Wydawnictwa zwarte

 

 1. Binder Gislind, Michaelis Richard : Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy Jamek dzieckiem : pomóż swojemu dziecku. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003
 2. Dobson James C. : Dzieci i wychowanie : pytania i odpowiedzi. Warszawa : Oficyna Wydawnicza „vacatio”, 1995
 3. Domagała - Kręcioch Agnieszka : Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008
 4. Dyrda Beata : Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. Kraków : Impuls, 2000
 5. Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007
 6. Filipczuk Halina : Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
 7. Konopnicki Jan : Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966
 8. Kupisiewicz Czesław : Niepowodzenia dydaktyczne : przyczyny oraz niektóre środki zaradcze. –Wyd. 3 uzup. Warszawa : PWN, 1969
 9. Kupisiewicz Czesław : O zapobieganiu drugoroczności. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965
 10. Levine Mel : Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się. Poznań : Media Rodzina, cop. 2004
 11. Psychologiczne problemy niepowodzeń szkolnych / pod red. N. A. Mienczinskiej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 12. Rimm Sylwia B. : Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, 1994
 13. Spionek Halina : Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970
 14. Spionek Halina : Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne .- Wyd. 4. Warszawa : PWN, 1985

 

 Artykuły z czasopism

 

 1. Appelt Karolina : Zmiana kontekstu społecznego a geneza trudności szkolnych. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2005 nr 4, s. 5-18
 2. Choroś Dorota : Dzieci, którym trudno się uczyć. Nowa Szkoła 2005 nr 7, s. 41-44
 3. Dittfeld Bożena : Dziecko z trudnościami w uczeniu się. Nowa Szkoła 2006 nr 2, s. 47-51
 4. Gładyszewska Maria : Przeciw nierówności. Jak uchronić dzieci przed trudnościami szkolnymi? Psychologia w Szkole 2009 nr 2, s. 125-134
 5. Iwanowska Małgorzata, Kazimierowicz Marek : Uczeń z trudnościami – problem czy wyzwanie? Nowa Szkoła 2004 nr 4, s. 32-34
 6. Jurewicz Monika : Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nowa Szkoła 2008 nr 5, s. 34-39
 7. Jurewicz Monika : Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nowa Szkoła 2008 nr 3, s. 40-45
 8. Karpińska Anna : Renesans niepowodzeń edukacyjnych – kierunki i powody naukowej eksploracji. Nowa Szkoła 2008 nr 7, s. 4-13
 9. Kozak Ewa : Niepowodzenia szkolne. Jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? Nowa Szkoła 2005 nr 3, s. 17-21
 10. Kozieł Beata : Główne przyczyny niepowodzeń szkolnych ( w opinii nauczycieli jastrzębskich szkół podstawowych). Nowa Szkoła 2008 nr 4, s. 25-32
 11. Kozieł  Beata : Niepowodzenia szkolne – jak im zapobiegać i przeciwdziałać? (w opinii nauczycieli i rodziców z jastrzębskich szkół). Nowa Szkoła 2008 nr 5, s. 20-33
 12. Kozieł Beata : Niepowodzenia szkolne – w opinii uczniów z jastrzębskich szkół podstawowych. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2008 nr 2, s. 47-56
 13. Kwiatkowska Joanna : Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej. Życie Szkoły 2005 nr 5, s. 21-23
 14. Otocka – Chrustny Agata : Samoocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Nowa Szkoła 2004 nr 6, s. 42-46
 15. Sarnecki Robert : Niepowodzenia szkolne uczniów reformowanego gimnazjum. Nowa Szkoła 2008 nr 7, s. 32-38
 16. Sokołowska Ewa : Niepowodzenie szkolne niejedno ma imię. Psychologia w Szkole 2007 nr 4, s. 3-13
 17. Trojan Elżbieta : Dzieci z trudnościami w uczeniu się – jak im pomóc? Nowa Szkoła 2010 nr 5, s. 60-62
 18. Trojan Elżbieta : Niepowodzenia szkolne – jak im zapobiegać i przeciwdziałać? Nowa Szkoła 2010 nr 4, s. 54-60
 19. Zińczuk Monika : Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym. Nowa Szkoła 2008 nr 7, s. 24-29

 

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

Copyright