| Strona Główna

Aktualności - Kliknij przycisk aby rozwinąć informację!

Godziny otwarcia w ferie 2018 r.

                  W okresie Ferii Zimowych

     (15-28.01. 2018 r.)

Biblioteka czynna w godzinach:

8.oo-15.oo

sobota nieczynna

Oferta szkoleniowa - styczeń 2018 r.

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – styczeń 2018 r.

 

1. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 

 • TIK w nauczaniu biologii w zreformowanej szkole podstawowej (09.01.2018 r.)
 • Szanuj siebie i innych w sieci – nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem darmowych zasobów internetowych (09.01.018 r.)
 • Interaktywna nauka o kulturze i regionie (09.01.2018 r.) on-line
 • Tworzenie elektronicznych zasobów na tablet do zajęć edukacyjnych dla uczniów i wspólnie z nimi (iTunes U) (09.01.2018 r.)


https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/informator.php

2. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Ciechanowie

 

 • Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów (08.01.2018 r.)
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 
  kurs nadający uprawnienia do kierowania szkołą/ placówką oświatową (13-14. 01.2018 r., 27.01.2018 r.)
 • Kompetencje nauczycieli a uczenie się i nauczanie uczniów 
  Forma realizowana w ramach eksperymentu pedagogicznego zatwierdzonego przez MEN (31.01.2018 r.) on-line

            http://ciechanow.mscdn.pl/kalendarz-szkolen

3. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

 • Spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja - czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli” 12-13.01.2018 r.
 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się (kurs prowadzony od 15 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.) on-line

 

            https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia

 

4. Instytut Badań w Oświacie. Ośrodek Szkoleniowy

 

 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. (30.01.2018 r. Warszawa)

 

            http://www.ibo.edu.pl/szkolenia/szkolenia.asp

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych – styczeń 2018 r.

 

1. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

 

 • TIK w nauczaniu biologii w zreformowanej szkole podstawowej (09.01.2018 r.)
 • Szanuj siebie i innych w sieci – nauka poprzez zabawę z wykorzystaniem darmowych zasobów internetowych (09.01.018 r.)
 • Interaktywna nauka o kulturze i regionie (09.01.2018 r.) on-line
 • Tworzenie elektronicznych zasobów na tablet do zajęć edukacyjnych dla uczniów i wspólnie z nimi (iTunes U) (09.01.2018 r.)


https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/informator.php

2. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Ciechanowie

 

 • Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów (08.01.2018 r.)
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 
  kurs nadający uprawnienia do kierowania szkołą/ placówką oświatową (13-14. 01.2018 r., 27.01.2018 r.)
 • Kompetencje nauczycieli a uczenie się i nauczanie uczniów 
  Forma realizowana w ramach eksperymentu pedagogicznego zatwierdzonego przez MEN (31.01.2018 r.) on-line

            http://ciechanow.mscdn.pl/kalendarz-szkolen

3. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

 • Spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja - czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli” 12-13.01.2018 r.
 • Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się (kurs prowadzony od 15 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.) on-line

 

            https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia

 

4. Instytut Badań w Oświacie. Ośrodek Szkoleniowy

 

 • Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela od 1 stycznia 2018 r. (30.01.2018 r. Warszawa)

 

            http://www.ibo.edu.pl/szkolenia/szkolenia.asp

ANKIETA: E-usługi bibliotek pedagogicznych

ankieta

Szanowni Państwo,

Województwo Mazowieckie wraz z Publicznymi Bibliotekami Pedagogicznymi przygotowuje się do realizacji portalu internetowego integrującego informacje związane z działalnością dydaktyczną bibliotek, możliwościami zapisywania się za pomocą Internetu na wydarzenia organizowane przez biblioteki oraz optymalnego wykorzystania  i dostępu do działań promowanych i realizowanych przez biblioteki pedagogiczne.

Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety, która wskaże preferencje oczekiwań osób korzystających z usług dydaktycznych bibliotek pedagogicznych. Państwa opinia wpłynie na podjęcie decyzji, co do ostatecznego kształtu Portalu Mazowieckich Bibliotek Pedagogicznych.

Serdecznie dziękuję za udział w ankiecie.

LINK do ANKIETY

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprc

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (Priorytet 3). Zapraszamy biblioteki szkolne, z najbliższego terenu siedziby naszej Biblioteki, które również otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt:: 23 654 32 82 

Wszystkim zainteresowanym nauczycielom bibliotekarzom polecamy poradniki zawierające podstawowe informacje związane z dofinansowaniem zakupu książek dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 na stronachhttp://bibliotekawszkole.edu.pl/ oraz http://www.mkidn.gov.pl/

Na stronie internetowej MEN zamieszczone są przykładowe formularze, według których dyrektorzy szkół i dyrektorzy bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/pedagogicznej. Można się również zapoznać z aktami prawnymi, harmonogramem realizacji Priorytetu 3 oraz bazą pytań i odpowiedzi dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Kierunki polityki oświatowej

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym                                        2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 


 


 • bp.jpg
 • moodle.jpg
 • opac.jpg

Godziny otwarcia:

Pon. –pt. : 8.oo-17.00

Sobota- 8.oo-13.00

 
Copyright