UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Braun-Gałkowska, Maria, Ulfik, Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Lublin : Wydaw. „Gaudium”, 2002
 2. Castells, Manuel : Społeczeństwo sieci. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 3. Chwaszcz, Joanna, Pietruszka, Małgorzata Sikorski, Dariusz : Media. Lublin : Wydawnictwo KUL : "Gaudium", 2005
 4. Danowski, Bartosz, Krupińska, Alicja : Dziecko w sieci. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
 5. Filiciak, Mirosław : Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006
 6. Goban-Klas, Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu - Wyd. 2, dodr. 2. - Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2006
 7. Kowalski, Robin M.,  Limber, Susan P., Agatston, Patricia W. : Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
 8. Laniado, Nessia,  Pietra, Gianfilippo : Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006
 9. Lenardon, John : Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
 10. Media / pod red. Edyty Banaszkiewicz-Zygmunt. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
 11. Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne / red. nauk. Marek Sokołowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
 12. Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 13. Psychologiczne konteksty internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009
 14. Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006
 15. Społeczeństwo informacyjne : istota, rozwój, wyzwania /aut. Tomasz Białobłocki [et al. ; red. nauk. Marta Witkowska, Kamila Cholawo-Sosnowska. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006
 16. Woronowicz, Bohdan T. : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009
 17. Zwoliński, Andrzej : Sekty w Internecie. Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK 

 1. Andrzejewska, Anna : Uzależnienie od mediów cyfrowych, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI, Su-U / red. nauk. Tadeusz Pilch. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – S. 1189-1196
 2. Bednarek, Józef: Zagrożenia w cyberprzestrzeni, [w:] Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. – S. 83-147
 3. Maj, Beata : Internet – Korzyści i zagrożenia dla wychowania, [w:] Oblicza Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. – S. 189-200
 1. Majchrzak, Paweł, Ogińska-Bulik, Nina : Zachowania ryzykowne związane z cyberprzestrzenią – polska adaptacja Internet Addiction Test, [w:] Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – S. 59-78
 2. Ogińska-Bulik, Nina : Użytkowanie Internetu przez dzieci i młodzież – ryzyko uzależnienia i wyznaczniki psychologiczne, [w:] Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. – S. 79-108
 3. Wałaszewski, Zbigniew : Interaktywność gier komputerowych, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Oficyna Naukowa", 2005. – S. 404-416
 4. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława, Dulewicz, Dariusz : Internet w społeczeństwie polskim. Możliwości jego wykorzystania i zagrożenia, [w:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. – S. 373-380

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

 1. Błachnio, Agata : Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? Życie Szkoły 2006 nr 2 s. 50-52
 2. Czapczyńska-Podolska, Agnieszka : W kręgu uzależnień behawioralnych – Internet. Remedium 2012 nr 7/8 wkładka s. 1-8
 3. Dobrołowicz, Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1 s. 15-20
 4. Durda, Magdalena, Thiel, Michał : W sieci uzależnienia. Remedium 2009 nr 3 s.12
 5. Grabowska, Agata : Czy internet jest bezpieczny dla dziecka ? Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2010 nr 1 s. 38-43
 6. Izdebska, Jadwiga : Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 2 s. 5-9
 7. Izdebska, Jadwiga : Dziecko i świat mediów elektronicznych. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 3 s. 5-8
 8. Jędrzejewski, Marek : Od subkultur klasycznych do medialnych. Remedium 2002 nr 10 s. 1-3
 9. Kaliszewska, Katarzyna : Psychologiczna charakterystyka zjawiska nadmiernego używania Internetu . Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2005 nr 4 s. 111-119. - Bibliogr.
 10. Kaliszewska-Czeremska, Katarzyna : Dzieci i młodzież w sieci. Remedium 2012 nr 5 s. 6-7
 11. Kielar-Turska, Maria : Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 3 s. 131-137
 12. Komorowska, Marta : Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów. Remedium 2008 nr 5 s. 6-7
 13. Kondracka, Marta : Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne. Nowa Szkoła 2008 nr 2 s. 40-46
 14. Kondracka, Marta : Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne. Życie Szkoły 2010 nr 1 s. 5-11
 15. Kosek-Nita, Bogumiła : Uzależnienie od gier komputerowych. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2003 nr 1 s. 11-17
 16. Małyska, Aleksandra, Mycka, Michał, Wadyńska, Marta, Wiśniewska Ewelina : Przedszkolak w sieci. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 10 s. 24-30
 17. Mardofel, Anna, Iwanowski, Zdzisław, Chudzik, Bartosz : Czy Internet uzależnia? Remedium 2005 nr 7/8 s. 34-35
 18. Mardofel, Anna, Iwanowski, Zdzisław, Chudzik, Bartosz : Czy Internet uzależnia?  cz. II. Remedium 2005 nr 10 s. 20-21
 19. Moczydłowska, Joanna : Uzależnienie od komputera i Internetu. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 1999 nr 4 wkładka s. 10-12
 20. Osiński, Rafał : Uzależnienia behawioralne zagrożeniem XXI wieku. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2012 nr 9 s. 56-58
 21. Prajzner, Ewa : Zagrożenia i korzyści płynące z Internetu. Wychowanie Techniczne w Szkole 2004 nr 3 s. 9-10
 22. Raczkowska, Jadwiga : Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2013 nr 1 s. 3-17
 23. Róziewicz, Grażyna : Dzieci sieci – specyfika pokolenia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 1 s. 12-24
 24. Stańczak, Dominika : Odbiór Internetu przez gimnazjalistów. Nowa Szkoła 2012 nr 10 s. 32-39
 25. Szymańska, Joanna : Komputer jak narkotyk. Remedium 2002 nr 10 s. 6-7
 26. Szymańska, Joanna : Komputer jak narkotyk Cz. II. Remedium 2002 nr 11 s. 6-7
 27. Taboł, Sebastian : Niebezpieczny Internet. Życie Szkoły 2004 nr 8 s. 15-17
 28. Tłuściak – Deliowska, Aleksandra T. : Funkcje internetu w kreowaniu zachowań agresywnych wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2012 nr 8 s. 30-34
 29. Wachowicz, Karolina : Ucieczka do innego świata. Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze 2003 nr 3 s. 49-51

FILM EDUKACYJNY 

 1. Wirtualne uzależnienie [DVD] / reż. Paweł Nawrocki. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2007.

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

 

 

 

Copyright