DYSKALKULIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZAWARTE

1.Davies, Ronald D., Braun, Eldon M. : Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

2.Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze . - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

3.Oszwa, Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007

4.Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / Urszula Oszwa (red. nauk.). Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

5.Stryczniewicz, Barbara : Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum. - Wyd. 2. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2006

6.Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

1.Augustyniak, Barbara, Jędraszak, Monika : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, [w:] Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 175-179

2.Grzegorczyk, Alina , Sadłowska, Ewa, Kiecik, Mariola : Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki, [w:] Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 111-121

3.Jaklewicz Hanna : Specyficzne zaburzenia w rozwoju umiejętności, [w:] Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. - S. 186-192

4.Mihilewicz, Stanisława : Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia rozwojowa, [w:] Dziecko z trudnościami w rozwoju / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : "Impuls", 2001. - S. 81-93

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1.Dziugieł, Mirosława : Dla kogo trudna matematyka? Życie Szkoły 2003 nr 7 s. 407-409

2.Gałązka, Kinga : Trudności w uczeniu się matematyki. Matematyka 2010 nr 5 s. 282-285

3.Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta : Główne grzechy edukacji matematycznej. Psychologia w Szkole 2010 nr 2 s. 109-123

4.Hanisz, Jadwiga : O uczeniu się matematyki. Życie Szkoły 2005 nr 8 s. 4-12

5.Kawczyńska, Elżbieta : Dla kogo trudnaŻycie Szkoły 2004 nr 3 s. 49-52

6.Kozłowska, Kamila : Sprawozdanie z konferencji „Psychologiczno-pedagogiczna diagnoza dysleksji i dyskalkulii - problemy i nowe rozwiązania”. Szkoła Specjalna 2009 nr 3 s. 228-231

7.Kuchta, Krystyna : Trudności w uczeniu się matematyki. Życie Szkoły 2001 nr 6 s. 354-355

8.Kupisiewicz, Małgorzata : Kształtowanie umiejętności liczenia u dzieci z wadą słuchu. Szkoła Specjalna 2002 nr 2 s. 104-107

9.Lewicka, Helena : Kłopoty w uczeniu się matematyki. Matematyka 2004 nr 1 s. 17-19

10.Lewicka, Helena : Nie bać się matematyki. Matematyka 2003 nr 3 s. 153-154

11.Mieleszkiewicz, Ewa : Trudności w uczeniu się matematyki. Życie Szkoły 2009 nr 11 s. 46-55

12.Oszwa, Urszula : Dyskalkulia. Remedium 2002 nr 2 s. 8-9

13.Pacut, Ewa : Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami. Życie Szkoły 2002 nr 1 s. 41-42

14.Paszkiewicz, Aneta : Sposoby pracy z uczniami z dysleksją. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2011 nr 5 s. 50-56

15.Pitala, Magdalena : Czy dziewięć jest większe od sześciu ?. Psychologia w Szkole 2007 nr 3 s. 61-68

16.Pitala, Magdalena : Jak pomóc dziecku z dyskalkulią?. Psychologia w Szkole 2007 nr 4 s. 65-74

17.Poświatowska, Monika : Praca z uczniem dyslektycznym. Matematyka 2004 nr 2 s. 30-31

18.Trojan, Elżbieta : Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Nauczanie Początkowe 2012/2013 nr 2 s. 101-103

19.Wiercioch, Urszula : Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2003 nr 3 s. 29-33

 

BROSZURY

1.Góralczyk, Ewa : Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

2.Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010

3.Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010

4.Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright