WYPALENIE ZAWODOWE

Wydawnictwa zwarte

1.  Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 200

2. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2004

3. Człowiek i psychologia / [Krzysztof Bąk et al. ; oprac. i red. Justyna Rybakiewicz]. Bielsko-Biała : "Park", 2004

4. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007

5. Fengler, Jorg : Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

6. Grzegorzewska, Maria Katarzyna : Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagielońskiego, 2006

7. Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

8. Litzke, Swen Max, Schuh, Horst : Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

9. Ogińska-Bulik, Nina : Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie. Warszawa : Difin, 2006

10. Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej / red. nauk. Jan Strelau. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

11. Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

12. Strycharska-Gać, Berta : Nauczycielu, nie wypalaj się!. Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2009

13. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

Artykuły z czasopism

1. Bernasiewicz, Maciej, Czerkawski Andrzej : Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych. problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 2 s. 21-26

2. Chodkiewicz Jan : Skazani na wypalenie? Remedium 2006 nr 1 s. 21-23

3. Dziedziak-Wawro, Magdalena : Energia w wypalaniu. Psychologia w Szkole 2012 nr 3 s. 67-76

4. Kurtek, Paweł : Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego. Edukacja 2010 nr 4 s. 104-113

5. Korczyński, Stanisław : Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013 nr 3 s. 10-20

6. Kozłowski, Waldemar : Gdy braknie energii i chęci do pracy... Nowa Szkoła 2005 nr 9 s.31-35

7. Lorenc-Steinmec, Aleksandra, Zaremba Alicja : Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli. Psychologia w Szkole 2007 nr 2 s. 29-35

8. Mastelarz, Magda : Wypalenie zawodowe – równia pochyła. Remedium 2009 nr 11 s. 22-23

9. Mikrus, Adam : Syndrom wypalenia zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych. Szkoła Specjalna 2003 nr 2 s. 73-82

10. Nawrot, Jacek : Między powołaniem a wypaleniem. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 4 s.28-33

11. Niemierko, Bolesław : Wypalamy się w pracy z młodzieżą. Nowa Szkoła 2012 nr 2 s. 14-15

12. Nowak, Małgorzata : Nie daj się wypalić. Nowa Szkoła 2001 nr 10 s. 21-23

13. Pągowska, Marta : Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych. Szkoła Specjalna 2012 nr 3 s. 175-183

14. Pec, Katarzyna : Wypalenie zawodowe nauczycieli wf – dlaczego warto się nim zajmować? Wychowanie Zdrowotne i Fizyczne 2009 nr 8 s. 28-32

15. Pec, Katarzyna : Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005 nr 6-7 s. 28-33

16. Piotrowska, Maja : Konieczne jest społeczne wsparcie... Nowa Szkoła 2006 nr 2 s. 18-25

17. Polkowski, Tomasz : Wypalenie zawodowe wychowawców. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2005 nr 10 s. 29-35

18. Radwańska, Jadwiga : Wort – life balance – jak bronić się przed wypaleniem. Psychologia w szkole 2009 nr 2 s. 38-47

19.Ruszel, Magdalena Ewa : Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego. Edukacja i Dialog 2008 nr 2 s. 29-31

20. Sokołowska, Ewa : Jak nie wypalić się zawodowo? Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 13-24

21. Szmagalski, Jerzy : Wypalenie zawodowe a stres w pracy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 4 s. 3-12

22. Tomal, Violetta : Wypalenie zawodowe nauczycieli. Nowa Szkoła 2002 nr 8 s. 18-24

23. Zbyrad, Teresa : O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 8 s. 41-47

opracowała

Bogumiła Tańska

Copyright