Przemoc w rodzinie – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska- Mesterhazy Agnieszka : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

2.Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. Warszawa : Żak, [2001]

3.Bilska Ewa, Bulenda Teodor, Pospiszyl Irena : Razem przeciwko przemocy. Warszawa : Żak, 1999

4.Browne Kevin, Herbert Martin : Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa : WSiP,1999

5.Forward  Susan : Toksyczni rodzice. Warszawa : Wydaw. Jacek Santorski & Co., 2006

6.Grochocińska Rita : Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2000

7.Herzberger Sharon : Przemoc domowa. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002

8.Kozak Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. Warszawa : Difin, 2007

9.Madanes Cloe : Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar.  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

10.Mazur Jadwiga : Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość. Warszawa : Żak , 2002

11.Portman Rosemarie : Przemoc wśród dzieci: uchwycić sedno. Kielce : Jedność, 2006

12.Pospiszyl Irena : Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar. Warszawa : WSiP, [2000]

13.Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. Toruń : Wydaw. A. Marszałek, 2005

  Wydawnictwa ciągłe

1.Bartosiewicz Marzena : Uwagi na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2006 s. 13-16

2.Błaż-Kapusta Barbara : Zatrzymaj przemoc. Psychoterapia grupowa kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie. Niebieska Linia 2007 nr 5 s. 7-9

3.Charzyńska Edyta : Stereotyp płci a przemoc domowa. Niebieska Linia 2007 nr 6 s.13-14

4.Czapczyńska Agnieszka :Przeciw dziecku. Raport ONZ 2006. Niebieska Linia 2007 nr 2 s. 3-5

5.Dąbrowska Monika : Sądowy kurator rodzinny a przemoc w rodzinie. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012 nr 7 s. 36-40

6.Dekert Maria, Rodziewicz Marek : Metoda dram. Grupowa terapia dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. Niebieska Linia 2001 nr 1 s. 18-19

7.Durda Renata : Przemoc w rodzinie w literaturze pięknej. Niebieska Linia 2007 nr 3 s. 24-28

8.Dzwonek Iwona : Miłość rodzicielska a przemoc wobec dzieci. Niebieska Linia 2000 nr 6 s. 22-23

9.Gawroński Błażej : Jak budowaliśmy system. Niebieska Linia 2007 nr 1 s. 17-19

10.Hubscher Kornelia : Przemoc wobec dzieci w rodzinie. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2007 nr 10 s.41-43

11.Jarzębowska-Chodowicz Justyna : Miłość rodzicielska a przemoc wobec dzieci. Niebieska Linia 2001 nr 1 s. 29-31

12.Kałka Izabela : Mówić czy nie mówić czyli koszt sekretu wykorzystania seksualnego. Niebieska Linia  2007 nr 2 s. 22-25

13.Karasowska Aleksandra : Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym. Niebieska Linia 2001 nr 3 s. 7-9

14.Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niebieska Linia 2007 nr 1 s. 20-24

15.Kluczyńska Sylwia :Dlaczego kobiety zostają . Niebieska Linia 2000 nr 4 s. 8-10

16.Kluczyńska Sylwia : Przewodnik  diagnostyczno-interwencyjny. Niebieska Linia 2000 nr 6 s. 17-20

17.Kluczyńska Sylwia : Wskazówki do pracy interwencyjnej z dziećmi- ofiarami przemocy domowej. Niebieska Linia 2000 nr 4 s. 16-18

18.Lasok Sabina : Profilaktyka przemocy domowej. Niebieska Linia 2001 nr 1/+

 s. 16-17

19.Lemański Robert : Kary dla sprawców przemocy domowej. Niebieska Linia 2001 nr 5 s. 28-30

20.Łopatka Adam : Kara cielesna w świetle prawa polskiego i międzynarodowego. Wykład wygłoszony w dniu 15 września 2000 r. na Konferencji Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka „Bici biją”. Niebieska Linia 2000 nr 5 s.23-25

21.Łopatkowa Maria : Bici biją- z życia wzięte. Niebieska Linia 2000 nr 6 s. 11-13

22.Mellibruda Jerzy : O zjawisku krzywdzenia dzieci w rodzinie. Niebieska Linia 2001 nr 2 s. 6-9

23.Mellibruda Jerzy : Umysł zniewalany przemocą. Niebieska Linia 2000 nr 2 s. 3-9

24.Mellibruda Jerzy, Durda Renata : Jest taka potrzeba . Standardy i procedury w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie. Niebieska Linia 2007 nr 1 s. 3-4

25.Michalska Katarzyna : Dzieciństwo bez przemocy. Przeczytaj i włącz się. Niebieska Linia 2001 nr 2

s. 3-5

26.Michalska Katarzyna : Kampania przeciwko krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci. Niebieska Linia 2000 nr 4 s. 3-4

27.Michalska Katarzyna : Kampania przeciw krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci „Dzieciństwo bez przemocy”. Niebieska Linia 2001 nr 1 s. 3-4

28.Nerwińska Elżbieta : Przeciwdziałanie agresji i przemocy. Porozumienie w szkole. Problemy opiekuńczo Wychowawcze 2007 nr 1 s. 8-13

29.Nikodemska Sabina : Przemoc wobec dzieci – przegląd badań. Niebieska Linia 2000 nr 4 s. 13-15

30.Osica Natalia : Niebezpieczne zbliżenie. Niebieska Linia 2007 nr 5 s. 9-11

31.Perdik Athanasia : Wewnętrzny świat ofiar przemocy domowej. Z doświadczeń pracy własnej w Ośrodku dla Ofiar Przemocy „DOM”. Niebieska Linia 2000 nr 6 s. 14-15

32.Pierzanowski Tadeusz : O przemocy w rodzinie bez stereotypów. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2011 nr 9 s. 21-24

33.Pierzanowski Tadeusz : Przemoc w rodzinie w świetle prawa .Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012 nr 8 s.25-29

34.Pietruszka Magdalena : Przemoc – wyzwanie dla świata. Niebieska Linia 2002nr 6 s. I-VIII

35.Płatek Monika : Koniec zmowy milczenia. Niebieska Linia 2007 nr 6 s. 25-27

36.Płatek Monika : Prawne korzenie przemocy wobec dziecka. Niebieska Linia 2001 nr 6 s. 13-15

37.Podawca Marcin : Mieszkańcy gminy Warszawa-Włochy wobec zjawiska przemocy domowej. Niebieska Linia 2000 nr 6 s. 30-32

38.Polanowski Jarosław : Eksmisja i nie tylko. Niebieska Linia 2001 nr 1 s. 20-22

39.Polanowski Jarosław : Obdukcja. Niebieska Linia 2007 nr 2 s.29-30

40.Polanowski Jarosław : Przemoc wobec dzieci. Wybrane zagadnienia i przepisy prawne. Niebieska Linia 2000 nr 5 s. 21-22

41.Polanowski Jarosław : Sposoby na oddzielenie ofiary od sprawcy. Niebieska Linia 2007 nr 1 s. 25-27

42.Polanowski Jarosław : Zrozumieć pojęcia prawne. Niebieska Linia 2000 nr 4 s. 6-7

43.Rościszewska-Woźniak Monika : Proszę, nie bij!. Niebieska Linia 2001 nr 2 s. 14-15

44.Sajkowska Monika : Bić czy nie bić?. Najnowszy sondaż społeczny PARPA na temat wychowania dzieci. Niebieska Linia 2002 nr 2 s. 5-7

45.Sajkowska Monika : Czy potępiamy sami siebie?. Niebieska Linia 2001 nr 2 s. 10-11

46.Sajkowska Monika : Patologia czy normalność. Niebieska Linia 2000 nr 4 s. 3-4

47.Sajkowska Monika : Wprowadzenie do problematyki  krzywdzenia dziecka . Niebieska Linia 2001 nr 1 s. 5-8

48.Społeczny wydźwięk nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012 nr 3 s.3-9

49.Spurek Sylwia : Nie zbliżaj się!. Niebieska Linia 2007 nr 6 s. 23-24

50.Staręga Adrianna : Przemoc domowa wobec kobiet w ciąży- dorosłych i nastolatek. Niebieska Linia 2001 nr 6 s. 30-31

51.Staszewska Anna : Z perspektywy praw człowieka. Cz. 1. Niebieska Linia 2001 nr 2 s. 16-18

52.Staszewska Anna : Z perspektywy praw człowieka . Cz. 2. Niebieska Linia 2001 nr 3 s. 22-24

53.Ulatowska Anna : Schronisko w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niebieska Linia 2007 nr 6 s. 27-29

54.Walc Wiesława : Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2011 nr 3 s. 25-29

55.Węgrzynowicz Hanna : Lecznictwo odwykowe a zapobieganie przemocy domowej. Niebieska Linia 2002 nr 2 s. 11-13

56.Wojtasik Marcin : Badania nad wpływem przemocy na dziecko. Niebieska Linia 2001 nr 2 s. 32

57.Zmarzlik Jolanta : Portret dziecka krzywdzonego. Niebieska Linia 2001 nr 1 s. 9-10

 

                                                                                  Opracowała: Agata Mierzwa

 

Copyright