NOMOFOBIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA J-R ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017
 • Erickson, Carlton K. : Nauka o uzależnieniach: od neurobiologii do skutecznych metod leczenia, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
 • Kardaras, Nicholas : Dzieci ekranu: jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi – jak wyrwać je z transu. Warszawa : CeDeWu, 2018
 • Kozak, Stanisław : Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego. Warszawa : Difin, 2013
 • Ogonowska Agnieszka, Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na zdrowie oraz życie naszych dzieci. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014
 • Uzależnienia behawioralne : wybrane aspekty / red. nauk. Jędrzejko Mariusz Z., Kowalski Mirosław, Rosik Bronisław P. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015
 • Woronowicz Bohdan T., Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia.
  Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Dębski, Maciej : Fonoholizm - nadużywanie smartfonów : najważniejsze symptomy oraz czynniki ryzyka. Życie Szkoły 2018 nr 10 s. 2-9
 • Dębski, Maciej : Nie udawajmy, że problemu nie ma. Fonoholizm i siecioholizm realnie istnieją i stanowią zagrożenie dla życia i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Wychowanie w Przedszkolu 2018 nr 9 s. 14-15
 • Dębski, Maciej : W jaki sposób rozwiązywać problem nadużywania smartfonów? Życie Szkoły 2018 nr 12 s. 17-22
 • Dziubak, Ewa : Telefon komórkowy – towarzysz życia dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019 nr 4 s. 20-29
 • Gruszczyńska, Danuta : Jak pomóc rodzinie dziecka wykazującego symptomy uzależnienia od czynności. Remedium 2016 nr 11 s. 23-25
 • Guzowska, Ewa : Zagrożenia wynikające z korzystania z telefonów komórkowych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 7 s. 46-50
 • Hoffmann, Beata : Fonoholizm. Remedium 2013 nr 7-8 s. 5-7
 • Kaczmarek, Kinga Maria : Ryzykowne zachowania a nowe media : w kręgu uzależnień behawioralnych. Remedium 2014 nr 7-8 wkł. s. 1-3
 • Komorowska, Marta : Mózgowy układ nagrody w uzależnieniach od substancji i od czynności. Remedium 2019 nr 7/8 s. 42-43 
 • Kroker, Natalia : O zagrożeniach w sieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 10 s. 33-37
 • Kubińska, Klaudia : Fonoholizm gimnazjalistów? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010 nr 10 s. 45-49
 • Kutrzeba, Lidia : Komórki w szkole fińskiej z perspektywy. Nauczanie Początkowe 2015/2016 nr 3 s. 81-86
 • Mamroł, Andrzej : Telefon komórkowy : szanse i zagrożenia w edukacji uczniów szkół gimnazjalnych. Nowa Szkoła 2015 nr 3 s. 20-27
 • Mysior, Radosław : Fonoholizm : w kręgu uzależnienia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015 nr 10 s. 28-33
 • Nowak, Katarzyna : Dzieci i ekrany. Remedium 2018 nr 2 s. 2-4
 • Nowak, Katarzyna : Dzieci i ekrany. Remedium 2018 nr 7-8 s. 31-33
 • Nowak, Katarzyna : Dzieci i ekrany – cz. II. Remedium 2018 nr 9 s. 27-29
 • Nowak, Katarzyna : Dzieci i ekrany : siła oddziaływania przekazu wizualnego – cz. I. Remedium 2018 nr 12 s. 26-28
 • Nowak, Katarzyna : Siła oddziaływania przekazu wizualnego – cz. II. Remedium 2019 nr 1 s. 2-4
 • Nowak, Katarzyna : Współczesne wyzwania: dzieci i ekrany – cz. II. Remedium 2018 nr 3 s. 5-7
 • Pawłowska, Sylwia : Fonoholizm, „smartwica” – choroby „cyfrowych tubylców”. Remedium 2019 nr 5 s. 14-16
 • Stępień-Rejszel, Kamila Olga : Media elektroniczne a emocje najmłodszych : tablet, smartfon - wróg czy przyjaciel w kształtowaniu emocji? Wychowanie w Przedszkolu 2019 nr 5 s. 4-10
 • Trembowiecki, Aleksander : Co potrafi telefon najnowszej generacji. Poradnik Bibliotekarza 2013 nr 5 s. 32-33
 • Wiaderek, Wioletta : Gdy brak zasięgu…, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012 nr 7 s. 49-50
 • Wieczorek, Zbigniew : Nowe technologie jako substytut bliskości. Problematyka korzystania ze smartfonów w perspektywie analizy transakcyjnej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018 nr 8 s. 35-41
 • Wolińska, Iwona : Nomofobia – nowa choroba cywilizacyjna. Biblioteka w Szkole 2019 nr 2 s. 4-6

 

Opracowała: Anna Wesołowska

 

 

Copyright