Wydawnictwa zwarte

 1. Abraham, Suzanne, Llewellyn-Jones, Derek : Anoreksja, bulimia, otyłość. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
 2. Abraham, Suzanne, Llevelyn-Jones Derek : Bulimia i anoreksja. Zaburzenia odżywiania. Warszawa : Prószyński i S-ka SA, 2004
 3. Bilski, Jerzy : Racjonalne odchudzanie czyli droga do ponownej młodości dla walczących z nadwagą. Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1996
 4. Meyer, Robert : Psychopatologia. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
 5. Niewiadomska, Iwona, Kulik, Agnieszka, Hajduk, Agnieszka : Jedzenie. Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Kaudium”, 2005
 6. Otyłość u dzieci / red. nauk. Patrick Torunian. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008
 7. Owczarek, Sławomir : O otyłości i odchudzaniu. Warszawa : Wydawnictwo AWF, 1989
 8. Pecyna, Maria Bogumiła : Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998
 9. Portmann, Rosemarie : Problemy z nadwagą u dzieci. Istota zagadnienia. Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007
 10. Seligman, Martin E. P. : Co możesz zmienić a czego nie możesz ( ucząc się akceptować siebie) . Poradnik skutecznego samodoskonalenia. Poznań : Media Rodzina, 1995
 11. Seligmann, Martin E.P., Walker Elanie F., Rosenhan David L. : Psychopatologia. Poznań : Zysk I S-ka Wydawnictwo, 2003
 12. Sheridan, Charles L. , Radmacher, Sally A. : Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1998
 13. Ziółkowska Beata : Anoreksja od A do Z. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005

Wydawnictwa ciągłe

 1. Czaplicki Zdzisław, Górska Agnieszka, Podhajna Ewa : Konferencja aktywność fizyczna a otyłość- profilaktyka, psychika, estetyka ( w Golubiu-Dobrzynie). Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 3 s. 48-50
 2. Dolata-Makuch Ewa : Anoreksja i bulimia : zestawienie bibliograficzne. Biblioteka w Szkole 2003 nr 5 s. 28
 3. Hoffmann Beata : Anoreksja-przyczyny, skutki, leczenie.Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2014 nr 2 s. 29-37
 4. Jablow Martha M. : Na bakier z jedzeniem / rec. Jolanta B. Lipińska. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995 nr 5 s. 44-45
 5. Kołoło Hanna : Samoocena wyglądu i odchudzanie dziewcząt. Remedium 2004 nr 4 s.14-15
 6. Kochanowski Janusz, Jarosz Mirosław : Karta żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkole. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 1 s. 7                                                                                 
 7. Kowalczuk Marta : Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży w działalności pedagogicznej nauczycieli wf. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 7 s. 6-12 
 8. Kowalczuk Marta : Młodzież o odżywianiu się i atrakcyjności fizycznej. Nowa Szkoła 2008 nr 2 s.47-54                                                                                                                                                                                
 9. Kowalczuk Marta : Odżywianie się i wizerunek własnego ciała-postrzeganie przez młodzież gimnazjalną. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2007 nr 12 s. 20-25   
 10. Kowalczuk Marta : Powstrzymać anoreksję i bulimię.Problemy opiekuńczo Wychowawcze 2007 nr 6 s. 24-26                                                                                
 11. Kowalczuk Marta : Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 8 s.34-40
 12. Niedźwiecka-Kącik Danuta : Subiektywne postrzeganie własnego ciała-destrukcyjna potrzeba odchudzania się. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 1 s.40-47
 13. Palus Katarzyna : Prewencja zaburzeń odżywiania w okresie wczesnej adolescencji. Remedium 2006 nr 4 s.21-23
 14. Pawlak Agnieszka  : Jak sobie radzić z anoreksją? : projekty scenariuszy dramowych w pracy biblioteki. Biblioteka w Szkole 2002 nr 10 s. 6-7
 15. Szymański Antoni : Żywienie dzieci i młodzieży szkolnej – choroby dietozależne. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008 nr 1 s. 4-6
 16. Śmiłowska-Mucha Ewa, Tomaszewska Maria : Problemy żywieniowe licealistek. 
 17. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 6 s. 48-50
 18. Wąsik Kaja : Anoreksja-choroba nie tylko psychiczna. Biologia w Szkole 2007 nr 1 s.24-26 
 19. Wokół anoreksji i bulimii. Remedium 2002 nr 10, dod. s. VIII
 20. Zgurski Waldemar : Wskaźniki BMI u dorosłych mężczyzn z terenu Rzeszowa i okolic. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2006 nr 11-12 s.20-23
 21. Ziółkowska Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji .Cz. 1. Remedium 2004 nr 7-8 s. 26-27
 22. Ziółkowska Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 2. Remedium 2004 nr 9 s. 18-19

 

                                                                      Opracowała: Agata Mierzwa

Copyright