

 

Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria, badania, praktyka / Piotr Pawlak. – Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

(…) Efektywna pomoc dziecku z ADHD jest możliwa w przypadku ścisłej współpracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów z rodziną dziecka. Rodzina jest najważniejszym obszarem wychowawczym, w którym zachodzi wiele procesów zasadniczo wpływających na życie jej członków. Pojawienie się w niej dziecka z ADHD wiąże się z wieloma następstwami w różnych sferach jej funkcjonowania. Złożoność zjawiska wymaga szczegółowego rozpoznania, które daje podstawę do budowania sieci wsparcia, obejmującego pomoc dziecku z dysfunkcją, jego rodzicom oraz rodzeństwu. (…).

Fragment Podsumowania

 

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [et al.]. – Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

 • ADHD to najczęstsze zaburzenie rozwojowe, które dotyka 5 % dzieci,
 • ADHD ze względu na swoje objawy utrudnia osiągnięcie sukcesów szkolnych, zawodowych, towarzyskich,
 • Nasilenie objawów ADHD zmniejsza się z upływem czasu.
 • Wczesne rozpoczęcie terapii indywidualnej dziecka oraz terapii rodzinnej znacząco zwiększa szansę na zmianę zachowania dziecka.

Z okładki książki

 

ADHD nie istnieje : cała prawda o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Richard Saul ; przeł. Rafał Pękała.  Białystok : Wydawnictwo Vivante, 2015.

            Napisałem te książkę, aby prowokować. Nie dla samej prowokacji jednak. Od lat zajmuję się wieloaspektowymi problemami spowodowanymi błędną diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, czyli ADHD, u dzieci dorosłych. Objawy związane z zaburzeniami koncentracji są aż nadto widoczne, ze wszystkimi swoimi negatywnymi skutkami, jakie wywołują u całego społeczeństwa bez względu na wiek. (…) Napisałem te książkę, aby sprowokować do głębszego zastanowienia się nad wyczerpującymi pacjentów objawami zaburzeń koncentracji i nadpobudliwości. Napisałem ją dla lekarzy, pacjentów i wszystkich tych, którzy żywią nadzieję, że ułatwi ona dostęp do odpowiedniej pomocy potrzebującym.

Fragment Przedmowy

 

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej /  Piotr Pawlak. – Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest rozpoznaniem medycznym, orzekanym przez lekarza psychiatrę lub neurologa. Wiąże się on z określonymi zmianami w mózgu, czego konsekwencją jest specyficzna osobowość dziecka. Należy jednak mieć na uwadze, że psychologiczne i pedagogiczne formy pomocy są bardzo istotnym elementem korekcji większości zaburzeń psychicznych, a w zespole hiperkinetycznym mają szczególne znaczenie. Odpowiednio dobrana terapia pozwala dziecku lepiej radzić sobie z pobudzeniem ruchowym i emocjonalnym oraz przezwyciężać trudności w sferze poznawczej.

Fragment Wstępu

 

Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu /  Magdalena Kamińska. Gdańsk : "Harmonia", 2010.

ADHD jest zaburzeniem wciąż słabo zbadanym. W książce tej Autorka przedstawia aktualny stan wiedzy psychologów, psychoterapeutów i pedagogów na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, wiedzy dotyczącej między innymi jego przyczyny i diagnozy. Pokazuje z jakimi problemami zmagają się osoby z ADHD. Są to trudności nie tylko wynikające z dotyczącej ich dysharmonii, ale także będące efektem krzywdzącej opinii na temat tych osób. W książce szczegółowo omówione są objawy ADHD, metody diagnostyczne, przyczyny, zaburzenia współwystępujące oraz funkcjonowanie dzieci z tym zaburzeniem w szkole i w domu. Autorka pokazuje także, że osoby z ADHD mogą być poddane skutecznej terapii.

Z okładki książki

 

Z ADHD można wygrać : jak pomóc ludziom cierpiącym z powodu ADHD i innych typów zespołu zaburzeń uwagi / Daniel G. Amen ; przekł. Przemysław Hejmej.  Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo Medium, cop. 2010.

            Książka ta oferuje pierwszy tego rodzaju całościowy ogląd problematyki ADD i jest próbą dogłębnego zrozumienia jego sześciu typów. Proponuje także skuteczny program uaktywniania funkcji mózgowych w celu pozbycia się piętna ADD, z którym trudno osiągnąć jakikolwiek sukces życiowy – zarówno w relacjach międzyludzkich, w życiu wewnętrznym, jak i w pracy lub szkole. Warto podkreślić, że ADD ma wpływ na całą rodzinę, w której żyje osoba z ADD. Dlatego znajdziesz tu dużo informacji o sposobie funkcjonowania w takiej rodzinie (dla rodziców, małżonków i rodzeństwa), wraz z licznymi praktycznymi wskazówkami, jak umiejętnie żyć pod jednym dachem.

Z wprowadzenia

 

Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD / David Pentecost ; [tł. Ewa Niezgoda].  Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005.

Dzieci z ADD lub ADHD dla swoich rodziców mogą być wychowawczym koszmarem. Mogą niszczyć, przeszkadzać i nie reagują na zabiegi wychowawcze tak jak inne dzieci. Leczenie farmakologiczne łagodzi objawy, ale destrukcyjne zachowania często pozostają. Czy jest coś, co rodzice w tej sytuacji mogą zrobić?

            W tej książce po raz pierwszy zebrano wypróbowane i przetestowane metody w sposób dostępny i zwięzły. Autor, David Pentecost, wyszedł poza identyfikację objawów i przedstawił techniki dokonywania przez rodziców zmian, mających na celu opanowanie i zminimalizowanie trudnych zachowań. Opracowany przez niego system –ADDapt, ADD Alternative Parenting Techniques – składa się z dwunastu kroków, z których każdy został szczegółowo opisany. Autor rozumie, jak trudne wyzwanie dla rodziców stanowią dzieci z ADD i ADHD, gdyż do wychowania ich nie wystarczają normalne, dobre, rodzicielskie umiejętności. Z tymi rodzicami i z tymi dziećmi przepracował wiele lat jako terapeuta rodziny, jest twórcą projektu terapii ADHD, wykładowcą w Instytucie Terapii Rodzinnej w Londynie, doradcą rodziców, nauczycieli i psychiatrów.

Z okładki książki

 

ADHD : naucz się żyć z ADHD : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Martin L. Kutscher ; tł. Robert Waliś.  Warszawa : Wydawnictwo Liber, 2009.

            (…) Popełniamy błąd, zajmując się jedynie powszechnie rozpoznawaną triadą objawów: deficytem uwagi, impulsywnością i nadpobudliwością. Te symptomy to tylko wierzchołek góry lodowej. Zapewne rodzina zmaga się ze znacznie poważniejszymi problemami, ale mało kto rozumie, że towarzyszące objawy opisane powyżej są częścią tego samego neurologicznego schorzenia. Bez tej świadomości rodzice mogą uważać, że ich dziecko dotknięte ADHD „przypadkowo” bywa również nieposłuszne i egocentryczne. Jeśli nie uznamy tych dodatkowych objawów za element tego samego spektrum zaburzeń, opiekunowie nie będą o nich wspominać, a lekarze nie będą ich leczyć. (…).

Fragment Streszczenia

 

ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tłumaczyła z języka angielskiego Karolina Kraczkowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.

Rodzice dziecka z ADHD/ADD mają często uczucie, jakby mieszkali na polu bitwy. Nieustannie toczą walkę o uwagę dziecka, rozrzucone skarpetki, zachowanie przy stole, nieodrobione lekcje, zagubione zeszyty…

Autorka poradnika – terapeutka rodzinna, konsultantka w zakresie organizacji i zarządzania czasem – udziela praktycznych rad, w jaki sposób nadpobudliwe i rozpraszające się dziecko nauczyć porządku, systematycznej pracy i nauki.

Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców, ale będzie też przydatny dla nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z ADHD/ADD.

Z okładki książki

 

ADHD u dorosłych : poradnik - jak z tym żyć / Sabine Bernau ; przekł. Magdalena Labiś.  Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2007.

            Często jesteś nieskoncentrowany lub zamyślony? Czy działasz bez namysłu lub przeciwnie – jesteś zbyt powolny? Czy łatwo wybuchasz? Czy masz problemy z utrzymaniem porządku i organizacją czasu? Objawy te mogą wskazywać na obecność ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi. Książka podpowie Ci, jak możesz poradzić sobie z tymi problemami: pracując nad sobą, korzystając z pomocy bliskiej osoby lub fachowego terapeuty, stosując środki farmakologiczne.

Z okładki książki

 

Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. Warszawa : Difin, 2006.

Jest to książka dla rodziców, których życie przypomina nieustającą walkę. Ich dziecko: wierci się na krześle, ciągle się rusza, nie umie wolno chodzić, jest gadatliwe i wtrąca się do rozmów dorosłych, nie wie, kiesy przestać, dokucza innym dzieciom, łatwo się rozprasza, bywa agresywne, ma problemy z planowaniem.

Ich dziecko nazywane jest rozrabiaką, wiercipiętą, rozbrykanym urwisem, wreszcie świrusem. Ich dziecko bez przerwy słyszy, że jest niegrzeczne. Być może jest nadpobudliwe. Przeciętnie w każdym społeczeństwie od 2% do 5% dzieci cierpi na nadpobudliwość i chroniczny brak koncentracji oraz gonitwę myśli. Książka powstała na bazie kilkuletnich doświadczeń w pracy z dziećmi i rodzicami dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Różni się od innych tym, że zawiera praktyczne rady, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach z dzieckiem nadpobudliwym. (…).

Fragment Wstępu

 

ADHD nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. Elżbieta Niegowska-Drachal. Warszawa : Bellona, 2006.

W naszej książce przedstawiamy w skrócie co to jest ADHD, jakie są jego objawy i trudności z nim związane, możliwe sposoby leczenia i pomocy. Informacje, gdzie i u kogo można uzyskać praktyczną pomoc odnoszą się do Wielkiej Brytanii. [Załączamy też informacje dotyczące Polski]. Staraliśmy się zaprezentować aspekty teoretyczne i praktyczne ADHD w sposób zwięzły, spójny i wyczerpujący, w formie przystępnej dla wszystkich zainteresowanych: specjalistów i rodziców.

Fragment Przedmowy

 

Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych / Kurt Mosetter, Reiner Mosetter ; przeł. Urszula Szymanderska. Łódź : Wydawnictwo JK - Feeria, 2006.

(…) ADHD i ADD różnią się znacznie, nie mają też ściśle określonych, wyrazistych symptomów. Można raczej powiedzieć, że obydwie te przypadłości są pewnymi wzorcami zachowania, zespołami cech, które dopiero przy określonym natężeniu mogą być postrzegane w kategoriach choroby. (…) W naszym poradniku dokładnie opisujemy objawy i charakterystyczne cechy ADHD i ADD. Nie można jednak tylko poprzestać na suchym ustaleniu, czy dana osoba cierpi lub nie na te stany. Dlatego skupiamy się przede wszystkim na tym, w jaki sposób „chorzy” mogą pomóc sami sobie.

Fragment Wprowadzenia

 

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. – Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo sprawiają rodzicom i wychowawcom wiele problemów wychowawczych. Zdarza się często, że dorośli są nieświadomi głównych przyczyn niewłaściwego zachowania dzieci. Z tego powodu winą za złe zachowanie obarczają dzieci. Tymczasem znajomość i świadomość przyczyn nieodpowiedniego zachowania dzieci jest niezwykle ważna. Dzieciom nadpobudliwym należy poświęcić dużo uwagi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, w czym tkwi problem dzieci nadpobudliwych, ponieważ bez tego nie można im pomóc. Należy przede wszystkim nauczyć dzieci kontrolowania swojej energii. W osiągnięciu tego celu pomogą odpowiednio zorganizowane zabawy ruchowe i ćwiczenia relaksacyjne, w czasie których dzieci uczą się różnych sposobów rozładowania swojej energii (…).

Fragment Wstępu

 

Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców / Gordon Serfontein ; przeł. Jacek Jankowski. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003.

Trudności w nauce i niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami często są wynikiem zaburzeń koncentracji uwagi – choroby występującej u wielu dorastających dzieci, zwłaszcza chłopców. Gordon Serfontein, doświadczony pediatra od lat pracujący z dziećmi, wnikliwie opisuje przyczyny i objawy tych zaburzeń, wśród których wymienia między innymi impulsywność, nadpobudliwość, nieuwagę, agresję. Doradza jak postępować, aby okres dojrzewania przebiegał mniej burzliwie. Dodaje otuchy rodzicom, nauczycielom i lekarzom i pokazuje na ich przykładach, że często z tych kłopotliwych dzieci wyrastają zdolni, nieprzeciętni ludzie.

Z okładki książki

 

Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole / Anna Marczak.  Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.

Rodzice lub nauczyciele często opisują dzieci nadpobudliwe jako te, które poszukując kontaktów społecznych, nie wiedzą, jak je nawiązać. Poważnym problemem jest brak akceptacji ze strony rówieśników w okresie dojrzewania. Może to prowadzić do rozwoju depresji, uzależnienia czy rozwoju osobowości aspołecznej. Autorka ma nadzieję, że niniejszy program choćby w niewielkim  stopniu pomoże tym, którzy muszą radzić sobie z tym problemem – dzieciom, rodzicom i wychowawcom.

Fragment Podsumowania

 

ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [tł. Ewa Kowalczyk].  Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006.

Problem ADHD wywołuje wiele pytań typu:

 • Czy ADHD da się jednoznacznie zdiagnozować w szkole, czy konieczna jest wizyta u lekarza?,
 • Czy istnieją możliwości leczenia ADHD?,
 • Czy jest słusznym przypisywanie dzieciom odpowiednich zachowań?,
 • Co udowodniono a co tylko założono? Co potwierdziło się dotychczas? Co pomogłoby naprawdę? itp.

W książce znajduje się rzetelny przegląd informacji na temat ADHD i nadpobudliwości w ogóle. Problem, nadpobudliwości psychoruchowej został przedstawiony w sposób jasny i zrozumiały. Autorka rozprawia się ze wszystkimi pogłoskami, podejrzeniami oraz wyobrażeniami, które niegdyś łączono z terminem ADHD. Dostarcza natomiast argumentów, z pewnością pomocnych w pedagogicznej pracy.

Z okładki książki

 

Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli / Agnieszka Misiak, Karolina Kossakowska-Petrycka. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006.

Pomiędzy grupą dzieci niesprawiających większych trudności a dziećmi z ADHD funkcjonuje grupa określana mianem dzieci nadpobudliwych. Zalecenia do pracy z takimi dziećmi mogą wydawać się niejasne, bo skoro dziecko nie ma ADHD – to problem jest, czy go nie ma? Czy takie dziecko powinno traktować się inaczej?

Książka jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Rozwiązania i metody zawarte w publikacji przeznaczone są dla rodziców dzieci czekających na zakończenie procesu diagnostycznego, ale także tych, które są po prostu nadpobudliwe – może bardziej niż inne dzieci w tym samym wieku, choć ich objawy nie są na tyle nasilone, aby móc jednoznacznie stwierdzić, że mają ADHD.

W poradniku przedstawione są propozycje rozwiązań różnych codziennych problemów, nad którymi pracują rodzice dzieci nadpobudliwych i z którymi spotykają się nauczyciele w szkole. Wszystkie sugestie Autorek zostały przećwiczone w życiu codziennym.

Z okładki książki

Dziecko nadpobudliwe / Cordula Neuhaus ; tł. Maria Kaczorowska ; konsultacja nauk. Tadeusz Gałkowski. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

 • Udane połączenie informacji naukowych z praktycznymi radami na co dzień.
 • Szczegółowe przedstawienie wzorców zachowań nadpobudliwych ruchowo dzieci w pierwszym roku życia.
 • Pomoc dla udręczonych rodziców dzieci w burzliwym okresie rozwojowym w 2. i 3. roku życia.

Dzieci nadpobudliwe już od samego urodzenia różnią się bardzo od innych niemowląt i mogą nieprzygotowanych na to rodziców doprowadzić do rozpaczy. Ten poradnik będzie ci służył pomocą.

Poradnik ten napisany został przez Cordulę Neuhaus, uznaną w Niemczech autorkę prac o ADHD (zespole nadpobudliwości psychoruchowej), cieszącą się uznaniem w świecie nauki i popularnością wśród czytelników. Poświęca ona tę publikację głównie dzieciom w okresie wczesnodziecięcym, lecz uwzględnia także problemy, jakie stwarza to zaburzanie osobom dorosłym.

Z okładki książki

 

W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; przeł. Izabela Sowa. Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi) to zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się łatwością rozpraszania uwagi, impulsywnością i upodobaniem do sytuacji pełnych wrażeń, a także niską tolerancją na nudę i frustrację. Ludzie dotknięci ADHD (zarówno dzieci, jak i dorośli), są często niewłaściwie diagnozowani i leczeni. Zaczynają szukać pomocy, gdy nie mogą zapanować nad swoi destrukcyjnym zachowaniem, gdy dokucza im depresja, gdy popadają w uzależnienie od substancji psychoaktywnych i hazardu, gdy nęka ich chroniczne rozkojarzenie.

Z okładki książki

 

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy / Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka.  Lublin : Wydawnictwo BiFolium, 1999.

            Dobrze więc się stało, iż autorzy podjęli się trudnego zadania omówienia przyczyn, obrazu klinicznego zespołu oraz różnych form pomocy dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo, ich rodzinom i nauczycielom. Sądzę, iż z zadania, jakie postawili przed sobą wywiązali się bardzo dobrze i niniejsza publikacja pomoże zarówno profesjonalistom jak i rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytem uwagi.

Fragment Przedmowy autorstwa prof. dr hab. n. med. Jadwigi Komender

 

Oprac. Anna Wesołowska

 

 

 

 

Copyright