Wydawnictwa zwarte

 1. Andrzejewska Jadwiga: Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2 : Praca pedagogiczna biblioteki. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1996
 2. Animacja czytelnictwa dziecięcego. Koncepcje – doświadczenia - postulaty, red. nauk. Joanna Papuzińska, Grażyna Walczewska-Klimczak. Płock: „Książnica Płocka”, 2004
 3. Frycie Stanisław, Wdrażanie uczniów klas początkowych do czytelnictwa książek i czasopism oraz uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym w procesie lekcyjnym. [W:] Stanisław Frycie, Marta Ziółkowska-Sobecka, Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym. Poradnik metodyczny dla nauczycieli klas początkowych. Warszawa: WSPTWP, 1998
 4. Saniewska Danuta, Organizacja imprez czytelniczych i innych form pracy z użytkownikiem [W:] Tenże, Vademecum nauczyciela bibliotekarza. Warszawa: Agencja „Sukurs”, 2007, s. 125-127.
 5. Truskolaska Justyna: Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice. Tychy: „Maternus Media”, 2007
 6. Wojciechowski Jacek: Czytelnictwo. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000
 7. Wojciechowski Jacek: Podstawy pracy z czytelnikiem. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1991

Artykuły z czasopism

 1. Ambroży Janina: Niektóre formy konwersacyjno-zabawowe w pracy pedagogicznej z czytelnikiem. Biblioteka w Szkole 2002 nr 9, s. 6-8
 2. Augustyniak Małgorzata, Pawlak Beata: Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży. Biblioteka w Szkole 2007 nr 2, s. 13-14
 3. Babicka Lucyna: Popularyzowanie czytelnictwa w pracy z kółkiem teatralnym. Biblioteka w Szkole 2005 nr 11, s. 8-9
 4. Bajak Izabela: Przyjazna biblioteka. Program zajęć czytelniczych w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Biblioteka w Szkole 2008 nr 3, s. 14-16
 5. Baranowska Ewa: O czytelnictwie słów kilka…Biblioteka w Szkole 2003 nr 10, s. 2
 6. Bielawska Dorota: Czytaj książki codziennie – koniecznie! Propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI. Biblioteka w Szkole 2006 nr 1, s. 11
 7. Biliński Lucjan: Zasady i tryb przyznawania dotacji na upowszechnianie czytelnictwa. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 11, s. 16-18
 8. Bilska Grażyna: Wybory czytelnicze – uwarunkowania i motywy. Poradnik Bibliotekarza 2004 nr6, s. 3-6
 9. Centner-Guz Małgorzata: Zainteresowania dzieci sześcioletnich książką. Część pierwsza. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 4, s. 3-5
 10. Centner-Guz Małgorzata: Zainteresowania dzieci sześcioletnich książką. Część druga. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 5, nr 3-6
 11. Chachuła Maria: popularyzacja czytelnictwa poprzez organizację konkursów bibliotecznych. Biblioteka w Szkole 2008 nr 7-8, s. 13-14
 12. Chachuła Maria: Wpływ działalności biblioteki na stan czytelnictwa w szkole. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego. Biblioteka w Szkole 2008 nr 5, s. 13-14
 13. Daszkowska Marzenna, Kasprowicz Grażyna: Czytać, nie czytać? – oto jest pytanie (scenariusz lekcji nie tylko bibliotecznej w gimnazjum). Biblioteka w Szkole 2001 nr 12, s. 12
 14. Dąbrowska Mariola: Cała Polska czyta… młodzieży. Biblioteka w Szkole 2006 nr 11, s. 29
 15. Domek-Tobolska Jolanta: Stan chorobowy. Scenariusz przedstawienia propagującego czytelnictwo. Biblioteka w Szkole 2006 nr 5, s. 26-27
 16. Dobre pomysły na czytanie. Wybór działań realizowanych w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Biblioteka w Szkole 2007 nr 7-8, s.5-23
 17. Drozd Iwona: Zostań mistrzem pięknego czytania. Konkurs czytelniczy. Biblioteka w Szkole 2009 nr 9, s. 24
 18. Dymmel Anna, Krajka Jolanta: Co czytają licealiści? Biblioteka w Szkole 2003 nr 9, s. 5
 19. Frańczak Justyna: Książka to więcej niż tylko czytanie. Projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2007 nr 3, s. 13-15
 20. Frańczak Justyna: W niezwykłym świecie książek. Działania popularyzujące czytelnictwo wśród uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2006 nr 12, s. 16-18
 21. Frołow Jakub: Jak nowe media wpływają na czytelnictwo? Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 12, s. 8-10
 22. Gacek Barbara, Skorupa Monika: Książka i przyjaźń. Biblioteka w Szkole 2009 nr 5, s. 14
 23. Hamada Małgorzata: Katalog ciekawych książek. Biblioteka w Szkole 2003 nr 2, s. 29-30
 24. Ignatowicz Irena, Iwaniuk Halina: Z książką na wesoło. Impreza czytelnicza na Dzień Wiosny dla uczniów gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2007 nr 1, s. 18
 25. Iwanicka Irena: Popularyzacja poezji w bibliotece szkolnej. Biblioteka w Szkole 2003 nr 1, s. 16
 26. John Katarzyna: Proces czytania w szkole. Biblioteka w Szkole 2009 nr 10, s. 8-9
 27. Karwas Krystyna: Badania czytelnicze. Propozycje tematyczne dla bibliotekarzy szkolnych. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 12, s. 37-38
 28. Kasperczyk Tomasz: Targi książki: charakterystyka i rola w promocji książki. Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 7-8, s. 7-10
 29. Kassolik Anna: Międzyprzedmiotowy zeszyt lektur, czyli jedna z prób zahamowania spadku czytelnictwa w szkole. Biblioteka w Szkole 2004 nr 3, s. 4-6
 30. Kibitlewska Barbara: Czytelnicza lista przebojów. Scenariusz imprezy czytelniczej. Biblioteka w Szkole 2005 nr 2, s. 10
 31. Klemba Dorota: Czy ta książka cię zainteresuje? Scenariusz zajęć popularyzujących czytelnictwo w gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2001 nr 10, s. 20-22
 32. Kluczniok Mirela: Cała Polska czyta dzieciom. Realizacja kampanii społecznej w przedszkolach i szkołach gminy Czerwionka-Leszczyny. Biblioteka w Szkole 2007 nr 6, s. 6-7
 33. Kołek Mirosława, Paszkowicz Monika: Ratujmy baśń! (rozważania na marginesie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”). Biblioteka w Szkole 2004 nr 4, s. 16
 34. Konopka Agnieszka: Jak znaleźć nowych czytelników wśród najmłodszych? Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 12, s. 30-31
 35. Kośla Urszula: Projekt naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej. Biblioteka Centrum Informacji 2008 nr 2, s. 18-19
 36. Krokocka Beata: Pomóżmy otworzyć im drzwi do świata wyobraźni. Uwagi o pracy z najmłodszym czytelnikiem. Biblioteka w Szkole 2001 nr 11, s. 4
 37. Kunicka Maria: Takie książki czytaliśmy – wystawa. Biblioteka w Szkole 2004 nr 9, s. 17
 38. Litwin Zofia, Majkusiak Danuta: Podróż z książką. Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2009 nr 3, s. 24-25
 39. Łowczak Barbara: Z książką nie jest jeszcze tak źle. Biblioteka w Szkole 2004 nr 1, s. 10
 40. Maciejewska Agata: Co zrobić, żeby dzieci czytały? Cykl oddziaływań wychowawczych dla uczniów klas początkowych i ich rodziców. Biblioteka w Szkole 2003 nr 1, s. 6-7
 41. Maciejewska Alicja: Muminkalia, czyli nocne czytanie w szkole. Epizod drugi. Biblioteka w Szkole 2009 nr 6, s. 18-20
 42. Maciejewska Alicja: Czytamy wśród dzikich zwierząt. Scenariusz imprezy czytelniczej dla uczniów klas nauczania zintegrowanego. Biblioteka w Szkole 2008 nr 6, s. 13-14
 43. Maciejewska Alicja: Noc z baśniami. Scenariusz całonocnej imprezy w szkole podstawowej. Biblioteka w Szkole 2004 nr 12, s. 12
 44. Marek Anna, Nieciecka Aleksandra: Klub ludzi czytających książki. Program dla uczniów gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2008 nr 1, s. 11-13
 45. Michalska Alina: Śladami baśni polskich. Zajęcia w czytelni propagujące akcję „Cała polska czyta dzieciom”. Biblioteka w Szkole 2006 nr 5, s. 14-15
 46. Nerek Grażyna: Konkurs dobrym sposobem na wzrost czytelnictwa wśród młodzieży. Biblioteka w Szkole 2004 nr 9, s. 11
 47. Niedziela Stanisława: „Czytelnicy Roku” czyli o promocji czytelnictwa dzieci. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 7-8, s. 32-34
 48. Niwińska Jolanta: Biesiady czytelnicze i Ferienada. Pomysły na popularyzację książki. Biblioteka w Szkole 2007 nr 10, s. 12
 49. Niwińska Jolanta: Książki na wolności. Biblioteka w Szkole 2006 nr 11, s. 2
 50. Niwińska Jolanta: Bookcrossing, czyli uwalnianie książek. Biblioteka w Szkole 2004 nr 11, s. 6-7
 51. Nowak Agata, Korol-Adamczyk Barbara: Czytam, więc jestem. Program naprawczy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla klas IV-VI. Biblioteka w Szkole 2004 nr 3, s. 1-2
 52. Nowak Bożena, Łata Małgorzata: Jakie czasopisma czytają uczniowie? Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 7-8, s. 13-14
 53. Piechnik Agnieszka, Jasińska Joanna: Uczniowskie lektury – próba wyjścia z kryzysu. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 12, s. 9-12
 54. Poszwa Julita, Bulanda - Frączkiewicz Romana: Jak podnosić aktywność czytelniczą w gimnazjum? Poradnik Bibliotekarza 2004 nr 4, s. 31
 55. Potasiak Tamara: Głośne czytanie w gimnazjum. Biblioteka w Szkole 2003 nr 11, s. 4-5
 56. Rolnik Jolanta, Saks Renata: Czytajmy dzieciom! Spotkania młodzieży z przedszkolakami „przy książce”. Biblioteka w Szkole 2006 nr 2, s. 15-17
 57. Romaniuk Anna: Młodzi czytelnicy poezji: „inicjacje”, motywacje, źródła i wybory lekturowe. Poradnik Bibliotekarza 2008 nr 7-8, s. 6-11
 58. Sasin Małgorzata, Małachowska - Ziemann Małgorzata: Jak rozwijałyśmy zainteresowania czytelnicze w klasie III b? Biblioteka w Szkole 2003 nr 10, s. 11
 59. Semla Katarzyna: Godziny z książką. Program zajęć dla klas II szkoły podstawowej. Biblioteka w Szkole 2004 nr 10, s. 14-15
 60. Skonieczna Teresa: Co czytają uczniowie gimnazjum? Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 6, s. 12-16
 61. Skrzydlewska Halina, Kalisz Elżbieta: System motywacyjny czytelnictwa w szkole ponadgimnazjalnej. Biblioteka w Szkole 2002 nr 3, s. 15
 62. Stąsiek Romana: Klub Recenzentów jako forma popularyzowania czytelnictwa i promowania zbiorów biblioteki szkolnej. Biblioteka w Szkole 2002 nr 12, s. 11-12
 63. Stąsiek Romana: Wewnątrzszkolny system czytelnictwa jako forma aktywizacji uczniów. Biblioteka w Szkole 2002 nr 3, s. 11-12
 64. Straus Grażyna, Wolff Katarzyna: Czytelnictwo i zakup książek w Polsce w 2004 r. Poradnik Bibliotekarza 2005 nr 5, s. 6-8
 65. Straus Grażyna: Jakie książki polecają maturzyści? Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 5, s. 6-8
 66. Studniewska Bożena, Młynarczyk Maria: Cała Polska czyta dzieciom. Propozycje dla bibliotekarzy szkół podstawowych. Biblioteka w Szkole 2002 nr 6, s. 7-9
 67. Szpulak Grażyna: Rozważania czytelniczo-statystyczne. Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 2, s. 13-15
 68. Szpulak Grażyna: Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna). Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej. Biblioteka w Szkole 2002 nr 5, s. 13
 69. Świerczyńska-Jelonek Danuta: Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. Część pierwsza. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 4, s. 3-5
 70. Świerczyńska-Jelonek Danuta: Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. Część druga. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 5, s. 3-5
 71. Świerkosz Anna: Program podnoszący stan czytelnictwa w klasach IV-VI szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu. Biblioteka w Szkole 2003 nr 2, s. 10-11
 72. Tomaszewska Małgorzata: „Środowe czytanie” w szkole podstawowej. Pomysł na popularyzację czytelnictwa wśród uczniów. Biblioteka w Szkole 2007 nr 2, s. 16-17
 73. Tumas Izabela: Szanuj czytelnika swego…O traktowaniu czytelnika w specyficznych warunkach biblioteki szkolnej. Biblioteka w Szkole 2006 nr 2, s. 10-11
 74. Tumas Izabela: „Szanuj czytelnika swego…” O traktowaniu czytelnika w specyficznych warunkach biblioteki szkolnej. Poradnik Bibliotekarza 2006 nr 3, s. 28-30
 75. Tyła Alicja: Czy można zachęcić dzieci do czytania? Opis i analiza przypadku pedagogicznego. Biblioteka w Szkole 2003 nr 12, s. 6-7
 76. Wajnor Małgorzata: Reklama książki metodą book-talking w szkole podstawowej. Biblioteka w Szkole 2004 nr 10, s. 9-10
 77. Wasilewski Juliusz: Czytanie za karę? Biblioteka w Szkole 2006 nr 12, s. 1
 78. Wierny Sebastian: Internet a książka. Biblioteka w Szkole 2007 nr 7-8, s. 24-25
 79. Witek Dagmara: Polubić czytanie. Biblioteka w Szkole 2008 nr 10, s. 23
 80. Woźniak Jadwiga: Stan księgozbioru i jego wpływ na poczytność książek. Biblioteka w Szkole 2002 nr 9, s. 13
 81. Zając Anna: Warto badać czytelnictwo. Biblioteka w Szkole 2001 nr 4, s. 19
 82. Zasadzka Zofia: Nastoletni czytelnicy. Biblioteka w Szkole 2007 nr 6, s. 1-3
 83. Zeler Anna: Myślę, więc czytam. Scenariusz imprezy poświęconej czytaniu. Biblioteka w Szkole 2006 nr 9, s. 14
 84. Zeler Anna: Zorganizowałam wystawę promującą książkę. Biblioteka w Szkole 2003 nr 10, s. 17
 85. Złota lista książek. Biblioteka w Szkole 2007 nr 3, s. 6-7

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

Copyright