RODO

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie którą reprezentuje Dyrektor
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl;
 3. „Moje dane przetwarzane są w następujących celach związanych z rejestracją na portalu Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie: założenie konta, korzystanie z e-usług takich jak: zapisy na praktyki, propozycje zakupu, wypożyczenia wystaw, rozpatrywanie skarg i wniosków, zgłoszenie publikacji w czasopiśmie, zapisy na wydarzenia, zapisy na lekcje biblioteczne, kształcenie na odległość, wideokonferencje, otrzymywanie powiadomień mailowych związanych obsługą e-usług, otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją e-usług.”
 4. Moje dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Biblioteka zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:
 • Moje dane będą przechowywane przez okres ważności konta Użytkownika (minimum 3 lata) lub do czasu wycofania zgody, wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia danych. Zakończenie tego okresu nastąpi w terminie 7 dni od wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez kliknięcie w przycisk ,,usuń konto’’. Po usunięciu konta, dane zostaną zanonimizowane, a czynność usunięcia konta odnotowana w systemie.
 • Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
 • Mam prawo do cofnięcia zgody (wycofanie zgody możliwe jest po zalogowaniu w systemie – w opcji Moje konto), stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem dostępu do znajdujących się w serwisie e-usług. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest udzielona zgoda.
 • Moje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Moje dane nie będą poddane profilowaniu, czyli ocenie niektórych czynników osobowych.
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Return