| Strona Główna

Aktualności - Kliknij przycisk aby rozwinąć informację!

Ważny komunikat!

Z powodu reinstalacji systemu bibliotecznego Prolib

w dniach 26 luty-3 marca 2018 r.

Biblioteka będzie nieczynna

nie będzie także możliwe elektroniczne wyszukiwanie, zamawianie, rezerwowanie oraz przedłużanie zbiorów.

Możliwość zwrotu książek zostaje zachowana

w godz. 8.oo- 15.oo

Przepraszamy za utrudnienia!

Regulamin konkursu plastycznego na plakat ph. "Chrońmy przyrodę"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Chrońmy przyrodę”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych powiatu mławskiego

 Temat: Międzyszkolny konkurs plastyczny na plakat ph. „Chrońmy przyrodę”

 Cele konkursu:

 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 • promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promocja biblioteki, książki i czytelnictwa,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej,
 • promowanie młodych talentów,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczej aktywności uczniów;

 

Termin złożenia prac u organizatora do 27.04.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2018  r.Dokładna data zostanie podana w późniejszym czasie.

 Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu mławskiego, podzielono go na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VI,
 • Prace powinny mieć postać plakatu na formacie nie przekraczającym A2 (59,4 cmx 42 cm),
 • Technika  wykonania dowolna (np. malarstwo, wydzieranka, techniki mieszane itp.) UWAGA!!! - nie przyjmujemy prac wykonanych komputerowo,
 • Plakat powinien posiadać jednego autora i być przez niego wykonany samodzielnie,
 • Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,

 

 • Plakat należy dostarczyć do siedziby organizatora tj. do Biblioteki Pedagogicznej w Mławie (ul. Sądowa 3a) lub do biblioteki szkolnej,
 • Prace konkursowe należy opisać podając hasło konkursu „Chrońmy przyrodę”, imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę,
 • Prace konkursowe nie będą zwracane,
 • Rodzice albo prawni opiekunowie uczestników wypełniają oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie przez dziecko udziału w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl
 • Finał konkursu międzyszkolnego odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu,
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu,
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: walory artystyczne, pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania oraz różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących udział w konkursie do własnych celów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

                                                                                   Opracowała: Agata Mierzwa

 

 

 

 

Oferta szkoleniowa- luty 2018

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – luty 2018 r.

 

Grywalizacja – sposób skutecznego angażowania i motywowania uczniów do nauki – warsztaty metodyczne

Miejsce realizacji - MSCDN Wydział w Ciechanowie

Termin – 12.02.

Bezpłatnie

Informacje http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen

Umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy – warsztaty metodyczne

Miejsce realizacji - MSCDN Wydział w Ciechanowie

Termin – 12.02

Bezpłatnie

Informacje http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen

Bezpłatny Office365 dla szkoły w rękach nauczyciela (wprowadzenie) –

Miejsce realizacji - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Warszawa - Nowogrodzka 73

Termin 6.02.

Informacje www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=aktualnosci_og&krok=2&id_szkolenia=2653&id_programu=987

Edukacja informatyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym

Miejsce realizacji - Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
Warszawa - Nowogrodzka 73

Termin 8.02

Informacje www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=aktualnosci_og&krok=2&id_szkolenia=2697&id_programu=1098

Matura z biologii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem – warsztaty metodyczne

Miejsce realizacji - MSCDN Wydział w Płocku

Termin 20.02

Informacje http://plock.mscdn.pl/index.php?option=com_content&;view=article&id=230&Itemid=151

Matura z geografii – analiza wyników egzaminu oraz wskazówki metodyczne do efektywnej pracy z uczniem – warsztaty metodyczne

Miejsce realizacji - MSCDN Wydział w Płocku

Termin – 12.02

Informacje

http://plock.mscdn.pl/index.php?option=com_content&;view=article&id=230&Itemid=151

 

 

 

 

 

 

ANKIETA: E-usługi bibliotek pedagogicznych

ankieta

Szanowni Państwo,

Województwo Mazowieckie wraz z Publicznymi Bibliotekami Pedagogicznymi przygotowuje się do realizacji portalu internetowego integrującego informacje związane z działalnością dydaktyczną bibliotek, możliwościami zapisywania się za pomocą Internetu na wydarzenia organizowane przez biblioteki oraz optymalnego wykorzystania  i dostępu do działań promowanych i realizowanych przez biblioteki pedagogiczne.

Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety, która wskaże preferencje oczekiwań osób korzystających z usług dydaktycznych bibliotek pedagogicznych. Państwa opinia wpłynie na podjęcie decyzji, co do ostatecznego kształtu Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych.

Serdecznie dziękuję za udział w ankiecie.

LINK do ANKIETY

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprc

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (Priorytet 3). Zapraszamy biblioteki szkolne, z najbliższego terenu siedziby naszej Biblioteki, które również otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt:: 23 654 32 82 

Wszystkim zainteresowanym nauczycielom bibliotekarzom polecamy poradniki zawierające podstawowe informacje związane z dofinansowaniem zakupu książek dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 na stronachhttp://bibliotekawszkole.edu.pl/ oraz http://www.mkidn.gov.pl/

Na stronie internetowej MEN zamieszczone są przykładowe formularze, według których dyrektorzy szkół i dyrektorzy bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/pedagogicznej. Można się również zapoznać z aktami prawnymi, harmonogramem realizacji Priorytetu 3 oraz bazą pytań i odpowiedzi dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 • bp.jpg
 • moodle.jpg
 • opac.jpg

Godziny otwarcia:

Pon. –pt. : 8.oo-17.00

Sobota- 8.oo-13.00

 
Copyright