Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie

 

Matematyka w nauczaniu początkowym – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.Dąbrowski Mirosław : Pozwólmy dzieciom myśleć! O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2008

2. Fechner-Sędzicka Iwona, Ochmańska Barbara, Odrobina Wiesława : Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

3. Klus-Stańska Dorota, Kalinowska Alina : Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa : Żak, 2004

4. Kucharczyk Stanisław : nauczanie początkowe matematyki. Wybór zadań. Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

5. Lankiewicz Bogusława, Semadeni Zbigniew : Matematyka 2. Książka dla nauczyciela. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

6. Rożek Bożena, Urbańska Elżbieta : Klubik małego matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego. Warszawa :Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

7. Stasica Jadwiga : 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z matematyki w klasach I-III. Kraków : Impuls, 2001

Wydawnictwa ciągłe

1. Biliewicz-Kuźnia Barbara : Geometria w edukacji dzieci. Życie Szkoły 2011 nr 5 s. 12-19

2. Bugajska-Jaszczołt Beata, Czajkowska Monika : Nietypowe zadania rozwijające myślenie matematyczne. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 1 s. 44-58

3. Cygan Agata : Metoda Georga Polya, czyli jak zachęcić uczniów do rozwiązywania zadań tekstowych. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 1 s.59-69

4.Dąbek Krystyna : Matematyka i ruch. Życie Szkoły 2009 nr 11 s. 34-37

5. Faliszewska Jolanta : Liczby w kolorach w edukacji matematycznej dzieci w klasach I-III. Życie Szkoły 2008 nr 4 s. 29-34

6. Jabłońska Iwona : Na każdym kroku…matematyka. Życie Szkoły 2009 nr 4 s. 32-34

7. Klich Alicja : Matematyka w klasach I-III – nauczanie przedmiotowe czy zintegrowane?. Życie Szkoły 2011 nr 5 s.5-10

8. Kozieł Renata : Komputer pomaga uczyć matematyki. Życie Szkoły 2007 nr 1 s. 12-18

9. Lewandowska-Muller Anna : Czas na matematykę konkretną. Otwarte formy nauczania sposobem na nauczanie zróżnicowane i angażujące. Życie Szkoły 2008 nr 4 s.25-28

10. Mączka Marta : Matematyka na arabskim targu. Wprowadzenie równań z niewiadomą w postaci okienka. Życie Szkoły 2011 nr 5 s. 33-36

11. Mączka Marta : Nauczanie początkowe matematyki w Polsce i na świecie. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 1 s. 98-105

12. Michalczyk Daria : Matematyka i język angielski-próba integracji. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 2 s. 89-97

13. Mieleszkiewicz Ewa : Rozwiązywanie zadań tekstowych. Życie Szkoły2008 nr 4 s. 16-20

14. Mieleszkiewicz Ewa : Trudności w uczeniu się matematyki-jak im zapobiegać ?. Życie Szkoły 2009 nr 11 s. 46-55

15. Mieleszkiewicz Ewa : Zadania tekstowe. Życie Szkoły 2008 nr 8 s. 22-25

16. Pawelec Lidia : Rola nauczyciela w kształtowaniu pojęć matematycznych. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 2 s.24-33

17. Semadeni Zbigniew : Matematyka w edukacji początkowej jako fundament całej matematyki szkolnej. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 1 s.7-43

18. Stawiak-Ososińska Małgorzata : Ku samodzielnemu odkrywaniu matematyki. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 4 s. 81-85

19. Szplik Agnieszka : Integracja w praktyce: „matematyzacja” edukacji językowej. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 1 s. 89-97

20. Szpilk Agnieszka :Matematyka w wymiarze europejskim. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 2 s. 83-88

21. Szwejkowski Witold : Edukacja matematyczna- pomóżmy dziecku zrozumieć. Życie Szkoły 2012   nr 1 s. 4-7

22. Treliński Gustaw : Dyktando matematyczne. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 4 s. 79-80

23. Treliński Gustaw : Działania prowadzące do wyuczania bezradności matematycznej. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 4 s. 46-61

24. Treliński Gustaw : Elementy geometrii w nauczaniu początkowym. Życie Szkoły 2011 nr 5 s. 22-32

25. Treliński Gustaw : Nie najłatwiejszą, ale najpiękniejszą prowadź ich drogą, czyli o kształtowaniu umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych. Życie Szkoły 2011 nr 10 s. 12-22

26. Wurzel Anna : Środki audiowizualne na zajęciach z matematyki. Życie Szkoły 2008 nr 4 s. 21-24

27. Treliński Gustaw : Matematyzowanie jako wiodąca strategia nauczania matematyki w integralnym systemie kształcenia. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 4 s.8-16

28. Treliński Gustaw : Realistyczne nauczanie matematyki. Nauczanie Początkowe 2007/2008 s. 38-45

29. Wojteczek Monika : Od zabawy do świata liczb. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 1 s. 70-88

30. Wojteczek Monika : Zaproszenie do świata geometrii. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 2 s. 44-71

                                                                                Opracowała: Agata Mierzwa

Copyright