WPŁYW MEDIÓW NA DZIECKO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Andrzejewska, Anna : Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji. Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2007
 2. Batko, Andrzej : Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji : słowa mogą być bronią, działać jak narkotyk i przynieść bogactwo. Gliwice : Wydaw. „Helion”, cop. 2005
 3. Braun – Gałkowska, Maria, Ulik – Jaworska, Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Lublin : Wydaw. KUL „Gaudium”, 2002
 4. Chwaszcz, Joanna, Pietruszka, Małgorzata, Sikorski, Dariusz : Media. Lublin : Wydaw. KUL „Gaudium”, 2005
 5. Czechowski, Ryszard, Sienkiewicz, Piotr : Przestępcze oblicza komputerów. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
 6. Danowski, Bartosz, Krupińska, Alicja : Dziecko w sieci. Gliwice : Wydaw. Helion, cop. 2007
 7. Dialog a nowe media / pod red. Małgorzaty Kity; przy współudz. Jana Grzeni. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004
 8. Dziadzia, Bogusław : Wpływ mediów. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 9. Dziecko we współczesnej kulturze medialnej / red. Beata Łaciak. Warszawa : Wydaw. ISP, 2003
 10. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni – Borowskiej. Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2006
 11. Feibel, Thomas : Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe. Warszawa : Instytut Wydawniczy „PAX”, 2006
 12. Filipiak, Mirosław : Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006
 13. Goban – Klas, Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
 14. Golat, Rafał : Internet - aspekty prawne. Warszawa : "Difin", 2003
 15. Izdebska, Jadwiga : Rodzina – dziecko – telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok : „Trans Humana” Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001
 16. Izdebska, Jadwiga : Portrety dzieci w wybranych programach telewizyjnych. Białystok: „Trans Humana” Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006
 17. Jankowski, Michał : Kulturowe oddziaływanie telewizji w epoce realisty show. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 2004
 18. Kołak, Przemysław : Kultura masowa jako produkt reklamowo – marketingowy. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, cop. 2005
 19. Korzeniewski, Bohdan : Telewizja dydaktyczna w nauczaniu początkowym. Warszawa : WSiP, 1982
 20. Kowalski, Mirosław, Drożdż, Mariusz : Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez „codzienność telewizyjną) = violence and Heath in television : (education by TV „commonplace”). Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 21. Kubicka, Dorota, Kołodziejczyk, Anna : Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 22. Kwiek, Jadwiga : Telenowela a edukacja : studium psychopedagogiczne. Poznań : Wydaw. UAM, 2005
 23. Laniado, Nessia, Pietra, Gianfilippo : Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? Kraków : Wydaw. eSPe, 2006
 24. Laniado, Nessia : Zamiast telewizji : jak pobudzać i rozwijać zainteresowania… Kraków : Wydaw. eSPe, 2006
 25. Lemish, Dafna : Dzieci i telewizja : perspektywa globalna. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
 26. Lindstrom, Martin : Dziecko reklamy. Warszawa : Wydaw. „Świat książki” – Bertelsmann Media, 2005
 27. Łobacz, Małgorzata : Telewizja : szanse i zagrożenia wychowawcze. Tychy : Wydaw. „Maternus Media”, 2007
 28. Łuszczek, Krzysztof : Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową. Tychy : „Maternus Media”, 2004
 29. McLuhan, Marshall : Zrozumieć media. Warszawa : Wydaw. Naukowo – Techniczne, 2004
 30. Media a wyzwania XXI wieku / pod red. Małgorzaty Bonikowskiej. Warszawa :Wydaw. TRIO, 2009
 31. Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 2008
 32. Musioł, Marcin : Media w procesie wychowania. Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, cop. 2006
 33. Nowakowski, Piotr Tomasz : Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice. Tychy : "Maternus Media", cop. 2002
 34. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. Warszawa : „Oficyna Naukowa”, 2005
 35. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki T. 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. Warszawa : PWN, 2007
 36. Pedagogika medialna : podręcznik akademicki T. 2 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. Warszawa : PWN, 2007
 37. Psychologiczne aspekty odbioru telewizji / red. Piotr Francuz. Lublin : Tow. Naukowe KUL, 1999
 38. Psychologiczne konteksty Internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. Kraków : Wydaw. WAM, 2009
 39. RE : Internet – społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak. Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2006
 40. Sokół, Maria, Sokół, Radosław : Internet : jak surfować bezpiecznie. Gliwice : Helion, cop. 2005
 41. Sułkowski, Bogusław : Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2006
 42. Sutherland, Max, Sylwester, Alice K. : Reklama a umysł konsumenta : co działa, co nie działa i dlaczego. Warszawa : PWN, 2003
 43. Szubielska, Magdalena : Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2007
 44. Śmid, Wacław : Język reklamy w komunikacji medialnej. Warszawa : Cedetu, 2008
 45. Winterhoff – Spurt, Peter : Psychologia mediów. Kraków : Wydaw. WAM, 2007
 46. Współczesne oblicza mediów / red. Joanna Marszałek – Kawa. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Andrzejewski, Marek : Dziecko, a media w praktyce placówek opiekuńczo – wychowawczych. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2004 nr 7 s. 13-28
 2. Baraban, Magdalena : Telewizja a poziom agresji nastolatków. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2006 nr 1 s. 30-32
 3. Błachnio, Agata : Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? Życie Szkoły 2006 nr 2 s. 50-52
 4. Błaszkiewicz, Ryszard: Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym. Nauczanie Początkowe 2010/2011 nr 1 s. 34-43
 5. Błaszkiewicz, Ryszard : Gry komputerowe na poważnie. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 1 s. 14-21
 6. Braun-Gałkowska, Maria : Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995 nr 6 s. 10-16
 7. Brosch, Anna : Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wśród młodzieży gimnazjalnej. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 2 s. 94-102. - Bibliogr.
 8. Dobrołowicz, Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 15-20
 9. Dobrołowicz, Justyna : Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 1 s. 7-13
 10. Fudali, Stanisław : Alarm! (gry komputerowe-narkotyk antyintelektualny). Matematyka 2004 nr 6 s. 352-354
 11. Grafowska, Agata : Czy internet jest bezpieczny dla dziecka ? Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2010 nr 1 s. 38-43
 12. Iglińska, Jadwiga : Telewizja w życiu dziecka. Życie Szkoły 2002 nr 3 s. 174-176
 13. Izdebska, Jadwiga : Czy telewizja zagraża rodzinie. Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze 1997 nr 1 wkł. s. (12)-(14)
 14. Izdebska, Jadwiga : Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2009 nr 3 s. 27-34
 15. Jędrzejewski, Marek : Media a subkultury młodzieżowe. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2000 nr 6 s. 27-32
 16. Kaliszewska, Katarzyna : Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2005 nr 4 s. 111-119. - Bibliogr.
 17. Kondracka, Marta : Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko – media elektroniczne. Nowa Szkoła 2008 nr 2 s. 40 - 46
 18. Kondracka, Marta : Wirtualne relacje dziecko – media elektroniczne. Zagrożenia. Życie Szkoły 2010 nr 1 s. 5 – 11
 19. Kosek–Nita, Bogumiła : Uzależnienie od gier komputerowych. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2003 nr 1 s. 11-17
 20. Kossowski, Piotr : Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. I. Wychowanie w Przedszkolu 1999 nr 4 s. 251-258
 21. Kossowski, Piotr : Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. II. Wychowanie w Przedszkolu1999 nr 5 s. 336-342
 22. Kossowski, Paweł : Telewizja i komputery w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2004 nr 7 s. 7-12
 23. Krajewska, Beata : Telewizja jako źródło wiedzy o wychowaniu (w świetle badań empirycznych). Nowa Szkoła 2007 nr 10 s. 17 – 21
 24. Ks. Chrost, Sławomir : Media a wychowanie – blaski i cienie. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 1 s. 34-37
 25. Kubiak, Barbara : Gry komputerowe-przyjaciel czy wróg? Nowa Szkoła 2005 nr 3 s. 58-60
 26. Kubiak, Barbara : Wpływ gier komputerowych na dziecko. Życie Szkoły 2006 nr 2 s. 53-55. - Bibliogr.
 27. Kuchta, Dorota : Wpływ przekazów medialnych na wychowanie dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 8 s. 30-34
 28. Laszkowska, Jolanta : Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2000 nr 7 s. 26-34
 29. Małyska, Aleksandra, Mycka, Michał, Waryńska Marta, Wiśniewski, Ewelina : Przedszkolak w sieci. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 10 s. 24-30
 30. Marczewska, Elżbieta : Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2010 nr 5 s. 51-55
 31. Michaliszyn, Małgorzata : Gry komputerowe i agresja u dzieci. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 48-49
 32. Moczydłowska, Joanna : Uzależnienie od komputera i Internetu. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze1999 nr 4 wkładka s. 10-12
 33. Niesiobędzka, Małgorzata : Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2007 nr 10 s. 32 – 37
 34. Róziewicz, Grażyna : Dzieci sieci – specyfika pokolenia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 1 s. 12-24
 35. Sitarczyk, Małgorzata, Łukasik, Magdalena : Reklama i dziecko. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 8 s. 16-20
 36. Sowa, Joanna : Czy telewizja reklamuje przemoc ? Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 1999 nr 1 s. 29-32
 37. Stawecka, Anna : Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 1 s. 22-33
 38. Stróżyński, Klemens : Jak poradzić sobie z mediami? (dobre rady dla dyrektorów szkół). Nowa Szkoła 2007 nr 3 s. 25 – 28
 39. Szymańska, Magdalena : Rola Internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2008 nr 6 s. 22 – 25
 40. Świderska, Elżbieta : Media a przemoc : VIII ogólnopolska sesja filmoznawczo – metodyczna. Nowa Szkoła 1999 nr 1 s. 52-55
 41. Wiater, Monika : Przemoc na ekranie komputera. Nowa Szkoła 1998 nr 7 s. 54-58
 42. Wiśniewska, Alina : Sześciolatek i telewizja. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 5 s. 304-305
 43. Wojtasik, Łukasz : Dziecko w sieci. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2005 nr 3 s. 32-36
 44. Taboł, Sebastian : Niebezpieczny Internet. Życie Szkoły 2004 nr 8 s. 15-17
 45. Zając, Dorota : Zabawa w zabijanie : gry komputerowe a dzieci. Życie Szkoły 2012 nr 6 s. 16-18

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

Copyright