Wydawnictwa zwarte

 

 1. Dziewulak Dobromir : Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwo „Żak”,  1997
 2. EDUKACJA : jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji d/s Edukacji Dwudziestego Pierwszego Wieku / pod przewodnictwem Jacques'a Delorosa. Warszawa : Stow. Oświatowców Polskich, 1998
 3. Edukacja zorientowana na XXI wiek / pod red. Janusza Gajdy. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
 4. Kupisiewicz Czesław : Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa : Żak, 1995
 5. Małachowski Ryszard : Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich : (lata 1945-2000). Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005
 6. Nowakowska Renata : Szkolnictwo w Polsce i  Niemczech 1945-2001 : wybrane aspekty porównawcze. Warszawa : Żak, 2002
 7. Pachociński Ryszard : Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki. - Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007
 8. Pachociński Ryszard : Strategie reform oświatowych na świecie : szkolnictwo podstawowe i średnie. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003
 9. Pachociński Ryszard : Współczesne systemy edukacyjne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2000
 10. Průcha Jan : Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych. Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2006
 11. Sawicka – Wilgusiak  Sabina : Włoski system szkolnictwa. Warszawa : Żak, 2003

 

 Artykuły z czasopism

 

 1. Adamek Irena, Vlaskova Agata : Szkoła podstawowa w Czechach. Życie Szkoły 2005 nr 6, s. 58-59
 2. Akimjak Amantius : Edukacja muzyczna w szkołach Słowacji. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2008 nr 3, s. 112-117
 3. Barański Szczepan : Czas Azji (Japonia). Nowa Szkoła 2008 nr 10, s. 44-48
 4. Bölter Iwona : Dualne kształcenie zawodowe w republice Federalnej Niemiec. Nowa Szkoła 2007 nr 7, s.37-42
 5. Bölter Iwona : Rządowe programy uzdrowienia rynku kształcenia zawodowego w Niemczech. Nowa Szkoła 2007 nr 9, s. 27-34
 6. Bybluk Marian : Meandry rozwoju edukacji w Rosji. Nowa Szkoła 2005 nr 8, s. 45-50
 7. Cenda-Cwer Klaudia : Unia Europejska wobec nowych wyzwań edukacyjnych. Nowa Szkoła 2007 nr 7, s. 58-59
 8. Cykowska – Nowak Mirosława : Pochodzenie społeczne, edukacyjne wybory i sukces życiowy – egzemplifikacja brytyjska. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2007 nr 2, s. 33-45
 9. Cylkowska – Nowak Mirosława : Wybór szkoły w Japonii – uwarunkowania polityczne i społeczne a polityka oświatowa. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2008 nr 2, s. 74-84
 10. Florek Anna : Szkoła fińska przyjazna dzieciom i nauczycielom. Życie Szkoły 2010 nr 1, s. 46-48
 11. Gronkiewicz Monika : Nauczanie początkowe w Szwecji. Życie Szkoły 2004 nr 6, s. 434-438
 12. Grzybowski Przemysław Paweł : Obcy przeciw AIDS. Projekt edukacyjno-terapeutyczny w Singureni (Rumunia). Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2011 nr 2, s. 115-120
 13. Gurnik Grażyna : Edukacja latynoamerykańska. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2007 nr 3, s. 92-104
 14. Jakoniuk Leszek Mariusz : Odwołanie się do tradycji wojskowej innowacją w wychowaniu młodzieży z niepowodzeniami szkolno-społecznymi w dobie kultury postmodernistycznej we Francji. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2007 nr 4, s. 102-109
 15. Janik Renata, Gronkiewicz Monika : Edukacja w Szwecji. Życie szkoły 2003 nr 8, s. 498-502
 16. Jarczyńska Jolanta : Przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym wśród młodzieży w amerykańskich szkołach – przegląd programów i ocena ich skuteczności. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2011 nr 2, s. 107-114
 17. Kantowicz Ewa : Rola badań w kształceniu pracowników socjalnych w Europie. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2008 nr 3, s. 84-92
 18. Kotarba Marta : Szkolnictwo alternatywne w latach 1945 – 2000. Tendencje światowe i polska egzemplifikacja – próba syntezy. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2005 nr 3, s. 75-90
 19. Kovarikova-Nozzolo Petra : Szkolnictwo podstawowe we Francji. Życie Szkoły 2010 nr 1, s. 54-56
 20. Krauze-Sikorska Hanna, Kuszak Kinga : Holenderski system wspierania rozwoju dzieci. Życie Szkoły 2008 nr 3, s. 52-59
 21. Kwiatkowska Joanna : Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej. Życie Szkoły 2005 nr 5, s. 21-23
 22. Leppert Roman, Tokarska Ewelina : Pedagogika porównawcza w Chinach. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2011 nr 2, s. 101-107
 23. Malinowski Ludwik : Edukacja nauczycieli w Europie. Nowa Szkoła 2004 nr 5, s. 43-45
 24. Malinowski Ludwik : Fińscy uczniowie najlepsi. Nowa Szkoła 2005 nr 6, s. 52-53
 25. Małachowski Ryszard : Katolickie organizacje prooświatowe w Europie zachodniej na przykładzie Republiki Francuskiej. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2003 nr 4, s. 123-131
 26. Michalak Joanna : Kształcenie i doskonalenie oświatowych kadr kierowniczych (w Polsce i innych krajach Unii). Nowa szkoła 2008 nr 9, s. 46-53
 27. Możdżer Jadwiga : Współczesny system edukacji Republiki Indonezji – podstawy oraz rola rodziny, czyli „Niech rodzice nauczą dzieci tego, co dobre i ważne”. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 85-88
 28. Mucha Danuta : O reformie szkolnictwa w Czechach. Życie Szkoły 2007 nr 7, s. 57-59
 29. Mucha Danuta : Szkolnictwo w Tanzanii. Życie Szkoły 2008 nr 6, s. 54-58
 30. Mucha Danuta : Szkolnictwo podstawowe w Gwatemali. Życie Szkoły 2006 nr 8, s.56-60
 31. Nowosad Inetta : Znaczenie szkoły w niemieckiej debacie publicznej. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2005 nr 3, s. 59- 70
 32. Noga Robert, Siwiec Jagoda : O czym marzą afrykańskie dzieci? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 7, s. 48-55
 33. Parczewska Teresa : Kształcenie nauczycieli we Włoszech. Życie Szkoły 2010 nr 9, s. 5-8
 34. Pepin Birgit : Odmienne kultury, odmienne matematyki, odmienne znaczenia, odmienne nauczanie? Kultura nauczania matematyki w Anglii, Francji i w Niemczech. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2005 nr 3, s. 95-104
 35. Piwowarski Rafał : Szkolnictwo niepubliczne we współczesnych systemach edukacyjnych. Nowa Szkoła 2004 nr 5, s. 38-42
 36. Pokrzycka Lidia : Edukacja medialna w Islandii. Nowa Szkoła 2010 nr 7, s. 49-52
 37. Pokrzywka Lidia : Publiczne media elektroniczne w Polsce i Unii (wybrane zagadnienia). Nowa Szkoła 2010 nr 2, s. 42-45
 38. Prokop Jiri : Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole. Nowa Szkoła 2010 nr 7, s. 33-37
 39. Pun Srijana, Adhikari Anna : Szkolnictwo podstawowe w Nepalu. Życie Szkoły 2009 nr 5, s. 60-64
 40. Rabczuk Wiktor : Czy strategia edukacyjna Unii Europejskiej jest zagrożona? Nowa szkoła 2004 nr 1, s. 4-8
 41. Rabczuk Wiktor : O potrzebie rewaloryzacji języków mniej rozpowszechnionych. Nowa Szkoła 2003 nr 5, s. 53-58
 42. Rabczuk Wiktor : Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji. Nowa Szkoła 2006 nr 9, Bander. 49-53
 43. Reinikainen Pasi : Fiński sukces w badaniach PISA. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2010 nr 1, s. 125-130
 44. Rodig Patrycja : System zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec. Edukacja. Studia, badania, Innowacje 2005 nr 3, s. 70-75
 45. Sander Aleksandra : Pedagogiczne implikacje współczesnego dzieciństwa w Niemczech. Nowa Szkoła 2003 nr 9, s.40-41
 46. Sander Aleksandra : Szkolnictwo niemieckie w świetle PISA 2000. Nowa Szkoła 2003 nr 6, s. 43-44
 47. Sawicka-Wilgusiak Sabina : Egzamin maturalny we Włoszech – wczoraj i dziś. Nowa Szkoła 2010 nr 5, s. 45-52
 48. Sawicka-Wilgusiak Sabina : Edukacja wielokulturowa we Włoszech. Nowa Szkoła 2010 nr 6, s. 48-52
 49. Sobecki Władysław : Coraz bliżej celu (Peru, Boliwia, Wietnam). Nowa Szkoła 2005 nr 10, s. 46-47
 50. Sobecki Władysław : Szkoła albo kopalnia (Boliwia). Nowa Szkoła 2005 nr 8, s. 51
 51. Szczurowska Stefania : Zarządzanie oświatą – z doświadczeń szkół amerykańskich. Nowa Szkoła 2003 nr 5, s. 48-52
 52. Tokbergenowa Uazipa : Profilowane nauczanie w starszych klasach Republiki Kazachstanu. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2008 nr 3, s. 108-112
 53. Trojan Elżbieta : Co powinniśmy wiedzieć o programach edukacyjnych i zawodowych w UE. Nowa Szkoła 2007 nr 5, s. 58-59
 54. Wallett Steven : Edukacja domowa w USA. Nowa Szkoła 2006 nr 7, s. 48-54
 55. Wiśniewska-Paź Barbara : Edukacja steinerowska – rozwój czy stagnacja? Nowa Szkoła 2004 nr 5, s. 46-49
 56. Zaniewska Teresa : Rola uniwersytetu w nowożytnej Europie. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2007 nr 4, s. 100-101
 57. Zawidniak Ewa, Majewicz Agata, Majewicz Piotr : Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w USA. Życie Szkoły 2005 nr 9, s. 53-58
 58. Żywno Irena : Szkoła duńska jako miejsce rozwoju kreatywności dziecka. Życie Szkoły 2003 nr 9, s. 568-569

 

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

 

 

 

Copyright