INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres ; przekład Juliusz Okuniewski. Wydanie 3. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Wkład dr Jean Ayres w zrozumienie sensorycznych fundamentów pewnych problemów z zachowaniem i emocjami dzieci jest niepodważalny, a jej zawodowa uczciwość w dążeniu do prawdy naukowej – nieskazitelna.

Niniejsza publikacja w jasny sposób opisuje naturę zaburzeń integracji sensorycznej oraz pokazuje, jak te niedostrzegalne problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom, a także wskazuje, jak można pomóc takim osobom. Dzięki tej książce również dorośli od lat cierpiący na zaburzenia integracji sensorycznej mogą w większym stopniu zrozumieć to, co im się przytrafiło.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla terapeutów zajęciowych i innych specjalistów, a także dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz dla osób dorosłych, które podejrzewają u siebie problemy z przetwarzaniem sensorycznym i mają nadzieję lepiej sobie z nimi radzić w przyszłości.

Z okładki książki

 

 

 

Integracja sensoryczna w autyzmie / Bożenna Odowska-Szlachcic. Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018.

Książka „Integracja sensoryczna w autyzmie” ma charakter popularnego poradnika skierowanego do terapeutów SI, oligofrenopedagogów, psychologów, neurologopedów, logopedów i innych specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz do rodziców takich dzieci. Zawiera propozycje konkretnych, opartych na teorii integracji sensorycznej technik, ćwiczeń i strategii terapeutycznych, a także sposobów modyfikacji środowiska oraz sugestii dla opiekunów pod kątem domowego programu terapii. W aneksach umieszczono spis akcesoriów przydatnych podczas terapii – zabawek, pomocy i przedmiotów codziennego użytku. Czytelnik znajdzie tu także wykaz ogólnie dostępnych kwestionariuszy i skali do wczesnego wykrywania autyzmu.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się / A. Jean Ayres ; przekład: Juliusz Okuniewski. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Uczenie się stanowi funkcję mózgu, a zaburzenia uczenia się odzwierciedlają nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu nerwowego. W książce przedstawiono klasyczną teorię A. Jean Ayres, według której dezorganizacja integracji sensorycznej stanowi przyczynę trudności w nauce. Terapia tych zaburzeń kładąca nacisk na integrację sensoryczną to szczególna strategia – nie skupia się bowiem na nauce konkretnych umiejętności, takich jak dopasowywanie bodźców wzrokowych, zapamiętywanie sekwencji dźwięków, rysowanie linii czy też opanowywanie podstaw programowych. Jej celem jest rozwijanie mózgu w taki sposób, by był on w stanie nauczyć się samodzielnego radzenia sobie z zadaniami.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Barbara Sher ; przekład Katarzyna Bereda-Rosołek. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.

Osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego wykazują podwyższoną lub obniżoną wrażliwość na określone bodźce, co w różny sposób wpływa na ich codzienność. Dla rodziców zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z trudnościami sensorycznymi może stanowić nie lada wyzwanie. Niniejsza publikacja zawiera propozycje sprawdzonych zabaw, które wzmocnią nie tylko układ sensoryczny dziecka, lecz także więzi rodzinne.

W książce czytelnik znajdzie:  sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dla dzieci i rodziców, krótkie omówienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego w przyjaznej formie, niebanalne pomysły, jak zainteresować dzieci zabawą, wykorzystując materiały, które są łatwo dostępne w każdym domu, jasne wskazówki dotyczące wieku uczestników gier oraz modyfikacje wybranych zabaw dla starszych dzieci.

Z okładki książki

 

 

 

 

Elementy integracji sensorycznej / Marta Szybkowska. Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017.

„Elementy integracji sensorycznej” to publikacja przeznaczona dla grup wiekowych: 3 i 4 latków oraz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą praktyczne informacje na temat tego, jak w warunkach przedszkolnych pomóc dzieciom z zaburzeniami SI, propozycje zabaw stymulujących zmysły, scenariusze zajęć dla 2 grup wiekowych, karty pracy nawiązujące do tematyki zajęć, kolorowe materiały pomocnicze do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla rodziców.

Publikacja wchodzi w skład serii: Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu (…).

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. – Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.

Dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) lub przetwarzania sensorycznego (SPD) mogą być bardzo różne. Są wyjątkowe jak każdy malec: mają swoje preferencje, potrzeby i własną wrażliwość. Różnica polega na tym, że dzieci z ASD Lub SPD, w przeciwieństwie do swoich typowo rozwijających się rówieśników, jednoznacznie informują nas o swoich preferencjach, potrzebach i wrażliwości. Widać je jak na dłoni. (…). Mam nadzieję, że dzięki pomysłom zawartym w tej książce będziecie w stanie pomóc dzieciom w wykorzystaniu ich wyjątkowych mocnych stron, co pozwoli im cieszyć się życiem.

Fragment wstępu

 

 

 

 

 

Interwencje sensoryczno-motoryczne : jak za pomocą ruchu poprawić ogólne funkcjonowanie ciała / Cara Koscinski ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2019.

Niniejsza książka skierowana jest przede wszystkim do terapeutów integracji sensorycznej, którzy chcą wzbogacić własny zasób pomysłów oraz zapewnić radosne doświadczenia sensoryczno-motoryczne swoim małym podopiecznym. Publikacja przyda się też rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pozostałym specjalistom – mogą oni omówić opisane tu interwencje z terapeutą dziecka, a następnie wdrożyć je w innym otoczeniu.

Z okładki książki

„Cara Koscinski zdecydowanie zasłużyła sobie na miano autorytetu, jeśli chodzi o temat autyzmu, zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD) oraz innych odmienności rozwojowych. To osoba w wyjątkowej sytuacji: jest matką dwóch synów z SPD, autyzmem i ADHD, terapeutką z przygotowaniem z zakresu teorii integracji sensorycznej, stosującą terapię zajęciową z wykorzystaniem podejścia integracji sensorycznej (OTSI) oraz wspaniałą autorką, obdarzoną znakomitymi umiejętnościami komunikacyjnymi”.

Z przedmowy Carol Kranowitz

 

 

 

Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6- letnich / Jacek Szmalec. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2019.

Problematyka integracji sensorycznej, zaburzeń przetwarzania sensorycznego, a także wpływu tych zaburzeń na funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych jest zagadnieniem stosunkowo nowym, jednak doczekała się już wielu opracowań (…). Praca ma charakter empiryczny i składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę rozwoju dziecka pomiędzy 5 a 7 rokiem życia, czyli w okresie przejścia od wieku przedszkolnego do wczesnoszkolnego. (…) W rozdziale drugim zaprezentowano zagadnienia dotyczące gotowości i dojrzałości szkolnej (…). Rozdział trzeci poświęcono zagadnieniom związanym z integracją sensoryczną. (…) Rozdział czwarty jest rozdziałem metodologicznym. (…) Rozdział piąty poświęcono analizie zgromadzonego materiału badawczego.

Fragment wstępu

 

 

 

 

 

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007.

Książka „Zaburzenia integracji sensorycznej” zapewnia czytelnikowi wiele praktycznych i skutecznych porad oraz strategii działania dotyczących pomocy dzieciom dotkniętym dysfunkcją sensoryczną. Skupiając się na wczesnej interwencji, pokazuje, że dzieci, u których zdiagnozowano to schorzenie, mogą osiągnąć swój pełny potencjał w domu, szkole i społeczności.

Autorki opisują i analizują objawy, przyczyny, dodatkowe czynniki oraz zachowania związane z zaburzeniami integracji sensorycznej, zwłaszcza w ramach autyzmu, ADHD i zaburzeń dwubiegunowych, skupiając się m.in. na pomocnych ćwiczeniach, tajnikach diagnozy oraz modyfikacji programów edukacyjnych.

Ta zrozumiała i przystępna książka to niezastąpione źródło wiedzy dla rodzin, nauczycieli i opiekunów mających kontakt z dziećmi doświadczającymi zaburzeń integracji sensorycznej.

Z okładki książki

 

 

 

 

Uczenie się przez zmysły : wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej dla rodziców i specjalistów / Violet F. Maas ; tł. Ewa Grzybowska, Zbigniew Przyrowski, Marta Ślifirska. – Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1998.

„Większość ludzi nie docenia, jak ogromną wagę odgrywają w naszym życiu narządy zmysłów. Odbierane przez nie bodźce docierają do ośrodkowego układu nerwowego (oun). Niosąc informacje o otaczającym nas świecie, pozwalają poznawać go i uczyć się właściwego reagowania na cechy i wymagania środowiska, w którym żyjemy (…)

Niewielu z nas zdaje sobie jednak sprawę z tego, że aby wszystkie narządy zmysłów działały zgodnie i harmonijnie (co jest podstawą prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów w życiu), musza one przejść długą i skomplikowaną drogę, polegającą na stopniowym uczeniu się i wytwarzaniu coraz większego i pełniejszego współdziałania, czyli integracji we wspólnej pracy.”

Fragment Przedmowy do polskiego wydania autorstwa Marii Borkowskiej

 

 

Oprac. Anna Wesołowska

 

Copyright