ALKOHOLIZM W RODZINIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Ackerman, Robert J.,  Pickering, Susan E. : Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
 2. Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej. Wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2009
 3. Alkohol : postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004
 4. Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne / pod red. Ignacego Walda ; aut. Antoni Bielewicz [et al.]. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
 5. Badania nad dziećmi alkoholików / red. Lucyna Zbucka. Warszawa : PARPA, 2000
 6. Beattie, Melody : Koniec współuzależnienia : jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie. Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003
 7. Cekiera, Czesław : Ryzyko uzależnień. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1994
 8. Cermak, Timmen L., Rutzky, Jacques : Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
 9. Cierpiałkowska, Lidia : Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001
 10. Cungi, Charly : Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard. Warszawa : "Pax", 2007
 11. Dodziuk, Anna, Kamecki, Włodzimierz : Wyjść z matni : proste rozmowy o zgubnym nałogu. Warszawa : Prószyński i S-ka, 1994
 12. Dymek-Balcerek, Krystyna : Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : narkomania, alkoholizm, samobójstwa, grupy subkulturowe, sekty. - Wyd. 3 zm. - Radom : Politechnika Radomska, 2000
 13. Dziewiecki, Marek : Nowoczesna profilaktyka uzależnień. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2001
 14. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy : [pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi]. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006
 15. Dziki, Marcin, Drozd, Mateusz, Małys-Niczypor, Edyta : Zostawić alkoholika. Oleśnica : Brego, 2005
 16. Hellsten, Tommy : Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia. Łódź : "Ravi", 2005
 17. Hryniewicz, Danuta : Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2007
 18. Jampolsky, Lee : Leczenie uzależnionej osobowości : jak uwolnić się od nałogowych zachowań i uzależniających relacji. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009
 19. Krasowska, Aleksandra : Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "PARPA", 2005
 20. Kinney, Jean, Lepton, Gwen : Zrozumieć alkohol. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1996
 21. Kobiety i alkohol / [tł. z ang.] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa : PARPA, 1997
 22. Kurdziej, Michał : Alkoholizm : przewodnik po terapii. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, cop. 2007
 23. Lindenmeyer, Johannes : Ile możesz wypić? : o nałogach i ich leczeniu. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
 24. Lowe, Geoff, Foxcroft, David R., Sibley, David : Picie młodzieży a style życia w rodzinie. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000
 25. Matczak, Beata : W kalejdoskopie nałogów, czyli Co łączy alkoholika, hazardzistę i telemaniaka. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2008
 26. Miller, William R., Munoz, Ricardo F. : Picie kontrolowane : sposoby na umiarkowanie. Warszawa : Wydawnictwa Edukacyjne PARPA, 2006
 27. Niewiadomska, Iwona, Sikorska-Głodowicz, Marta : Alkohol. Lublin : "Gaudium", 2004
 28. Nowe przesłanie nadziei : podręcznik duszpasterstwa trzeźwości : praca zbiorowa / pod red. Marka Dziewieckiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000
 29. Patologie zachowań społecznych : rzeczywistość przełomu wieków XX i XXI : rodzina dysfunkcyjna, przemoc / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek. - Wyd. 3 zm. - Radom : PR, 2000
 30. Pecyna, Maria Bogumiła : Uzależnienie alkoholowe w rodzinach wiejskich. Warszawa : "Żak", 1998
 31. Picie alkoholu w różnych okresach życia / red. Alicja Bartosik. Warszawa : PARPA, 2000
 32. Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 33. Przybysz-Zaremba, Małgorzata : Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym. Toruń : Wydawnictwo Enea Communication, 2006
 34. Robinson, Bryan E. : Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
 35. Seweryńska, Anna Maria : Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
 36. Słowik-Gabryelska, Anna : Patologie społeczne : alkoholizm, narkomania, nikotynizm : opracowanie dla studentów uniwersytetu i lekarzy. - Wyd. 1 (dodr.). - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007
 37. Socjoterapia : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Sawickiej.  Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998
 38. Sommer, Viktor : Już dość ! : życie bez alkoholu. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2007
 39. Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
 40. W trosce o trzeźwość Narodu : sylwetki najwybitniejszych działaczy trzeźwościowych XIX i XX wieku oraz antologia ich pism : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Mariana P. Romaniuka. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000
 41. Wegscheider-Cruse, Sharon : Nowa szansa : nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2000
 42. Woronowicz, Bohdan T. : Alkoholizm jest chorobą. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
 43. Woronowicz, Bohdan T. : Na zdrowie! : jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. Poznań : Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2008
 44. Woronowicz, Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009
 45. Zajączkowski, Krzysztof : Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny. Kraków : Wydawnictwo "Rubikon", 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Błaszczyk, Luiza Monika : Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych. Nowa Szkoła 2005 nr 2 s. 33-36
 2. Chańko, Anna : Stygmat społeczny osoby współuzależnionej. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2011 nr 9 s. 24-32 Bibliogr.
 3. Chodkiewicz, Jan, Wilska, Agata : Stan zdrowia, wsparcie społeczne i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej. Alkoholizm i Narkomania 2008 nr 2 s. 135-152
 4. Chojak, Małgorzata : Obraz rodziny w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym. Alkoholizm i Narkomania 2008 nr 2 s. 153-171
 5. Cieszyńska, Alicja : Zajęcia psychoeduakcyjne ,,Nasze Spotkania". Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2002 nr 2 s. 43-44
 6. Dysfunkcje i patologie w rodzinie. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1995 nr 9 s. 2-5
 7. Gąsior, Krzysztof : Czynniki zagrażające rozwojowi dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym na przykładzie Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkoholizm i Narkomania 2008 nr 3 s. 247-262
 8. Iwanicka, Irena : Picie czyli życie. Nowa Szkoła 2000 nr 4 s. 37-39
 9. Kmiecik-Jusięga, Karolina : Współuależnienie. Remedium 2012 nr 2 s. 26-27
 10. Krasowska, Małgorzata : Dziecko z rodziny alkoholowej. Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze 2006 nr 10 s. 34-38
 11. Kulma, Roman : Efektywność wykonania orzeczeń sądowych o obowiązku leczenia odwykowego. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2010 nr 6 s. 31-36
 12. Mikołajczyk, Klaudia : W rodzinie z problemem alkoholowym. Życie Szkoły 2009 nr 3 s. 43-47
 13. Miesztalski, Stefan, Szymański, Mirosław S. : Cele i strategie wychowania w trzeźwości. Kwartalnik Pedagogiczny 1991 nr 4 s. 83-91
 14. Nikodemska, Sabina : Przemoc wobec bliskich u pacjentów leczenia odwykowego. Świat Problemów 2001 nr 1 s. 29-30
 15. Oczami uzależnionego rodzica. Z prac pacjentów Oddziału Odwykowego w Pruszkowie. Świat Problemów 2001 nr 1 s. 6
 16. Osiatyński, Wiktor : Doktor Jekyll i pan Hyde. O teorii uzależnienia od alkoholu. Świat Problemów 2000 nr 11 s.28-34
 17. Potempska, Elżbieta : Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole. Psychologia w Szkole 2010 nr 3 s. 52-63
 18. Sasal, Dorota : Konferencja pod znakiem Parpusiaków. Świat Problemów 2001 nr 1 s. 7-9
 19. Seweryńska, Anna Maria, Wolfram, Beata : Terapia dzieci alkoholików. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1998 nr 9 s. 24-27

 

 1. Sierosławski, Janusz : Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo. Świat Problemów 2002 nr 3 s. 4-5
 2. Sobecki, Władysław : Dzieci i alkohol. Nowa Szkoła 1998 nr 10 s. 33-34
 3. Sobolewska, Zofia : Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików jako źródło inspiracji do pracy z dziećmi. Świat Problemów 2001 nr 1 s. 26-28
 4. Szymańska, Bernadeta : Dzieci alkoholików w szkole. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2004 nr 4 s. 49-52
 5. Tatala, Małgorzata : Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży. Kwartalnik Pedagogiczny 2004 nr 4 s. 75-92
 6. Tatarowicz, Jan : Nietrudno uwikłać się w problem alkoholowy. Nowa Szkoła 2002 nr 4 s. 45-46
 7. Tichoruk, Anna : Poczucie sensu życia u młodzieży z rodzin alkoholowych. Świat Problemów 2001 nr 7-8 s. 57-59
 8. W świecie chaosu i pozorów. Świat Problemów 2001 nr 1 s. 4-5
 9. Włodawiec, Bogusław : W rodzinach współuzależnionych kobiet. Świat Problemów 2000 nr 10 s. 21-22
 10. Wspólne działanie na rzecz zapobiegania FAS – wskazania dla projektów lokalnych. Świat Problemów 2002 nr 3 s. 42
 11. Zapobieganie FAS – rekomendacje dla lekarzy (opracowane przez Alberta Medical Association). Świat Problemów 2002 nr 3 s. 43
 12. Zbyrad, Teresa : Dorosłe dzieci alkoholików - wspomnienia o rodzinie z okresu dzieciństwa. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2009 nr 3 s. 45-50

 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

Copyright