Początkowa nauka czytania i pisania.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

 

Wydawnictwa zwarte

1.Arciszewska Ewa :  Czytające przedszkolaki : mit czy norma. Warszawa : Żak, 2002

2.Cieszyńska Jadwiga : Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

3.Czajkowska Irena, Herda Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczyciela. Warszawa : WSiP, [2004]

4.Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / red. Janina Mickiewicz. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora ,1995

5.Gąsowska Teresa : Praca wyrównawcza  z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Warszawa : WSiP, 1994

6.Górniewicz Ewa : Trudności w czytaniu i pisaniu dzieci. Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego , 2000

7.Kamińska Krystyna : Nauka czytania dzieci w  wieku przedszkolnym. Warszawa : WSiP , 1999

8.Kujawa Ewa : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. Warszawa : WSiP, 1994

9.Majchrzak Irena : Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Warszawa : WSiP , 1995

10.Marzano Robert : Trudna sztuka pisania i czytania. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 2004

11.Mickiewicz Janina : ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania : dla uczniów klas młodszych. Toruń :  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora , 1999

12.Mikitiuk Beata, Łażewska Helena, Moritz Barbara : Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania : ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe i językowe . Poradnik dla rodziców. Kraków :Impuls , 2002

13.Pętlewska  Halina : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. Terapia pedagogiczna. Kraków : Impuls , 2003

14.Sawa Barbara : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. Warszawa : WSiP , 1994

15.Schiller Pamela : Wczesne czytanie : gry, zabawy, ćwiczenia i piosenki, które obudzą w dzieciach zainteresowanie czytaniem. Warszawa : Liber , 2005

16.Silberg Jackie : Nauka czytania przez zabawę . Warszawa : Liber , 2005

17.Sochacka Krystyna : Rozwój umiejętności czytania . Białystok : Trans Human , 2004

18.Zakrzewska Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń . Warszawa : WSiP , 1999

19.Zelech Władysław : Zaburzenia czytania i pisania u dzieci afatycznych, głuchych i dyslektycznych . Kraków : Wydaw. Naukowe WSiP , 1997

20.Żytko Małgorzata : Pisanie – żywy język dziecka. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego , 2006

Wydawnictwa ciągłe      

1.Bieleń Barbara : Trudności w czytaniu i pisaniu. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 1 s.44 -46

2.Brejnak Wojciech : Rola rodziny  w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Życie Szkoły 2005 nr 2 s. 14-20

3.Burtowy Maria : Kształtowanie umiejętności czytania na poziomie edukacji elementarnej. Życie Szkoły 2005 nr 2 s.7-13

4.Hryciuk Lidia : Zajęcia z programem komputerowym „Klik uczy czytać”. Życie Szkoły 2002 nr 3 s. 176-181

5.Jagła Aleksandra : Jak zachęcić sześciolatka do pisania i czytania. Życie Szkoły 2012 nr 6 s. 36-38

6.Jakubowicz -  Bryx Anna : Początkowa nauka czytania i pisania. Życie Szkoły 2009 nr 8 s. 5-9

7.Kukułka Danuta : Trudności z nauką czytania i pisania. Życie Szkoły 2001 nr 9 s. 556-561

8.Kwaśniewska Małgorzata : Nauka pisania a transgresja. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 4 s.20-27

9.Kwaśniewska Małgorzata : Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania. Propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 2 s. 50-55

10.Miś Teresa : Program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania. Życie Szkoły 2001 nr 8 s.478-480

11.Nowak Sylwia : Nauka pisania w wybranych programach nauczania klas I-III. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 4 s. 33-37

12.Stańczak Irena : Proces nauki pisania w edukacji zintegrowanej. Nauczanie Początkowe 2011/2012   nr 4 s.7-19

13.Więckowski Ryszard : Psychologiczne i fizjologiczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania. Życie Szkoły 2000 nr 1 s.3-8

14.Wiosna Joanna : Radość czytania. Wychowanie w Przedszkolu  2003 nr 5 s.291-293

15.Wójcik Regina : Nauka czytania. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 9 s. 546-548                                                                           

16.Zbróg Zuzanna : Jak doskonalić umiejętność czytania. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 2 s.92-99

17.Zwodzińska Dorota : Scenariusz zajęć w klasie I z wykorzystaniem programu komputerowego Klik uczy czytać oraz podręcznika Wesoła Szkoła. Życie Szkoły 2002 nr 4 s.238-243

18.Zyzik Elżbieta : Kompetencje dziecka kończącego I etap wczesnej edukacji w zakresie umiejętności pisania. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 4 s.28-32

19.Zyzik Elżbieta : Metoda Dobrego Startu jako strategia przygotowania do nauki czytania i pisania w klasie I. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 4 s. 50-54

20.Zyzik Elżbieta, Mirosława Parla : Fragmenty scenariuszy zajęć doskonalących umiejętność pisania. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 4 s. 55-58

21.Żurawska Elżbieta : Zajęcia z czytaniem. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 5 s.288-291

 

                                                                           Opracowała Agata Mierzwa

Copyright