| Strona Główna

Aktualności - Kliknij przycisk aby rozwinąć informację!

Oferta szkoleniowa- maj 2018 r.

Oferta Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

 • XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” ph. Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy, 10-11 maja 2018 r., Gdańsk

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19255

 • Warsztaty „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników" - 11 maja 2018 r., Warszawa

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19976

 • Warsztaty „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II stopnia, 15-16 maja 2018 r., Warszawa

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19989

 • Warsztaty „Nietypowi użytkownicy bibliotek" - 21 maja 2018 r., Warszawa

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19990

 • Warsztaty "Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji", 24 maja 2018 r., Warszawa

http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=19999

Oferta MSCDN w Ciechanowie

 • Profilaktyka kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia w każdym wieku  11.05.2018 r.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą  12-13.05.2018 r., 25.05.2018 r.
 • Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów- 7.05.2018 r. , 14.05.2018 r.
 • Uczenie się przez współdziałanie na przedmiotach przyrodniczych 14.05.2018 r. , 25.05.2018 r.
 • Sztuka dowodzenia  21.05.2018 r.

Szczegóły : http://www.ciechanow.mscdn.pl/kalendarz-szkolen

 

                                   Oferta MSCDN w Warszawie

 Szczegóły : http://warszawa.mscdn.pl/kalendarz-szkolen

 

Oferta Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

 

 • Edukacja wczesnoszkolna z TIK a nowa podstawa programowa 2018-05-07 do 2018-05-21

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=aktualnosci_og&;krok=3&id_szkolenia=2662&id_programu=1026

 • Tworzymy i prezentujemy wiedzę – infografiki w szkole 2018-05-08 do 2018-06-05

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=aktualnosci_og&;krok=3&id_szkolenia=2675&id_programu=832

Regulamin konkursu plastycznego na plakat ph. "Chrońmy przyrodę"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Chrońmy przyrodę”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie

Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych powiatu mławskiego

 Temat: Międzyszkolny konkurs plastyczny na plakat ph. „Chrońmy przyrodę”

 Cele konkursu:

 • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
 • promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska
 • kształtowanie postaw proekologicznych,
 • promocja biblioteki, książki i czytelnictwa,
 • rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnej,
 • promowanie młodych talentów,
 • rozwijanie wyobraźni, kreatywności i twórczej aktywności uczniów;

 

Termin złożenia prac u organizatora do 27.04.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w maju 2018  r.Dokładna data zostanie podana w późniejszym czasie.

 Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu mławskiego, podzielono go na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VI,
 • Prace powinny mieć postać plakatu na formacie nie przekraczającym A2 (59,4 cmx 42 cm),
 • Technika  wykonania dowolna (np. malarstwo, wydzieranka, techniki mieszane itp.) UWAGA!!! - nie przyjmujemy prac wykonanych komputerowo,
 • Plakat powinien posiadać jednego autora i być przez niego wykonany samodzielnie,
 • Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,

 

 • Plakat należy dostarczyć do siedziby organizatora tj. do Biblioteki Pedagogicznej w Mławie (ul. Sądowa 3a) lub do biblioteki szkolnej,
 • Prace konkursowe należy opisać podając hasło konkursu „Chrońmy przyrodę”, imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę,
 • Prace konkursowe nie będą zwracane,
 • Rodzice albo prawni opiekunowie uczestników wypełniają oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie przez dziecko udziału w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl
 • Finał konkursu międzyszkolnego odbędzie się w siedzibie organizatora konkursu,
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu,
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: walory artystyczne, pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania oraz różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących udział w konkursie do własnych celów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

                                                                                   Opracowała: Agata Mierzwa

 

 

 

 

Oferta szkoleniowa- kwiecień 2018

         

SZKOLENIA NA KWIECIEŃ 2018

 1. 1.MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA/ Wydział w Ciechanowie

http://www.ciechanow.mscdn.pl/kalendarz-szkolen

 1. 2.MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA/ Wydział w Warszawie

http://www.warszawa.mscdn.pl/kalendarz-szkolen

 1. 3.STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

Al. Jerozolimskie 151/2222
02-326 Warszawa
www.spe.edu.pl
tel./fax (022) 833-38-90, 833-39-90

„Dziecko z autyzmem oraz Zespołem Aspergera w szkole/placówce oświatowej”
http://spe.edu.pl/dziecko-z-autyzmem-oraz-zespolem-aspergera-w-szkoleplacowce-oswiatowej-kurs-bez-limitu-czasowego/,

„Bajkoterapia w praktyce szkolnej/przedszkolnej”

http://spe.edu.pl/bajkoterapia-praktyce-szkolnejprzedszkolnej-iii-edycja/

„Ochrona danych osobowych w szkole/placówce oświatowej”

http://spe.edu.pl/ochrona-danych-osobowych-szkoleplacowce-oswiatowej-2/

 1. 4.X KRAJOWA KONFERENCJA WYCHOWAWCÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

 16 kwietnia 2018 r., Warszawa, Biblioteka Narodowa,  Al. Niepodległości 213

Tel/fax 58 555 73 00 / 58 555 73 02

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

http://ibo.edu.pl/swietlice/

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprc

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (Priorytet 3). Zapraszamy biblioteki szkolne, z najbliższego terenu siedziby naszej Biblioteki, które również otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt:: 23 654 32 82 

Wszystkim zainteresowanym nauczycielom bibliotekarzom polecamy poradniki zawierające podstawowe informacje związane z dofinansowaniem zakupu książek dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 na stronachhttp://bibliotekawszkole.edu.pl/ oraz http://www.mkidn.gov.pl/

Na stronie internetowej MEN zamieszczone są przykładowe formularze, według których dyrektorzy szkół i dyrektorzy bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/pedagogicznej. Można się również zapoznać z aktami prawnymi, harmonogramem realizacji Priorytetu 3 oraz bazą pytań i odpowiedzi dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Kierunki polityki oświatowej

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym                                        2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 


 


 • bp.jpg
 • moodle.jpg
 • opac.jpg

Godziny otwarcia:

Pon. –pt. : 8.oo-17.00

Sobota- 8.oo-13.00

 
Copyright