Hazard - uzależnienie od hazardu –zestawienie bibliograficzne w  wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.Dewiacyjne aspekty współczesnego świata. Przejawy-zapobieganie-terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004

2. Griffiths Mark : Gry i hazard: uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

3.Matczak Beata : W kalejdoskopie nałogu, czyli co łączy alkoholika, hazardzistę i telemaniaka. Sosnowiec : Wydaw. Projekt-Kom, 2008

4.Pospiszyl Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008

5.Reber Arthur S. : Słownik psychologii. Warszawa : Wydaw. Nauk. Scholar, 2000

6.Woronowicz Bohdan T. :Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań : Media Rodzina, Cop. 2009

Wydawnictwa ciągłe

1.E-hazard- nowe zagrożenie, nowe wyzwanie. Remedium 2011 nr 11 s. 13

 2.Hazard. Nie igraj. Remedium 2012 nr 10 s.[33]

Hoffman Beata : Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze substancjalnym. Nowa Szkoła 2010 nr 2 s. 34-41

3.Hoffmann Beata : Uzależnienie od hazardu-specyfika, przyczyny, terapia. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012 nr 7 s. 23-30

4.Jak rozpoznać osobę uzależnioną od hazardu?. Remedium 2011 nr 11 s. 21

5.Kaliszewska-Czeremska Katarzyna : Dzieci i młodzież w sieci. Remedium 2012 nr 7/8 s. 6-7

6.Malczewski Artur : Młodzież i hazard. Remedium 2001 nr 1 s. 8-9

7.Prajsner Mira : Polacy i hazard-wyzwania w obszarze edukacji, badań i terapii. Remedium 2011 nr 11` s. 4-6

8.Prajsner Mira : System pomocy osobom uzależnionym od hazardu. Remedium 2011 nr 11 s. 13-15

9.Prajsner Mira : Uzależnienie od gier komputerowych. Wkładka edukacyjna –uzależnienia behawioralne. Remedium 2012 nr 10 

10.Sieczkowska Małgorzata : Wobec gier hazardowych. Świat Problemów 2000 nr 4 s.36-37

11.Skowron Agata : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 3 s. 16-17

Szymański Mirosław : W sidłach hazardu. Nowa Szkoła 2010 nr 2 s. 3

12.Tucholska Stanisława : Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2008 nr 5 s. 14- 20

13.Węglińska-Giluń Janina : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 4 s. 16-17

14.Węglińska – Giluń Janina : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 12 s. 16-17

15.Węgrzycka-Giluń Janina : To nie jest kaprys… Remedium 2011 nr 11 s. 22-23

16.Woronowicz Bohdan T. Hazard – wyzwaniem dla profilaktyki. Remedium 2011 nr 11 s.1-3

17.Wójcik Magda : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 5 s. 16-17

18.Wójcik Magda : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 6 s. 16-17

19.Wójcik Magda : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 7/8 s. 32-35

20.Wójcik Magda : ABC  zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 9 s. 16-17

21.Wójcik Magda : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 10 s. 16-17

22.Wójcik Magda : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2009 nr 11 s. 16-17

23.Wójcik Magda : Polacy i hazard. Remedium 2010 nr 3 s. 20

 

                                                                                  Opracowała: Agata Mierzwa

Copyright