Narkomania

Wydawnictwa zwarte

1. Christiane F. : My, dzieci z dworca ZOO. Warszawa : "Iskry", cop. 1987

2. Dimoff Timothy, Carper Steve : Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. Warszawa : "Elma Books", 1994

3. Dymek-Balcerek Krystyna : Patologie zachowań społecznych – rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty. Radom : Wydawnictwo Politechniki radomskiej, 2000

4. Gwynne Peter : Historie przypadków. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Profi", 1994

5. Jędrzejko Mariusz, Piórkowska Krystyna : Leksykon narkomanii. Pułtusk : WSH, 2004

6.  Juczyński Zygfryd : Narkomania : podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003

7. Karpowicz Paweł : Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie : duchowe aspekty leczenia uzależnienia. Białystok : Instytut Wydawniczy Kreator, 2002

8. Łuczak Elżbieta : Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii. Pułtusk : WSH im. Aleksandra Gieysztora, 2004

9. McFadyean Melanie : Narkotyki - wiedzieć więcej : praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców. Warszawa : "Emblemat" ; [Kingston-upon-Thames] : przy współpr. Kaleidoscope Project, 2000

10. Maxwell Ruth : Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców. - Wyd. 2. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

11. Narkomania [w:] Auleytner Julian, Głąbicka Katarzyna : Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000.- s. 371-376

12. Niewiadomska Iwona, Stanisławczyk Piotr : Narkotyki. Lublin : Wydaw. KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] : "Gaudium", 2004

13. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006

14. Petrović Steven P. : Narkotyki i człowiek . Warszawa : "Iskry", 1988

15. Po tej stronie granicy / wybrał Mieczysław Siemieński. Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985

16. Rogers Peter D., Goldstein Lea : Narkotyki i nastolatki : zagrożenia, zapobieganie, leczenie. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

17. Rodgers Joanna Ellison : Narkotyki i seks. Warszawa : Oficyna Wydaw. "Profi", 1995

18. Rosiek Barbara : Pamiętnik narkomanki. - Wyd. 11. Warszawa : Mawit Druk, 2005

19. Rylke Hanna : Pokolenie zmian : czego boją się dorośli. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

20. Satanizm, rock, narkomania, seks / pod red. Antoniego J. Nowaka. - Wyd. 2 zm. Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001

21. Słowik-Gabryelska Anna : Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007

22. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006

23. Zajączkowski Krzysztof : Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny.  Kraków : Wydawnictwo "Rubikon", 2001

 

Artykuły z czasopism

 

1. Bieńko Mariola : Bliżej siebie dalej od narkotyków. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 7 s. 13-18

2. Bukowska Bogusława : Nowa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Remedium 2005 nr specjalny listopad s. 12-13

3. Bukowska Bogusława : Raport Światowej Komisji ds. polityki Narkotykowej – cz. I. Remedium 2011 nr 12 s. 26-27

4. Bukowska Bogusława : Raport Światowej Komisji ds. polityki Narkotykowej – cz. II. Remedium 2012 nr 1 s. 26-27

5. Bukowska Bogusława : Szacowanie społecznych kosztów narkomanii cz. II. Remedium 2006 nr 4 s. 28-29

6. Bukowska Bogusława : Szacowanie społecznych kosztów narkomanii – cz. I. Remedium 2006 nr 3 s. 26-27

7. Bukowska Bogusława : Testowanie uczniów na obecność narkotyków. Remedium 2004 nr 9 s. 20-21

8. Dębski Maciej : Używanie narkotyków przez gdańskich uczniów – cz. I. Remedium 2011 nr 5 s. 28

9. Dębski Maciej : Używanie narkotyków przez gdańskich uczniów – cz. II. Remedium 2011 nr 2 s. 8-9

10. Dzielska Anna : Używanie przez młodzież marihuany i upijanie się w latach 2006-2010. Remedium 2012 nr 4 s. 30-31

11. Dziewiecki Marek : Integralna profilaktyka uzależnień. Remedium 2001 nr 6 s. 8-11

12. Głomska Maria : Rozmawiam z młodzieżą i jej rodzicami o narkotykach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 1 s. 40-41

13. Gryniuk-Toruń Iwona : Trudności w diagnozowaniu problemu narkotykowego wśród młodzieży szkolnej. Remedium 2005 nr specjalny listopad s. 20-21

14. Habrat Bogusław : Nowa narkomania – ekstazy. Remedium 2002 nr 6 s. 16-17

15. JAC : „Bliżej siebie – dalej od narkotyków”. Remedium 2006 nr 7-8 s. 51

16. JAC : Samorząd wobec narkomanii oraz HIV/AIDS. Remedium nr 10 s. 18-19

17. Jędruszak Łukasz,Malczewski Artur : Polityka walki z narkotykami według ONZ a sytuacja w Polsce. Remedium 2009 nr 3 s. 28-29

18. Jędruszak Łukasz,Malczewski Artur : Polityka walki z narkotykami według ONZ a sytuacja w Polsce – cz. II. Remedium 2009 nr 4 s. 28-29

19. Kmiecik-Jusięga Karolina : Metamorfozy rodziców w procesie leczenia narkomanii. Remedium 2012 nr 4 s. 26-27

20. Kocom Katarzyna, Okulicz-Kozaryn Katarzyna : Po czym poznać czy nastolatek bierze marihuanę okazjonalnie, czy problemowo? Remedium 2005 nr specjalny listopad s. 24-25

21. Kolbowska Agnieszka : Problemowe używanie narkotyków. Remedium 2006 nr 9 s. 26-27

22. Kolbowska Agnieszka, Widawa Michał : Raport Europejskiego Centrum Informacji

o Narkotykach i Narkomanii. Remedium 2006 nr 7-8 s. 48

23. Krawczyń Waldemar : Narkotyki syntetyczne. Remedium 2005 nr specjalny listopad

s. 30-32

24. Lasok Sabina : Narkotyki i przemoc. Niebieska Linia 2002 nr 4/21 s. 15-16

25. McKeganey Neil : Przeprowadzanie losowych testów na obecność narkotyków wśród uczniów. Remedium 2005 nr specjalny listopad s. 22-23

26.  Malczewski Artur : „Dopalacze” – nowe zjawisko na scenie narkotykowej. Remedium 2011 nr 2 s. 26-27

27. Malczewski Artur : „Dopalacze” w Europie – skala zjawiska oraz podjęte działania. Remedium 2012 nr 3 s. 26-27

28. Malczewski Artur : Europejskie standardy w redukcji popytu na narkotyki. Remedium 2011 nr 10 s. 30-31

29. Malczewski Artur : Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne. Remedium 2011 nr 7/8 s. 58-59

30. Malczewski Artur : Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce. Remedium 2010 nr 12 s. 28-29

31. Malczewski Artur : Profilaktyka narkotykowa w Europie – badania. Remedium 2010 nr 3 s. 28-29

32. Malczewski Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków – cz. I. Remedium 2010 nr 4 s. 30-31

33. Malczewski Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków – cz. II. Remedium 2010 nr 5 s. 28-29

34. Malczewski Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków – cz. III. Remedium 2010 nr 6 s. 28-29

35. Malczewski Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków – cz. IV. Remedium 2010 nr 7-8 s. 48-49

36. Malczewski Artur : Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków – cz. VI. Remedium 2010 nr 10 s. 28-29

37. Malczewski Artur : Śmiertelne przedawkowania narkotyków w Polsce i w Europie. Remedium 2010 nr 11 s. 28-29

38. Monitoring przestrzegania praw pacjentów w ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków. Remedium 2011 nr 7/8 s. 14-15

39. Okulicz-Kozaryn Katarzyna : Używanie narkotyków przez młodzież – pojęcia definicyjne. Remedium 2005 nr 6 s. 18-19

40. Omylanowska-Kuglarz Anna : Narkomania różne spojrzenia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2006 nr 3 s. 32-36

41. Pasek Marzena : Nastolatek i narkotyki. Remedium 2003 nr 2 s. 16-17

42. Prajsner Mira : Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii. Remedium 2006 nr 1

s. 26-27

43. Prajsner Mira : Polska polityka narkotykowa w praktyce. Remedium 2010 nr 6 s. 1-3

44. Prajsner Mira : Wokół problemów narkomanii. Remedium 2001 nr 6 s. 28-29

45. Raczkowska Jadwiga : Narkotyki ciągle groźne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 5 s. 29-39

46. Rogala-Obłękowska Jolanta : Rodziny narkomanów. Remedium 2001 nr 10 s. 1-5

47. Sierosławski Janusz : Problem narkotyków i narkomanii w Warszawie – cz. I. Remedium 2006 nr 12 s. 26-27

48. Sierosławski Janusz : Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i w Niemczech. Remedium 2005 nr specjalny listopad s. 4-7

49. Sierosławski Janusz : Szacowanie kosztów problemu narkomanii w Polsce – cz. III. Remedium 2006 nr 5 s. 26-27

50. SOC : Priorytety Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Remedium 2006

nr 4 s. 12

51. Stepulak Marian Zdzisław : Dylematy moralne w pracy z narkomanami. Remedium 2011 nr 6 s. 22-23

52. Szmerdt-Sisicka Ewa : Kanabinole – marihuana, haszysz. Remedium 2001 nr 9 s. 16-17

53. Szmerdt-Sisicka Ewa : O narkotykach prawie wszystko. Remedium 2001 nr 5 s. 14-15

54. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 12 s. 16-17

55. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 11 s. 16-17

56. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 10 s. 16-17

57. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 7-8 s. 32-33

58. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 6 s. 16-17

59. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 5 s. 16-17

60. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 3 s. 16-17

61. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 2 s. 16-17

62. Węgrzecka-Giluń Janina : ABC narkotyków. Remedium 2006 nr 1 s. 16-17

63. Węgrzecka-Giluń Janina : Narkotesty... i co co dalej? – rozmowa z Elżbietą Czyż – przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Remedium 2005 nr specjalny listopad s. 26-29

64. Wojciechowski Mieczysław : Fazy kontaktu z narkotykiem. Remedium 2001 nr 10 s. 14-15

65. Wojciechowski Mieczysław : Nie narkotyk, lecz narkotykowa triada. Remedium 2001 nr 4 s. 16-17

66. Wojciechowski Mieczysław : Psychospołeczne mechanizmy brania narkotyków. Remedium 2001 nr 7-8 s. 32-33

67. Wojciechowski Mieczysław : Uczeń i narkotyki. Remedium 2002 nr 6 s. 6-7

68. Wojcieszek Krzysztof : Duchowość w terapii narkomanii. remedium 2001 nr 11 s. 16-17

69. Wojcieszek Krzysztof A. : Wstępna ewaluacja programu „Smak życia, czyli debata

o dopalaczach”. Remedium 2011 nr 10 s. 1-3

70. Wójcik Magda : Młodzież i narkotyki. Remedium 2001 nr 11 s. 4-5

71. Wójcik Magda : Rodzina w profilaktyce narkomanii. Remedium 2001 nr 9 s. 4-7

72.  Wszołek Jan : Małopolska w walce z narkomanią. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2007 nr 6 s. 14-19

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

Copyright