ŚWIETLICA

 

Wydawnictwa zwarte

 

  1. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / Barbara Bartoszewska, [et al.]. Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2005
  2. Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna : książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach. Kraków : "Impuls", 2004
  3. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory.  Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005
  4. Furl, Ele : Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia. Kielce : Jedność, 2004
  5. Maciołek, Beata : Program wychowawczy świetlic „Liście wielkiego drzewa życia”. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2007
  6. Maciołek, Beata : Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic „Liście wielkiego drzewa życia”. Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2007
  7. Podlaski, Jerzy : Formy i metody pracy świetlicowej. Warszawa : PZWS, 1972
  8. Praca wychowawcza w świetlicy szkolnej / praca zbiorowa pod red. Anny Wiszniewskiej. Warszawa : WSiP, 1978
  9. Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej,  [et al.]. Kraków : "Impuls", 2001
  10. Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze : (szkice historyczno-pedagogiczne) / pod red. Aleksandry Siedlaczek-Szwed i Iwony Wagner. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2002
  11. Świetlica szkolna szansą do wykorzystania / pod red. Marii Pietkiewicz. Warszawa : WSiP, 1988
  12. Świetlicowe zajęcia. T. 1, Wiersze, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia świetlicowe o tematyce edukacyjnej, polskie zwyczaje i tradycje, Polska w legendach / red. Barbara Bleja-Sosna. Toruń : Wydaw. BEA, 2005
  13. Świetlicowe zajęcia. T. 2, Wiersze, wierszyki, trudniki, inscenizacje przyrodnicze, prozdrowotne, ekologiczne, świąteczne, zajęcia edukacyjne, zagadki, gry i zabawy.   Toruń : Wydaw. BEA, 2005
  1. Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli.  Warszawa : Wydaw. APS im. Marii Grzegorzewskiej, 2003
  2. Wiech Anna, Wiech Zdzisław : Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych. Warszawa : WSiP, 1986

Artykuły z czasopism

  1. Adamowska Lucyna : Pomoc dziecku w rozwoju jako zadanie świetlicy środowiskowej (placówki wsparcia dziennego). Edukacja 2007 nr 4 s. 93-96
  2. Bzdura Jolanta : Świetlice środowiskowe na Śląsku – historia i współczesność. Opieka, Wychowanie, Terapia 2003 nr 4 s. 49-52
  3. Barczak Wioletta : Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej. Życie Szkoły 2002 nr 4 s. 202-206
  4. Brzozowiec Barbara : W świetlicy integracyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 4 s. 52-53
  5. Dębiec Paulina : Czy świetlica może zapobiegać niepowodzeniom szkolnym? Życie Szkoły 2009 nr 11 s. 8-11
  6. Folwarczna Krystyna : Edukacja europejska w świetlicy szkolnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 5 s. 20-21
  7. Franc Izabela : Polubić świetlicę. Życie Szkoły 2006 nr 1 s. 40-41
  8. Frączek Zofia : Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 8 s. 48-51
  9. Gallos Sylwia : Cóż to za zwierz? To przecież jeż! – scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III. Życie Szkoły  2012 nr 10 s. 16
  10. Gallos Sylwia : Jak uatrakcyjnić zajęcia w świetlicy szkolnej? Życie Szkoły 2012 nr 5 s. 18-19
  11. Gallos Sylwia : Koszyk wielkanocny – scenariusz zajęć świetlicowych. Życie Szkoły 2012 nr 4 s. 11
  12. Gallos Sylwia : O świetlicy szkolnej. Życie Szkoły 2010 nr 8 s. 30-32
  13. Gaweł-Sikora Iwona : Wyprawa poszukiwaczy skarbów – scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III. Życie Szkoły 2012 nr 9 s. 26-28
  14. Gromelska Agnieszka : Jak to jest wiosną – scenariusz zajęć świetlicowych. Życie Szkoły 2012 nr 4 s. 16
  15. Gromelska Agnieszka : Moja rodzina – scenariusz zajęć świetlicowych. Życie Szkoły 2012 nr 5 s. 24
  16. Gromelska Agnieszka, Żukowska Renata : Zwyczaje i obrzędy wielkanocne – scenariusz zajęć świetlicowych. Życie Szkoły 2012 nr 4 s. 12-13
  17. Gromek Monika, Wyszyńska Marta : Zawody sportowe w świetlicy szkolnej jako forma rekreacji ruchowej. Nowa Szkoła 2010 nr 5 s. 37-41
  18. Jabłońska Bożena : Gry w świetlicy szkolnej. Nowa Szkoła 2005 nr 4 s. 61-62
  19. Jabłońska Bożena : Poznajmy się. Nowa Szkoła 2005 nr 5 s. 58-60
  20. Jakubiak Małgorzata : W świetlicy „Wesołe Małolaty”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 5 s. 23-25
  21. Junik Violetta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych – cz. 1. Remedium 2006 nr 6 s. 1-3
  22. Junik Violetta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych – cz. 2. Remedium 2006 nr 7-8 s. 1-4
  23. Junik Violetta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych – cz. 3. Remedium 2006 nr 9 s. 28-29
  24. Junik Violetta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych – cz. 4. Remedium 2007 nr 10 s. 30-31
  25. Junik Violetta : Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych – cz. 5. Remedium 2008 nr 3 s. 28-29
  26. Kaczor Agnieszka : Czas wolny w świetlicy szkolnej. Życie Szkoły 2012 nr 8 s. 10-11
  27. Karasowska Aleksandra : Model pomocy realizowany w świetlicy. Remedium 2009 nr 2 s. 6-7
  28. Karasowska Aleksandra : W poszukiwaniu nowych metod pomocy. Remedium 2008 nr 9 s. 28-30
  29. Karasowska Aleksandra, Szulirz Alina : Projekt jako metoda korygowania zaburzeń – cz. 2. Remedium 2008 nr 11 s. 12
  30. Karasowska Aleksandra, Szulirz Alina : Projekt jako metoda korygowania zaburzeń – cz. 1. Remedium 2008 nr 10 s. 30-31
  31. Kasprzak Emilia, Ksiądzyna Jolanta : Zajęcia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 3 s. 47-48
  32. Klaś Kinga : Gry i zabawy świetlicowe. Cz. 1. Remedium 2003 nr 10 s. 13
  33. Klaś Kinga : Gry i zabawy świetlicowe. Cz. 2. Remedium 2003 nr 11 s. 13
  34. Klaś Kinga : Gry i zabawy świetlicowe : ćwiczenia fizyczne na małej. Cz. 3. Remedium 2004 nr 1 s. 13
  35. Kmita Danuta : Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 10 s. 41-45
  36. Kowalewska Ewa : W szkolnej świetlicy środowiskowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 7 s. 37-39
  37. Krajewska Beata : Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 2 s. 31-36
  38. Kuszak Małgorzata : Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 5 s. 44-46
  39. Makuch Anna : W świetlicy szkolnej. Życie Szkoły 2005 nr 7 s. 20-22
  40. Matyja Anna : Socjoterapia w świetlicach – ostatnie dziesięciolecie. Remedium 2010 nr 3 s. 10-11
  41. Nowicka-Gogolok Danuta : Z życia świetlicy szkolnej. Życie Szkoły 2009 nr 11 s. 18-21
  42. Odalska Elżbieta : Świetlica w gimnazjum. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 4 s. 42-44
  43. Przyborowska Beata : Świetlice – zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 3 s. 23-28
  44. Rakowiecka Anna : Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 3 s. 45-47
  45. Rozycki Klaudia : Środowiskowe świetlice „Okno na świat”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 7 s. 31-33
  46. Ryszczyk Violetta : Metody pracy w świetlicy szkolnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 9 s. 48-50
  47. Sienkiewicz-Karczmarzyk Małgorzata : Zajęcia plastyczne w świetlicy. Życie Szkoły 2004 nr 9 s. 13-15
  48. Sklorz Bernarda : Edukacja prozdrowotna w świetlicy. Życie Szkoły 2002 nr 5 s. 290-291
  49. Socha Ryszarda : Świetlica w kurnej chacie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 5 s. 45-48
  50. Sułtan Bożena : W świetlicy szkolnej w Wilczynie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000 nr 9 s. 57-59
  51. Szulirz Alina : Świetlica jako środowisko terapeutyczne – cz. 1. Remedium 2011 nr 7/8  s. 46-47
  52. Szulirz Alina : Świetlica jako środowisko terapeutyczne – cz. 2. Remedium 2011 nr 9 s. 10-11
  53. Szulirz Alina : Trudne sprawy w świetlicy – cz. 1. Remedium 2009 nr 5 s. 4-5
  54. Szulirz Alina, Szarzyńska-Głód Justyna : Trudne sprawy w świetlicy – cz. 2. Remedium 2009 nr 6 s. 6-7
  55. Trawczyńska Jolanta : Origami w świetlicy i nie tylko... Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003 nr 4 s. 33-34
  56. Wachowicz Janusz : Świetlica przy Słowiczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 6 s. 38-40
  57. Wiśniewska-Zosiuk Ewa : Jak pracuję w świetlicy szkolnej. Nowa Szkoła 2007 nr 6 s. 29-31
  58. Wróbel Edyta : Miłośnicy sztuki w szkolnej świetlicy. Życie Szkoły 2009 nr 11 s.32-33
  59. Wróbel Edyta : Świetliki w szkolnych murach. Życie Szkoły 2010 nr 8 s. 34-38
  60. Wróbel Edyta Joanna : Jesteśmy razem – scenariusz zajęć wychowawczych dla klas I. Życie Szkoły 2012 nr 8 s.13-14
  61. Zaremba Bernarda : Zabawy w świetlicy. Życie Szkoły. 2005 nr 10 s. 36-44
  62. Żukowska Renata, Gromelska Agnieszka : Bądź jednym z nas – pasowanie na świetlika. Scenariusz zajęć świetlicowych. Życie Szkoły 2012 nr 7 s. 10-11
  63. Żukowska Renata, Gromelska Agnieszka : Kosmiczna podróż – scenariusz zajęć świetlicowych. Życie Szkoły 2012 nr 5 s. 21-22

 

oprac. Bogumiła Tańska

 

 

Copyright