FIZJOTERAPIA

 

Fizjoterapia z elementami klinicznymi. T. 1 / Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński, [Ewa Straburzyńska-Migaj]. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008.

Fizjoterapia, która uzupełnia leczenie prowadzone innymi metodami współczesnej medycyny i równocześnie stanowi podstawę rehabilitacji oraz profilaktyki chorób ekologicznych, należy do dynamicznie rozwijających się dyscyplin medycznych. (…) W podręczniku szczególną uwagę zwrócono na metodykę poprawnego i bezpiecznego wykonywania zabiegów, pomijając te, które nie mają naukowego uzasadnienia w postaci opublikowanych wyników badań doświadczalnych i klinicznych.

Fragment przedmowy

W pierwszej części podręcznika omówiono: podstawy fizjoterapii, termoterapię, wodolecznictwo, światłolecznictwo, laseroterapię, elektrolecznictwo, wolnozmienne pola magnetyczne oraz ultradźwięki.

 

 

 

 

Fizjoterapia z elementami klinicznymi. T. 2 / Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński, [Ewa Straburzyńska-Migaj]. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2008.

W drugiej części pracy poruszono następujące kwestie: badanie pacjenta, zasady oceny układu krążenia w fizjoterapii, elektrodiagnostyka, podstawy leczniczego stosowania ruchu, masaż leczniczy, balneologia i balneoterapia, wziewania – inhalacje, podstawy klimatoterapii uzdrowiskowej, leczenie uzdrowiskowe, fizjoterapia w chorobach układu ruchu, fizjoterapia w wieku podeszłym i starczym, fizjoterapia w wieku rozwojowym, fizjoterapia w chorobach układu oddechowego, fizjoterapia w chorobach serca i układu krążenia.

 

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia w reumatologii / redakcja naukowa Krystyna Księżopolska-Orłowska ; autorzy Tomasz Cichocki i [14 pozostałych] ; patronat merytoryczny Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. - Wydanie I - 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.

Postępowanie usprawniające w chorobach reumatycznych stanowi wyzwanie ze względu na towarzyszący im przewlekły ból oraz postępujący proces osłabienia i zmian destrukcyjnych więzadeł, mięśni, kości oraz chrząstki stawowej. Podręcznik jest zbiorową pracą klinicystów i rehabilitantów, którzy w kompleksowy sposób przedstawili nowoczesną wiedzę na temat metod fizjoterapeutycznych stosowanych w reumatologii.

W publikacji zwięzłe omówienie chorób reumatycznych poprzedza obszerna prezentację metod fizjoterapeutycznych stosowanych, m. in. w: reumatoidalnym zapaleniu stawów, toczniu rumieniowato układowym, spondyloartropatiach, osteoporozie, zapaleniu tkanek miękkich, dnie moczanowej.

Autorzy zwrócili również uwagę na zapobieganie ograniczeniom funkcjonalnym poprzez aktywność ruchową i naukę prawidłowego wykonywania czynności życia codziennego, stosowanie sprzętu pomocniczego lub ortopedycznego oraz kształtowanie właściwych nawyków ruchowych.

Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów fizjoterapii, może być także przydatny w praktyce zawodowej fizjoterapeutów oraz lekarzy - rehabilitantów zajmujących się kompleksowym usprawnianiem pacjentów.

Z okładki książki

 

Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii / red. nauk. Aleksander Ronikier ; Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. - Wyd. 1- 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

Książka zawiera opis metod diagnostyki funkcjonalnej, która stanowi podstawę nowoczesnej fizjoterapii. Czynnościowe badania diagnostyczne stosowane są m.in. w chorobach układu ruchu, krążenia, oddechowego i nerwowego, zespołach bólowych oraz chorobach nowotworowych. Znajdują również szerokie zastosowanie w pediatrii i geriatrii. Ważne miejsce w tekście zajmuje omówienie międzynarodowej klasyfikacji ICF, a także zasad bezpieczeństwa testów diagnostycznych oraz prognozowania i programowania procesu rehabilitacji na podstawie ich wyników. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do studentów fizjoterapii i praktykujących fizjoterapeutów, będzie także przydatna dla studentów medycyny oraz lekarzy wszystkich specjalności.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.

Jest to unikatowy podręcznik zawierający aktualną wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, uzdrowiskowej i pozauzdrowiskowej. Uwzględniono w nim różne zabiegi terapeutyczne stosowane w leczeniu chorób, a także w medycynie estetycznej i kosmetologii. W sposób przystępny przedstawiono najnowsze informacje dotyczące różnych form terapii, m.in. laseroterapii, elektroterapii, leczenia z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego oraz ultradźwięków. Omówiono również zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne, wspomagające zdrowie i urodę, stosowane w ośrodkach typu SPA.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Kinezyterapia / Kazimiera Milanowska. - Wydanie VI - 7 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2015.

Jest to kolejne wydanie podręcznika obejmującego całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Czytelnik znajdzie w książce m.in. podstawy teoretyczne i metodyczne kinezyterapii, zasady prowadzenia ćwiczeń leczniczych, najnowsze metody ćwiczeń leczniczych stosowane w dysfunkcjach różnych układów organizmu.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów fizjoterapii akademii wychowania fizycznego i akademii medycznych, wydziałów fizjoterapii i terapii zajęciowej publicznych i niepublicznych wyższych szkół medycznych i wyższych szkół pedagogicznych oraz dla magistrów rehabilitacji ruchowej i lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji.

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Fizjoterapia po mastektomii : leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne / Emilia Mikołajewska. - Wydanie I - 3 dodruk. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019.

Mastektomia to najbardziej rozpowszechniony i jeden z bardziej skutecznych sposobów leczenia nowotworów piersi.

W publikacji Autorka omawia m.in.: rodzaje operacji chirurgicznych, operacje odtwórcze, zaopatrzenie ortopedyczne i protetyczne, rehabilitację psychologiczną, rehabilitację fizjoterapeutyczną przed operacją i w kolejnych okresach po niej.

Przykłady ćwiczeń zalecanych w poszczególnych fazach rehabilitacji opatrzone są bogatym materiałem ilustracyjnym. Książka adresowana jest do studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa. Może być także przydatna kobietom po zabiegu odjęcia piersi w odzyskiwaniu ogólnej sprawności i równowagi psychicznej.

Z okładki książki

 

 

Oprac. Anna Wesołowska

Copyright