1. Brzozowska Anna, Luks Ewa Katarzyna, Wdowiak Teresa: Diagnoza edukacyjna i jej miejsce w praktyce pedagogicznej
 2. Cechowska Katarzyna: Zestaw konspektów godzin wychowawczych oraz scenariusz spotkania z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnień dla gimnazjum
 3. Cęcelewska Bożena: Etiologia, diagnoza i terapia moczenia: prelekcja
 4. Cęcelewska Bożena: Jak kształtować prawidłowe postawy rodzicielskie. Nieprawidłowe postawy rodziców: prelekcja
 5. Cęcelewska Bożena: Jak wychować szczęśliwe dziecko?: prelekcja
 6. Chocholska Małgorzata: Codzienność Codzienność odświętność odświętność w wychowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym
 7. Dębska Jolanta: Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze
 8. Dębska Jolanta: Wpływ postaw rodzicielskich ojców na pozycję dziecka w grupie rówieśniczej
 9. Gorczyca Włodzimierz: Wpływ wychowania fizycznego w szkole na kształtowanie się pozaszkolnej aktywności ruchowej dziewcząt i chłopców
 10. Jagodzińska Małgorzata, Milewska Dorota: Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej
 11. Kostrzewska Hanna: Problematyka aspiracji edukacyjnych literaturze przedmiotu
 12. Kostrzewska Hanna: Warunki rozwoju i osiągnięć uczniów zdolnych
 13. Lisiecka Barbara: Zbiór scenariuszy inscenizacji na okolicznościowe imprezy szkolne dla klas I-III
 14. Lipowska Elżbieta : Pomiar dydaktyczny z wychowania fizycznego: test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów z działu „Piłka siatkowa”
 15. Lipowska Elżbieta : Spotkania z rodzicami
 16. Luks Ewa, Wdowia Teresa: Zbiór zadań powtórzeniowych z matematyki dla szkół średnich
 17. Polak Wioletta: Zestaw materiałów z zakresu biblioterapii wraz z propozycjami konspektów zajęć z grupą terapeutyczną
 18. Polak Wioletta: Zestaw materiałów z zakresu biblioterapii
 19. Polak Wioletta: Zestaw opracowań z zakresu biblioterapii
 20. Polak Wioletta: Zestaw przykładowych ćwiczeń, gier i zabaw do wykorzystania na zajęciach biblioterapeutycznych w bibliotece szkolnej
 21. Rochna-Biegaj Janina: Opracowanie dydaktyczne wybranych zadań z materiałów Nowa Błękitna Matematyka dla klasy V szkoły podstawowej
 22. Rochna-Biegaj Janina: Wpływ opracowań brykowych na odbiór dzieła literackiego
 23. Trzciałkowska Anna: Zastosowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych na lekcjach matematyki w szkołach gimnazjalnych : praca dyplomowa
 24. Więckowska Anna : Międzynarodowa kontrola środków odurzających i substancji psychotropowych

 

 

 

Oprac. Bogumiła Tańska

Copyright