Czas wolny dzieci i młodzieży

 

Wydawnictwa zwarte

 

 • Czajka Stanisław : Z problemów czasu wolnego. Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1979
 • Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. Krzysztofa Przecławskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978
 • Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. Aneta Jegier. Warszawa : Difin, 2016
 • Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. Warszawa : Difin, 2011
 • Dąbrowski Zygmunt : Czas wolny dzieci i młodzieży. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966
 • Grochociński Marian : Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
 • Kamiński Aleksander : Czas wolny i jego problematyka społeczno – wychowawcza. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965
 • Nowak-Lipińska Kazimiera : Wykorzystanie czasu wolnego w rehabilitacji głębiej upośledzonych umysłowo. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989
 • Organizacja czasu wolnego dziecka wiejskiego : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
 • Orłowska Małgorzata, Błeszyński Jacek Jarosław : Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Wybrane problemy. Warszawa PWN, 2016
 • Pięta Jan : Pedagogika czasu wolnego. Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004
 • Trojańska Małgorzata : Wpływ środowiska wychowawczego na zainteresowania                    i organizację czasu wolnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (rozważania teoretyczne) [w:] Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
 • Truszkowska-Wojtkowiak Maria : Fenomen czasu wolnego. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
 • Wnuk-Lipiński Edmund : Czas wolny : współczesność i perspektywy. Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975

Artykuły z czasopism

 

 • Amielańczyk Joanna : Wolny czas w internacie. Klub Młodego Europejczyka. Szkoła Specjalna 2008 nr 1, s. 61-63
 • Barczak Wioletta: Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej. Życie Szkoły 2002 nr 4, s. 202-206
 • Co dzieciom wolno w czasie wolnym? Wyniki badania Squla.pl „Dzieci po szkole – wolne czy zajęte”. Remedium 2016 nr 10 (III okładka)
 • Drost Małgorzata : Czas wolny, czas stracony. Życie Szkoły 2007 nr 4, s. 5-9
 • Dziewulak Andrzej : Rola czasu wolnego w wychowaniu młodzieży. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1978 nr 6, s. 276-281
 • Fedorowicz Irena: Ognisko pracy pozaszkolnej. Życie Szkoły 2004 nr 3 s. 26-27
 • Górska Grażyna : O pracy kół zainteresowań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 4, s. 51-52
 • Głomski Zbigniew : Program profilaktyczno-wychowawczy „Czas wolny inaczej”. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 6, s. 20-21
 • Grysko Iwona : O czasie wolnym młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009 nr 6, s. 50-56
 • Igielska Beata : Letni wypoczynek dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008 nr 6, s. 46-47
 • Ilska P. : Wykorzystanie metody projektu do organizacji czasu wolnego młodzieży. Remedium 2014 nr 9, s. 13
 • Janas Marek : Sposób na czas wolny. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002 nr 6,        s. 21-22
 • Jundziłł Elżbieta : Szkoła – organizatorem czasu wolnego młodzieży? Nowa Szkoła 1992 nr 1, s. 53-55
 • Jurewicz Monika : Czas wolny uczniów szkół podstawowych. Nowa Szkoła 2007 nr 9,        s. 44-48
 • Karczewska Joanna : Czas wolny, a bezpieczeństwo dziecka. Nauczanie Początkowe 2008/2009 nr 1, s. 7-14
 • Kargul Józef : O czasie wolnym młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001     nr 6, s. 3-8
 • Kownacka Barbara : Czas wolny naszych pociech. Nauczanie Początkowe 2000/2001 nr 6, s. 52-55
 • Kozak Ewa : Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 9, s. 23-30
 • Kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania czasu wolnego u dzieci. Remedium 2015 nr 7/8 (wpinana wkładka edukacyjna)
 • Marzec Helena : Czas wolny małych dzieci w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 2, s. 38-39
 • Mijas Stanisław : Gdzie bywam, co robię. Czas wolny nastolatków. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1997 nr 6 wkł. s.10-14
 • Mudrak-Nowak Joanna, Nowak Wojciech : Jak zorganizować czas wolny uczniów. Nowa Szkoła 2005 nr 9, s. 52-55
 • Nowicka Marzena : Czas wolny dziecka wiejskiego. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1991 nr 3, s. 118-120
 • Paryska Maciej, Raduj Joanna, Ostaszewski Krzysztof : Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną. Remedium 2006 nr 12, s. 28-29
 • Raczkowska Jadwiga : Czas dla siebie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 9,      s 3-12
 • Raczkowska Jadwiga: Znane i nowe problemy czasu wolnego. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2000 nr 6, s. 13 – 18
 • Taboł Sebastian : Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego. Życie Szkoły 2002 nr 3, s. 150-152
 • Walczak Mieczysław : Wpływ rodziców i nauczycieli na sposób wykorzystania czasu wolnego dla dzieci. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1991 nr 9, s. 420-421
 • Zawadzka Anna : Stosunek rodziców do czasu wolnego dziecka. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 1991 nr 6, s. 275-279

Opracowała:Bogumiła Pawłowska

Copyright