WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Babiuch, Małgorzata : Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?. Warszawa : WSiP, 2002
 2. Bulera, Maria, Żuchelkowska Krystyna : Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców.  Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 2006
 3. Christopher, Cindy J. : Nauczyciel- rodzic : skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Oświatowe, 2004
 4. Dziecko – nauczyciel – rodzice : konteksty edukacyjne / red. Rafał Piwowarski. Białystok i in. : IBE, 2003
 5. Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. Warszawa : IBE, 2007
 6. Dzierzgowska, Irena : Rodzice w szkole. Warszawa : CDN., 2001
 7. Faber, Adele, Mazlish, Elanie : Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole. Poznań : Media Rodzina, 2002
 8. Gordon, Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa : PAX, 1996
 9. Jackowska, Ewa : Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym. Warszawa : WSiP, 1980
 10. Krasowska, Aleksandra : Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?. Warszawa : Wydaw. Edukacyjne PARPAMEDIA, 2009
 11. Kawula, Stanisław, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000
 12. Łobocki, Mieczysław : W trosce o wychowanie w szkole. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007
 13. Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. Zielona Góra : UZ, 2004
 14. Pawlak, Bożena : Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych?. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
 15. Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań / red. Andrzej W. Janke. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2004
 16. Pedagogika społeczna : dokonania – aktualność – perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004
 17. Radziwiłł, Anna, Jakubowski, Jacek, Sawicki, Mirosław w rozmowie z Krystyną Romanowską : Dobra szkoła : szkoła w życiu – życie w szkole. Warszawa : Dom Wydawniczy EGO, cop. 2004
 18. Szymański Mirosław J. : W poszukiwaniu drogi : szanse i problemy edukacji w Polsce. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
 19. Taraszkiewicz, Małgorzata : Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa : Wydaw. CODN, 2002
 20. Trempała, Edmund : Środowisko rodzinne dziecka a sytuacja szkolna ucznia. Włocławek : WSH-E, 2003
 21. Winiarski, Mikołaj : Rodzina – szkoła – środowisko lokalne : problemy edukacji środowiskowej. Warszawa : IBE, 2000
 22. Wychowanie dla teraźniejszości / pod red. Józefa Bańki. Warszawa : WSP TWP, 1996
 23. Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej  / praca zbiorowa pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2008

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Andrzejewska, Jolanta : Dialog z rodzicami. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 2 s. 51 - 55
 2. Balcar, Elżbieta Anita : Naturalni wrogowie? O relacjach nauczycieli i rodziców. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 61 - 70
 3. Barabasz, Lucyna : Jak rodzice oceniają relacje nauczyciel- uczeń? Nowa Szkoła 2003 nr 1 s. 26 - 29
 4. Barankiewicz, Zdzisław : Relacje szkoła - rodzina. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2001 nr 6 s. 38 - 40
 5. Babińska, Anna : Rodzina i szkoła. Życie Szkoły 2008 nr 2 s. 9 - 12
 6. Białek, Jolanta : Nie tacy rodzice straszni... Psychologia w Szkole 2005 nr 4 s. 21-27
 7. Białogórzec, Jolanta : Dyskretnie, z szacunkiem i dla dobra dziecka. Psychologia w Szkole 2005 nr 4 s. 11 -19
 8. Bieława, Dorota, Madejska, Mariola : Lęki nauczyciela. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 45-47
 9. Bierkowska, Danuta : Rola nauczyciela w pedagogizacji rodziców. Życie Szkoły 2002 nr 3 s. 143 - 149
 10. Błaszczyk, Klaudia : Partycypacja nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole. Nowa Szkoła 2003 nr 8 s. 37 - 40
 11. Bober, Ewa : Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać. Nowa Szkoła 2002 nr 10 s. 20 - 23
 12. Cęcelek, Grażyna : Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych dziecka. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2005 nr 8 s. 44 - 46
 13. Chaber- Dądela, Anna : Jak nawiązać i rozwiązać współpracę z rodzicami? Nowa Szkoła 2001 nr 3 s. 26 - 27
 14. Chaber- Dądela, Anna : Jak nawiązać współpracę z rodzicami? Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2001 nr 3 s. 49 - 52
 15. Chojak, Małgorzata : Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami- szansa czy zagrożenie? Nauczanie Początkowe 2008/ 2009 nr 3 s. 65 – 71
 16. Chojak, Małgorzata : Współpraca rodziców i nauczycieli – trudne, ważne i konieczne zadanie. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 7 – 14
 17. Chrost, Sławomir : Rodzice i nauczyciele – sprzymierzeńcy czy „wrogowie”? Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 45 – 47
 18. Cudak, Sławomir : Formy pracy nauczyciela klas I – III z rodzicami pomocne w rozwijaniu rodzicielskiej świadomości wychowawczej. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 48 - 53
 19. Czarnecka, Danuta : Rodzice w szkole. Remedium 2006 nr 5 s. 12
 20. Dotka, Małgorzata, Serwińska, Elżbieta, Sakowska, Joanna : Rodzice chcą współpracować. Psychologia w Szkole 2007 nr 1 s. 3 - 14
 21. Gajewska, Anna : Szkoła dla rodziców. Remedium 2001 nr 5 s. 12
 22. Gawron, Urszula : Nie wywiadówki, a spotkania. Nowa Szkoła 2003 nr 10 s. 18 - 21
 23. Grygier, Urszula : Rodzice w szkole: sprzymierzeńcy czy intruzi? Nowa Szkoła 2002 nr 2 s. 32 - 37
 24. Jaczun, Alicja : Wspólne działania. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 8 s. 45 - 46
 25. Jagieła, Jarosław : Nauczyciele i rodzice, czyli gracze i przegrani. Psychologia w Szkole 2005 nr 4 s. 29 - 38
 26. Jaworski, Robert : Integracja rodzinna. Życie Szkoły 2008 nr 2 s. 58 - 59
 27. Kamionka, Grażyna : Autorski program: rodzice w szkole – czyli o skutecznym porozumiewaniu się. Język polski w gimnazjum 2005/2006 nr 2 s. 69 - 80
 28. Karasowska, Aleksandra :W jedności siła. Remedium 2000 nr 2 s. 24 - 27
 29. Kołodziej, Jakub : Spotkać rodziców ucznia i przeżyć. Psychologia w Szkole 2005 nr 1 s. 137 - 140
 30. Kołodziejczyk, Jakub : O różnicach między rodzicami i nauczycielami. Psychologia w Szkole  2007 nr 2 s. 105 - 108
 31. Kopek, Renata : O potrzebie współdziałania z rodzicami. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 11 s. 37 - 39
 32. Kosztyła, Bernadeta : Rodzice i nauczyciele. Nowa Szkoła 2007 nr 10 s. 24 - 30
 33. Kowalska, Grażyna : Nauczyciel - wychowawca w oczach rodziców. Nowa Szkoła 2004 nr 10 s. 54 - 55
 34. Kowalska, Grażyna : Nauczyciele i rodzice. Życie Szkoły 2006 nr 1 s. 47 - 49
 35. Kret, Lidia, Puszczewicz, Krystyna : Współpraca z rodzicami. Życie Szkoły 2001 nr 4 s. 238 - 239
 36. Kubala, Anna : Współpraca z rodzicami- nowe role, inne relacje. Życie Szkoły 2001 nr 7 s. 424 - 425
 37. Kuśmierz, Wiesława : Współdziałanie nauczycieli z rodzicami w realizacji nowych zadań szkoły. Życie Szkoły 2001 nr 3 s. 142 - 144
 38. Lenartowska, Krystyna, Świątek, Wacława : Przedszkole i Rodzice. Wychowanie w Przedszkolu 2006 nr 9 s. 63 - 64
 39. Lis, Stanisław : Porozmawiajmy z rodzicami... Życie Szkoły 2003 nr 9 s. 554 – 555
 40. Łojek, Anna : Rodzice partnerami szkoły w pierwszym etapie kształcenia (bibliografia w wyborze). Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 98 -100
 41. Łukasik, Joanna : Nauczyciele- rodzice nierównoprawne partnerstwo. Nowa Szkoła 2005 nr 1 s. 53 - 55
 42. Majak, Sylwia, Sobczak, Elżbieta, Wróbel, Katarzyna : Owocna współpraca. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 6 s. 57 - 59
 43. Michalski Jarosław : Nauczyciel i rodzice. Nowa Szkoła 2001 nr 3 s. 25
 44. Michalski, Jarosław : Nauczyciel skrzywdzony - rodzice nieuprzejmi. Nowa Szkoła 2006 nr 5 s. 37 - 38
 45. Michalski, Jarosław : Po co ryjki przychodzą do szkoły? Nowa Szkoła 2004 nr 9 s. 26
 46. Peter, Tadeusz : Trzy filary wychowania. Nowa Szkoła 2008 nr 8 s. 58 - 60
 47. Pietrzak, Małgorzata : Łączy przyjemne z pożytecznym. Nowa Szkoła 2008 nr 2 s. 58-60
 48. Piotrkowska, Małgorzata : Rodzice w przedszkolu. Ważni i potrzebni. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 8 s. 54 - 55
 49. Podolak- Zając, Joanna : O współpracy rodziców i nauczycieli. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2005 nr 8 s. 46 – 49
 50. Potaczała, Katarzyna : Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 39 - 44
 51. Radziwił, Anna, Manturzewska –Grzegorczyk, Anna, Stachanowska, Kamila : Na co komu rodzice w szkole. Psychologia w Szkole 2006 nr 3 s. 29 - 39
 52. Ratajek- Kolasa, Iwona : Wywiadówka- spotkanie- dialog. Refleksje doświadczonego nauczyciela. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 2 s. 56 - 59
 53. Rubaczewska, Irena: Współpraca nauczycieli z rodzicami. Nowa Szkoła 2000 nr 2 s. 14 - 16
 54. Rylke, Hanna : W szkole spotykają się trzy stany. Psychologia w Szkole 2005 nr 4 s. 3-9
 55. Słowikowska, Teresa : Kto? Z kim? Jak rozmawia? : (komunikacja interpersonalna w szkole). Nowa Szkoła 2005 nr 7 s. 34 - 37
 56. Słowikowska, Teresa : Może nie jest tak źle... . Nowa Szkoła 2005 nr 3 s. 48 - 50
 57. Stasiak, Mariola : Rodzice idą do szkoły. Nowa Szkoła 2004 nr 6 s. 59 - 60
 58. Stojak- Ślęczek, Ewa : Wspólnie rozwiązujemy problemy uczniów. Nowa Szkoła 2003 nr 10 s. 22 - 23
 59. Sytnik – Czetwertyński, Janusz : Szkoła- mój dom, moja rodzina. Nauczanie Początkowe 2007/2008 nr 2 s. 99 - 102
 60. Szczurek, Marian : O formach współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze 2001 nr 3 s. 47 - 49
 61. Tatarowicz, Jan : Rodzic- nauczyciel: małżeństwo z rozsądku? Nowa szkoła 2001 nr 3 s. 50 - 53
 62. Winiarski, Mikołaj : Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców. Nowa Szkoła 2002 nr 10 s. 4 – 8
 63. Wójcik, Magda : Nauczyciel- rodzic : trudny dialog. Remedium 2005 nr 9 s. 8
 64. Zbróg Zuzanna : Potrzeba współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły raport z badań własnych. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 3 s. 18 - 27
 65. Zbróg, Zuzanna : Wartości dodane w idei współpracy rodziców ze szkołą. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 3 s. 90 – 102
 66. Zyzik, Elżbieta : Tradycyjne i innowacyjne formy współpracy szkoły z rodzicami. Nauczanie Początkowe 2009/2010 nr 2 s. 61 - 66

 

 

Opracowała

Anna Wesołowska

Copyright