TRENING MOWY, CZYLI GRY I ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

 

Detektyw słuchowy : ćwiczenia językowo-słuchowe / Anna Szczepańska. – Wyd. 2. -  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

„Detektyw słuchowy” to zestaw ćwiczeń w formie zabaw, które można wykorzystać zarówno w czasie wolnym w domu, na zajęciach szkolnych, jak i w gabinetach terapeutyczno-logopedycznych. Ćwiczenia rozwijają percepcję słuchowa i wzrokową oraz umiejętności językowe dziecka, usprawniając w ten sposób zdolność czytania i pisania. Dziecko bawiąc się, trenuje także koncentrację uwagi, wzbogaca słownik, ćwiczy syntezę słuchową oraz doskonali słuch fonemowy i pamięć słuchową.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Gadające zwierzątka : zabawy logopedyczne dla najmłodszych / Beata Dawczak, Izabela Spychał ; il. Krzysztof Spychał. – Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.

Jest to książeczka dla dzieci od trzeciego roku życia. Ciekaw zabawy, ćwiczenia i historyjki w niej zebrane maja pomóc w rozwoju mowy maluchów. Dlatego tez znalazły się tu ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, słuchowe, rozwijające mowę i rozumienia mowy. Kolorowe ilustracje, wycinanki i wierszyki z pewnością zachęcą dziecko do sięgnięcia po książkę i umilą naukę.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

 

Syczki s, z, c, dz : zabawy z głoskami / Beata Dawczak, Izabela Spychał ; il. Krzysztof Spychał. – Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia,  2016.

            Syczki są kolejną publikacją z serii „Szkoła poprawnej wymowy”, wydaną w formie ćwiczeń do indywidualnej pracy. Książka skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które mają problemy z prawidłową realizacją głosek: s, z, c, dz.

            Właściwie dobrany zasób słów, zestawień, zdań, opowiadań, atrakcyjne ilustracje, zagadki i wierszyki stanowią bogaty materiał do ćwiczeń logopedycznych. Zróżnicowany stopień trudności pozwoli logopedom i nauczycielom na swobodny dobór ćwiczeń odpowiednich do wieku dziecka ich zabawowy charakter zachęci do pracy i uatrakcyjni żmudny proces korekty mowy.

Na bazie tak bogatego materiału, pod kierunkiem logopedów, również rodzice prawidłowo wymawiający głoski syczące mogą pracować z dziećmi, które maja wadę wymowy. Przedstawione w książce ćwiczenia poparte informacjami na temat rozwoju psychoruchowego, ze szczególnym uwzględnieniem mowy, są skuteczną pomocą zarówno dla dzieci z prawidłową wymową, jak i tych, które wymagają korekty.

Życzymy dzieciom, towarzyszącym im rodzicom, logopedom i opiekunom przyjemnej zabawy podczas ćwiczeń i sukcesów w poprawnej wymowie.

Jolanta Liczkowska-Czakyrowa, Logopeda, pedagog specjalny, recenzja merytoryczna i konsultacja  książki

 

 

Opowieści dziadziusia : materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź / Anna Czerniakowska.  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

„Opowieści dziadziusia” to książka zawierająca wiele ćwiczeń oraz zabaw logopedycznych utrwalających prawidłową wymowę głosek szeregu ciszącego: ś, ź, ć, dź. W publikacji znajduje się odpowiednio dobrany materiał wyrazowo-obrazkowy, który z pewnością uprzyjemni dzieciom ćwiczenia artykulacyjne. Są to między innymi wykreślanki, labirynty, krzyżówki, rebusy. Dzięki różnorodnym zadaniom dzieci nie tylko utrwalają poprawną wymowę głosek szeregu ciszącego, ale także rozwijają spostrzegawczość, doskonalą umiejętność czytania i pisania, uczą się stosowania prawidłowych form gramatycznych oraz ćwiczą koncentrację uwagi.

Z okładki książki

 

 

 

 

Ćwiczenia logopedyczne z głoską s : plus naklejki / Małgorzata Zarębska ; ilustracje i skład Maja Kanarkowska. Toruń : Wydawnictwo Literat, [2017].

Książeczka edukacyjna „Ćwiczenia logopedyczne z głoską S” skierowana jest do logopedów lub rodziców pracujących z dzieckiem z wadą wymowy seplenienie. Zadania ułożone zostały według zasad terapii logopedycznej: ćwiczenia głoski w izolacji, sylabach, grupach spółgłoskowych, wyrazach, wyrażeniach, zdaniach oraz wierszu. (…)

Fragment „Słowa do rodziców”

 

 

 

 

 

 

Opowiedz o... : terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy / Anna Tońska-Szyfelbein. – Wyd. 3. popr. -  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

Osoby z afazją, dysfazją lub opóźnionym rozwojem mowy nie sa łatwymi pacjentami, szczególnie dzieci. Nie ma jednej metody pracy z tymi osobami, na rynku zaś niewiele jest pozycji poświęconych terapii zaburzeń mowy.

Anna Tońska-Szyfelbein, opracowała serię ćwiczeń, które pozwalają dziecku wypowiadać na początku pojedyncze wyrazy, potem zaś zwroty, by w końcu doprowadzić do opowiadania – dłuższej wypowiedzi, w której dziecko mówi poprawnie fonetycznie i gramatycznie.

Bohaterami książkiOpowiedz o...” są dwie rodziny: Duchnowskich i Duszków. Przedstawione są one na ilustracjach obrazujących różne, codzienne sytuacje, z którymi dziecko na pewno już się zetknęło.

Ćwiczenia proponowane przez Annę Tońską –Szyfelbein ćwiczą nie tylko umiejętności mowy, ale tez spostrzegawczość i zmysł obserwacji oraz zdolności manualne.

Z okładki książki

 

 

Mowa nie trawa : wybór ćwiczeń logopedycznych z głoską r dla młodzieży i dorosłych / Monika Malicka. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

W książce znajdują się ćwiczenia, które można wykonywać podczas terapii rotacyzmu. Są one użyteczne na etapie utrwalania i automatyzacji głoski r, a ich kolejność odpowiada ogólnej metodycznej chronologii postępowania terapeutycznego. Materiał językowy wybrany do ćwiczeń zawiera wyrazy i pary wyrazów, wyrażenia, zwroty, zdania oraz teksty do czytania i obrazki do opisywania.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Logopedyczne kółko i krzyżyk : gry i zabawy do utrwalania poprawnej wymowy głoski "r" : dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Marlena Szeląg. Łódź : Annał, 2014.

To pomoc logopedyczna służąca do utrwalania prawidłowej wymowy głoski „r” w trzech pozycjach w słowie: na nagłosie, w śródgłosie i w wygłosie. Można ją wykorzystywać do pracy z dzieckiem w gabinecie logopedycznym oraz w domu z osobą dorosłą.

Zawiera opis kilkudziesięciu różnorodnych gier dydaktycznych opartych o elementy tradycyjnej gry w „kółko i krzyżyk”, które można modyfikować na wiele różnych sposobów. Do gier dołączony jest bogaty komplet obrazków w postaci podpisanych zdjęć i rysunków rozmaitych przedmiotów w nazwach których ukrywa się głoska „r”.

W grze znajduje się również zestaw obrazków pozwalający na różnicowanie głosek „l”, „j” i „r” w pojedynczym słowie. Książka zawiera dodatkowo trzy rodzaje plansz, kolorowe żetony, trzy rodzaje kości do gry, kody obrazkowe oraz kartoniki z kolorami i z imionami. Wszystkie elementy książki wraz z opisami gier stanowią spójną całość oddziałując globalnie na rozwój dziecka.

Z okładki książki

 

Wierszyki i zagadki logopedyczne /  Agata Kwias. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009.

            Prezentowana książka to zbiór wierszy i zagadek logopedycznych wraz z ćwiczeniami, przeznaczonych do utrwalania i automatyzacji wymowy głosek, po uprzednim wyćwiczeniu ich w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach. Idea jej napisania powstała podczas praktyk logopedycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w trakcie pisania pracy dyplomowej, gdzie dokumentowałam prowadzoną przeze mnie terapię dziesięcioletniej dziewczynki, u której stwierdziłam wadliwą artykulację głoski [r]. To dla Natalii pisałam pierwsze wiersze, aby nasza wspólna praca była jak najbardziej efektywna i zarazem atrakcyjna.

Fragment wstępu

 

 

 

 

Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz : dla przedszkolaka i ucznia / Jolanta Ho-Janecka ; [rys. Agata Fuks, Irena Czusz]. – Wyd. 3. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017.

„Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz” powstały na podstawie moich wieloletnich doświadczeń zawodowych w pracy z dziećmi. Jest to zeszyt ćwiczeń, które pod kierunkiem nauczyciela, rodzica i logopedy można wykorzystać w pracy z przedszkolakami i uczniami do utrwalania przez nich poprawnej wymowy głosek dentalizowanych. (…) Proponowane ćwiczenia są zatem przemyślane tak, aby to, co jest integralną częścią ćwiczeń logopedycznych, czyli usprawnianie artykulacji, nie stanowiło ich jedynej wartości. To przez ćwiczenia małej motoryki, słuchu fonematycznego, pamięci, oddechu, przez ćwiczenia aktywizujące, analizator słuchowy i wzrokowy dziecko nabywa sprawności artykulacyjnych. (…).

 Fragment „Od Autorki”

 

 

 

Saksofon Cecylii : materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz / Anna Czerniakowska.  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

„Saksofon Cecylii” to książka logopedyczna służąca korygowaniu niewłaściwej artykulacji głosek s, z , c, dz oraz utrwalaniu ich poprawnej wymowy. W publikacji znajduje się odpowiednio dobrany materiał wyrazowo-obrazkowy, który z pewnością uprzyjemni dzieciom ćwiczenia artykulacyjne. Dzięki różnorodnym zadaniom uczniowie nie tylko utrwalają wymowę głosek syczących, ale również trenują czytanie i pisanie, kształcą pamięć i koncentrację uwagi, rozwijają spostrzegawczość i wzbogacają słownictwo.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Zeszytowy trening mowy czyli Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Marta Galewska-Kustra ; narys. Joanna Kłos.  Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2015.

Ćwiczenie trudnych głosek, sprawdzanie, czy wymowa dziecka rozwija się poprawnie, dobra, pożyteczna zabawa – to główne, ale nie jedyne cele tej książki. Jest ona skierowana do rodziców, logopedów, pedagogów i nauczycieli pracujących z dziećmi. Na 64 stronach zebrano wiele wesołych ćwiczeń, podzielonych według wieku dziecka i stopnia trudności. Dotyczą one głosek, które w rozwoju wymowy sprawiają najwięcej kłopotu (m.in. „k”, „g”, „l”, „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, „s”, „z”, „c”, „dz”, „sz”, „ż”, „cz”, „dż”, „r”). wykonując zawarte na kartach książki zadania, dzieci pracują nad poprawną artykulacją, a rodzice mają okazję do wspólnej zabawy, dzięki której dowiedzą się, czy rozwój wymowy malucha przebiega poprawnie, czy może należy zasięgnąć porady logopedy. Proponowane zadania zachęcają również do ćwiczenia sprawności grafomotorycznej i słuchu fonemowego oraz rozwijania wyobraźni twórczej dzieci. (…).

Z okładki książki

 

 

 

Smaczne zabawy buzi i języka : ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci / Elżbieta Borsuk-Sorota, Aleksandra Kruszewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

            (…) W naszym poradniku proponujemy ćwiczenia, które można wykorzystać w każdej wolnej chwili, na przykład podczas podwieczorku lub wspólnego spaceru. Ćwiczenia te mogą być wspaniałą, wspólną zabawą dzieci i dorosłych. Pragniemy zapobiegać rutynie logopedycznej, a z doświadczenia wiemy, że dzieci uwielbiają nasze ćwiczenia i nie są nimi znużone. Proponowane przez nas pomysły w pewnym sensie zawierają już w sobie element nagrody. Po kilkukrotnym powtórzeniu ćwiczenia z danym artykułem żywnościowym dziecko w nagrodę może go po prostu zjeść. Nagradzanie jest istotne, ponieważ motywuje do dalszej pracy. (…)

Fragment wstępu

 

 

 

 

Bingo logopedyczne : głoska sz / Magdalena Hinz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

Książka składa się z dwóch części: w pierwszej znajdują się plansze do gry dla dziecka, a w drugiej listy wyrazowe do czytania przez osobą, która gra z dzieckiem. Do każdej planszy przygotowano trzy różne listy wyrazowe (aby grający wielokrotnie mógł ćwiczyć na tym samym materiale wyrazowym).

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Oprac. Anna Wesołowska

 

Copyright