| Strona Główna

Aktualności - Kliknij przycisk aby rozwinąć informację!

Zaproszenie na spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Filia w Mławie

 

zaprasza

na spotkanie sieci nauczycieli-bibliotekarzy powiatu mławskiego

w dniu 27.03.2018 r.(wtorek)  o godz. 10.00

 

w  siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

                                        Mława ul. Reymonta 4

 

W programie spotkania udział w warsztatach szkoleniowych:

 

 Wykorzystywanie nowych technologii w pracy z młodym użytkownikiem biblioteki.

 

 

 Szkolenie poprowadzi dr Grzegorz Gmiterek - adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Bibliografii
i Dokumentacji.

Podczas szkolenia uczestnicy sieci nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi
z zakresu następujących problemów:

1.Jak w efektywny sposób wykorzystywać nowe technologie w codziennej pracy z młodym czytelnikiem?

2.Jak współtworzyć multimedialne treści i udostępniać je w szybki i prosty sposób w sieci?

3.Czym jest dzisiaj zjawisko Web 2.0 i Biblioteka 2.0? Jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla bibliotekarza i czytelnika?

4.Na czym polega ewolucja książki elektronicznej i jak zmienia się jej forma, technologie i zjawiska, które towarzyszą dzisiaj zmianom prezentacji multimedialnych i interaktywnych treści?

5.Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne i w jaki sposób bibliotekarze mogą z nich korzystać w trakcie pracy z młodym użytkownikiem?

 

                                      Zapraszamy na spotkanie

 

 

Regulamin konkursu plastycznego na plakat ph. "Chrońmy przyrodę"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Chrońmy przyrodę”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych powiatu mławskiego

 Temat: Międzyszkolny konkurs plastyczny na plakat ph. „Chrońmy przyrodę”

 Cele konkursu:

 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 • promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promocja biblioteki, książki i czytelnictwa,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej,
 • promowanie młodych talentów,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczej aktywności uczniów;

 

Termin złożenia prac u organizatora do 27.04.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2018  r.Dokładna data zostanie podana w późniejszym czasie.

 Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu mławskiego, podzielono go na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VI,
 • Prace powinny mieć postać plakatu na formacie nie przekraczającym A2 (59,4 cmx 42 cm),
 • Technika  wykonania dowolna (np. malarstwo, wydzieranka, techniki mieszane itp.) UWAGA!!! - nie przyjmujemy prac wykonanych komputerowo,
 • Plakat powinien posiadać jednego autora i być przez niego wykonany samodzielnie,
 • Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,

 

 • Plakat należy dostarczyć do siedziby organizatora tj. do Biblioteki Pedagogicznej w Mławie (ul. Sądowa 3a) lub do biblioteki szkolnej,
 • Prace konkursowe należy opisać podając hasło konkursu „Chrońmy przyrodę”, imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę,
 • Prace konkursowe nie będą zwracane,
 • Rodzice albo prawni opiekunowie uczestników wypełniają oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie przez dziecko udziału w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl
 • Finał konkursu międzyszkolnego odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu,
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu,
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: walory artystyczne, pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania oraz różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących udział w konkursie do własnych celów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

                                                                                   Opracowała: Agata Mierzwa

 

 

 

 

Oferta szkoleniowa- marzec 2018

            Oferta szkoleniowa- marzec 2018r.

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) zaprasza na warsztaty:

Biblioteka Narodowa  zaprasza na szkolenie „Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem UKD” – poziom zaawansowany
Termin: 14 – 15 marca 2018 r.
Szczegółowe informacje na:
http://bn.org.pl/aktualnosci/441-zapraszamy-na-szkolenia-dla-bibliotekarzy.html

Instytut Badań w Oświacie zaprasza na:

Kontakt w kwestii obu konferencji pod nr tel. 58 555 73 00 lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) organizuje szkolenie pt. „Współpraca z rodzicami elementem pozytywnego klimatu szkoły”
Termin:  od 12-03-2018 do 14-03-2018
Zapisy on-line do 2 marca b.r.
Miejsce: Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
Kontakt: Monika Dobrowolska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 22 570 83 02 Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
Więcej informacji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3752

MSCDN w Ciechanowie (ul. H. Sienkiewicza 33) proponuje:
http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen

MSCDN w Warszawie (ul. Świętojerska 9) proponuje: http://www.warszawa.mscdn.pl/kalendarz-szkolen . W ofercie szkoleń m.in.:
Trening Zastępowania Agresji - 2 marca b.r.
Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki u uczniów w klasach I - III – 2 marca b.r.

Metody stymulujące aktywność uczniów podczas zajęć edukacji przyrodniczej - 3 marca b.r.
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych z wykorzystaniem narzędzi TIK – 7 marca b.r.
UCZEŃ ze SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI w SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ – 9 marca b.r.
Reforma edukacji od 2017r. Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii, chemii, fizyki, geografii i przyrody w szkole podstawowej – 22 marca b.r.
Ocenianie kształtujące dla matematyków  - 27 marca b.r.

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie (OEIiZK) (ul. Raszyńska 8/10) proponuje w swojej ofercie dydaktycznej następujące zagadnienia: https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/informator.php lub https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/


Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
zaprasza na szkolenia. W ofercie m.in.:

Więcej informacji na: http://www.cwro.edu.pl/szkolenia

Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego. Edycja II - Szkolenie e-learningowe:
Data rozpoczęcia: 05.03.2018
Data zakończenia: 30.03.2018
Zgłoszenia on-line do 4 marca b.r.
Więcej informacji: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3747
Kontakt: Wydział Wychowania i Profilaktyki Elżbieta Stawecka e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. 22 570 83 38

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
oferuje szereg  kursów e-learningowych zarówno dla nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów jak i innych użytkowników http://moodle.bpciechanow.pl/

III Spotkania z Edukacją w Warszawie - szkolenia dla nauczycieli, logopedów i rodziców. (Tematyka szkoleń do wyboru, po jednym szkoleniu z każdego bloku. Każde szkolenie trwa 2 h.:
I blok
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
2. Integracja sensoryczna – potrzeba czy moda?
3. O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
4. „Mam trzy latka, trzy i pół, głową sięgam ponad stół…” – wspieranie rozwoju poznawczego i językowego dzieci w pierwszych latach życia
II blok

5. Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem
6. Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej w przedszkolu i szkole
7.
 Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
8. Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym)
Zgłoszenia on-line

Termin: 24 marca 2018 r. (sobota), godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, al. Stanów Zjednoczonych 27
Koszt: 50,00 zł
Więcej informacji na: https://www.wir-wydawnictwo.com/szkolenia-dla-nauczycieli-logopedow-iii-spotkania-edukacja-warszawie-24-03-2018/

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprc

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (Priorytet 3). Zapraszamy biblioteki szkolne, z najbliższego terenu siedziby naszej Biblioteki, które również otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt:: 23 654 32 82 

Wszystkim zainteresowanym nauczycielom bibliotekarzom polecamy poradniki zawierające podstawowe informacje związane z dofinansowaniem zakupu książek dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 na stronachhttp://bibliotekawszkole.edu.pl/ oraz http://www.mkidn.gov.pl/

Na stronie internetowej MEN zamieszczone są przykładowe formularze, według których dyrektorzy szkół i dyrektorzy bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/pedagogicznej. Można się również zapoznać z aktami prawnymi, harmonogramem realizacji Priorytetu 3 oraz bazą pytań i odpowiedzi dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Kierunki polityki oświatowej

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym                                        2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 


 


 • bp.jpg
 • moodle.jpg
 • opac.jpg

Godziny otwarcia:

Pon. –pt. : 8.oo-17.00

Sobota- 8.oo-13.00

 
Copyright