HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH PRACĘ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DLA NAUCZYCIELI 

                   na rok szkolny 2019/2020

 

  

 

lp

Temat

 

Termin

Prowadzący/Miejsce

1.

"Tworzymy grupę"- zajęcia z elementami biblioterapii dla uczniów klas IV-VIII

 

Termin do uzgodnienia

Agata Mierzwa/Biblioteka Pedagogiczna w Mławie

 

2.

Darmowe podręczniki w bibliotece szkolnej

Wrzesień 2019

 

Agata Mierzwa/Biblioteka Pedagogiczna w Mławie

 

3.

Wykorzystanie teatrzyku kamishibai do propagowania wartości

 

20.11.2019

A.Mierzwa/ Biblioteka Pedagogiczna w Mławie

4.

 

Wpływ czytania na rozwój dziecka

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy.

04.12.2019

godz. 14.oo

 

 

A. Mierzwa/PODN w Mławie

5.

Gdzie jest czytelnik? Akcje czytelnicze promujące książkę.

 

11.12.2019

godz 14.oo

 

 

A. Mierzwa/PODN w Mławie

 

6.

"Uczucia. Co to takiego?", "Komunikacja w grupie rówieśniczej"- zajęcia z elementami biblioterapii

Terminy do uzgodnienia

B.Pawłowska/ Biblioteka Pedagogiczna w Mławie

7.

Czytanie wrażeniowe z wykorzystaniem teatrzyku cieni

Terminy do uzgodnienia

B.Pawłowska, B. Tańska/ Biblioteka Pedagogiczna w Mławie

8. Zajęcia edukacyjne dla uczniów na temat "Nomofobii" Terminy do uzgodnienia A.Wesołowska

9.

Informacja w bibliotekach XXI wieku: transformacja form, metod i narzędzi.

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy.

Termin do uzgodnienia

Specjalista z Biblioteki Narodowej/ PODN Mława

10.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (IV-VIII)- Bohaterowie i miejsca pamięci narodowej w Mławie

 

Maj 2020

 

 A. Mierzwa, A.Wesołowska/ Biblioteka Pedagogiczna w  Mławie

11.

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”.

Podsumowanie pracy sieci nauczycieli bibliotekarzy.

 

 

Czerwiec 2019

A. Mierzwa

 

 

Copyright