| Strona Główna

Aktualności - Kliknij przycisk aby rozwinąć informację!

Godziny otwarcia w ferie 2017 r.

 W okresie ferii zimowych (13.02-24.02)

Biblioteka czynna:

8.oo- 15.oo

w soboty 18.02 i 25.02 nieczynna

Konkurs Samorządu Województwa Mazowieckiego "Lekcje o Mazowszu"

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie "Lekcje o Mazowszu". Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariuszy zajęć z zakresu edukacji regionalnej promujących Mazowsze jako region prężny i nowoczesny, czerpiący inspiracje do rozwoju z przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa.

Do udziału w konkursie zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół. Konkurs jest również otwarty dla innych osób związanych z oświatą i kulturą Mazowsza.

Termin nadsyłania prac upływa  28 lutego 2017 roku. Szczegóły na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,79,lekcje-o-mazowszu.html

Szkolenia dla placówek oświatowych - luty 2017

MSCDN Wydział w Ciechanowie

Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów – warsztaty metodyczne

Miejsce realizacji: MSCDN Wydział w Ciechanowie

Termin zajęć: 16-02-2017, 23-02-2017

Praca metodą projektu na przykładzie muzyki – warsztaty metodyczne

Miejsce realizacji: MSCDN Wydział w Ciechanowie

Termin zajęć : 3.02.2017 r.

Kampania na rzecz matematyki- konferencja
Termin zajęć: 07-02-2017

Miejsce realizacji: cz. 1.: PWSZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, cz. 2.: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33

Modyfikowanie zachowań uczniów ze spektrum autyzmu na podstawie analizy zachowania – kurs doskonalący (szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy)

Termin zajęć: 11-02-2017, 12-02-2017

Miejsce realizacji: MSCDN Wydział Ciechanowie

Cena : 120 zł

Więcej informacji :

http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen/oferta-biezaca

Multimedia i Internet w geografii

Termin od: 2017-02-22 do 2017-02-23

Miejsce realizacji : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Nowogrodzka 73 sala 10

Informacje : https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=glowna&;krok=4

Platforma LearningApps w pracy nauczyciela

Termin od : 2017-02-13 do 2017-03-13
Forma organizacji: na odległość bez spotkań w formie stacjonarnej

Informacje : https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=aktualnosci_og&;krok=2&id_szkolenia=2318&id_programu=809

„Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II stopnia - warsztaty

Termin zajęć : 8-9.02.2017 r.

Miejsce realizacji :  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie

Cena : 350 zł + VAT

Informacje : http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=17626

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprc

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (Priorytet 3). Zapraszamy biblioteki szkolne, z najbliższego terenu siedziby naszej Biblioteki, które również otrzymały wsparcie finansowe do współpracy w zakresie planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Kontakt:: 23 654 32 82 

Wszystkim zainteresowanym nauczycielom bibliotekarzom polecamy poradniki zawierające podstawowe informacje związane z dofinansowaniem zakupu książek dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 na stronachhttp://bibliotekawszkole.edu.pl/ oraz http://www.mkidn.gov.pl/

Na stronie internetowej MEN zamieszczone są przykładowe formularze, według których dyrektorzy szkół i dyrektorzy bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/pedagogicznej. Można się również zapoznać z aktami prawnymi, harmonogramem realizacji Priorytetu 3 oraz bazą pytań i odpowiedzi dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Regulamin konkursu na recenzję ulubionej książki ph. "Książka, którą warto przeczytać"

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”

Wisława Szymborska

 

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI

PH. "KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ"

 

Ogranizator Konkursu: Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie,

ul. Sądowa 3A, 06-500 Mława

Uczestnicy: Uczniowie szkoł ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego


Temat: Konkurs międzyszkolny na recenzję ulubionej książki ph. "Książka, którą warto przeczytać"

Cele konkursu:

 • propagowanie idei czytania,
 • promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
 • poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • promocja książek,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

 

Termin złożenia prac u organizatora do 31.03.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 10.05.2017 r.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) opatrzona podpisem rodziców albo prawnych opiekunów. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika. Pełnoletni autorzy recenzji składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą. Wzory zaświadczeń stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
 • Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie krótkiej recenzji ulubionej książki spoza kanonu lektur szkolnych.
 • Recenzja powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
 • Każdy uczestnik składa tylko 1 niepublikowaną i nie nagradzaną nigdzie wcześniej recenzję.
 • Prace powinny być czytelne, starannie napisane ciemnym długopisem lub na komputerze i opisane według wzoru: hasło konkursu „Książka, którą warto przeczytać"", Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa oraz szkoła, a także tytuł i autor recenzowanej książki.
 • Prace mogą mieć dowolną ilość znaków.
 • Recenzje należy dostarczyć do siedziby organizatora tj. do Biblioteki Pedagogicznej w Mławie (ul. Sądowa 3a) lub do biblioteki szkolnej.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl.
 • Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej biblioteki www.bpmlawa.edu.pl oraz w prasie lokalnej.
 • Ogranizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących udział w konkursie do własnych celów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 

 • bp.jpg
 • moodle.jpg
 • opac.jpg

Godziny otwarcia:

Pon. –pt. : 8.oo-17.00

Sobota- 8.oo-13.00

 
Copyright