MARIA MONTESSORI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Bednarczuk, Beata : Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
 2. Berg, Horst Klaus : Maria Montessori - poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007
 3. Guz, Sabina : Edukacja w systemie Montessori. T. 1. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
 4. Guz, Sabina : Edukacja w systemie Montessori. T. 2. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
 5. Guz, Sabina : Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
 6. Miksza, Małgorzata : Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004
 7. Montessori, Maria : Domy dziecięce : metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2005
 8. Odkryjmy Montessori raz jeszcze... : program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi / Anetta Albinowska [et al.]. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 9. Skjold Wennerstrom, Kristina, Broderman Smeds, Mari : Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole. Kraków : "Impuls", 2007
 10. Steenberg, Ulrich : Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu. Kielce : Wydaw. "Jedność", 2004

 

ARTYKUŁY Z WYDAWNICTW ZWARTYCH

 

 1. Adamek, Irena : Maria Montessori i jej system, [w:] Adamek, Irena : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1997. - S. 146-153
 2. Badura-Strzelczyk, Gabriela : Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego, [w:] Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. - S. 137-140
 3. Bednarczuk, Beata : Dziecko w grupie Montessori, [w:] Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej,  2003. - S. 103-110
 4. Bednarczuk, Beata : Materiały rozwojowe Montessori drogą indywidualnej nauki dziecka, [w:] : Dziecko, nauczyciel, rodzice : konteksty edukacyjne / pod red. Rafała Piwowarskiego. Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku ; Warszawa : IBE [Instytut Badań Edukacyjnych], 2003. - S. 397-403
 5. Guz, Sabina : Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia / pod red. Sabiny Guz. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,  2001. - S. 137-150
 6. Jodłowska, Bogusława : Idea integracji w perspektywie pedagogiki Marii Montessori, [w:] Idea integracji a wychowanie : ku pedagogice integralnej / pod red. Bogusławy Jodłowskiej. Gliwice : Kolegium Nauczycielskie ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. - S. 183-188. - (Integracja - Nauczyciel - Wychowanie ; T. 1)
 7. Ludwig, Harald : "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej. [w:] Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 105-117
 8. Łatacz, Ewa : Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży, [w:] Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. - S. 51-64
 9. Miksza, Małgorzata, Łatacz, Ewa : Metoda Montessori, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. przew. kom. red. Tadeusz Pilch. Warszawa : „Żak”, 2003. - S. 173-180
 10. Metoda Marii Montessori, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, księga 1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2 zm. – Kielce : Dom Wydawniczy Strzelec, 1998. - S. 173-194
 11. Miksza, Małgorzata : Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",  2000. - S. 99-104
 12. Sikorka, Iwona : Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori, [w:] O komunikowaniu w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - (Nowoczesna Szkoła ; 10). - S. 91-102

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Baran, Zofia, Cyran, Alfreda, Momora, Zofia : Metoda Marii Montessori - historia i współczesność. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 6 s. 341-343
 2. Bednarczuk, Beata : Jak upływa czas? Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 1 s. 32-35
 3. Bednarczuk, Beata : Teoriopoznawcze podstawy edukacji metodą Marii Montessori. Życie Szkoły 2001 nr 1 s. 52-58
 4. Bzibziak, Małgorzata : Maria Montessori, Rudolf Steiner. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka w Szkole 1997 nr 4 s. 11-13 
 5. Guz, Sabina : Kosmiczna edukacja w klasach Montessori. Życie Szkoły 2004 nr 1 s. 8-14
 6. Guz, Sabina : Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 5 s. 3-11
 7. Guz, Sabina : Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2002 nr 9 s. 515-520
 8. Gwizda, Grażyna : Metoda Marii Montessori w Polsce – sprawozdanie z konferencji. Życie Szkoły 1995 nr 1 s. 60-62 
 9. Jordan, Alicja : Pedagogika Marii Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 1 s. 20-24

 

 1. Jordan, Alicja : 100-lecie pedagogiki Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 5 s. 10-13
 2. Kania, Magdalena, Szamańska, Joanna : Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu. Szkoła Specjalna 2007 nr 4 s. 269-278
 3. Kowalik-Olubińska, Małgorzata : Praca według założeń Marii Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 6 s. 348-349
 4. Kucha Ryszard : Maria Montessori : (1870-1952) : dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 5 s. 12-18
 5. Kucha Ryszard : Maria Montessori - droga do sukcesu. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 2 s. 18-23
 6. Kowalik-Olubińska, Małgorzata : Praca według założeń Marii Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 1997, nr 6, s. 348-349
 7. Lenkiewicz, Jolanta : Montessori dla małych i dużych. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 1 s. 63-64
 8. Marczak-Pilipczuk, Magdalena : Praca nauczyciela według metody Marii Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 3 s. 24-28
 9. Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran [et al.]. Wychowanie w Przedszkolu 2001 nr 6 s. 341-343

19.  Okoń, Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. Nowa Szkoła. 1998 nr 3 s. 54-55

 1. Rabiańska, Maria, Kruk, Jolanta : Praca według założeń Marii Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 1997 nr 6 s. 348-349
 2. Raczek, Halina : Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej. Wychowanie w Przedszkolu 1994 nr 4 s. 202-207
 3. Rohrs, Herman : Maria Montessori (1870-1952). Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 3/4 s. 52-69 
 4. Rytel, Bożena : Przedszkole pod Brukselą. Wychowanie w Przedszkolu 2005 nr 10 s. 24-27
 5. Sikorka, Iwona, Strzępek, Beata : Jeden dzień z życia przedszkola Montessori. Wychowanie w Przedszkolu 2000 nr 6 s. 362-367
 6. Skwarka, Bogusława : Metoda Marii Montessori - historia czy współczesność pedagogiki? Życie Szkoły 1993 nr 10 s. 633-635
 7. Szablewska, Magdalena : O pedagogice Marii Montessori i mojej szkole. Życie Szkoły 1999 nr 10 s. 788-790
 8. Wierucka, Jolanta, Zwierzchowska, Iwona : Maria Montessori - o pisaniu i czytaniu dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2008 nr 9 s. 17-23
 9. Wysmułek, Ilona : Nauka języka angielskiego w szkołach Montessori w Holandii. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 3 s. 10-14
 10. Zwierzchowska, Iwona : Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Wychowanie w Przedszkolu 2007 nr 5 s. 57-60

30.  Zwierzchowska, Iwona : Pedagogika Marii Montessori - przyszłością dla Europy. Wychowanie w Przedszkolu 2003 nr 6 s. 367-368

 1. Zwierzchowska, Iwona : Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia. Życie Szkoły 2004 nr 6 s. 46-49
 2. Żółtak, Zofia : Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo. Szkoła Specjalna 1996 nr 4 s. 227-229

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

Copyright