Deklaracja dostępności

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bpmlawa.edu.pl 

 • Data publikacji strony internetowej: 16.09.2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu
 • niektóre dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi (skany)
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak możliwości zmiany kontrastu oraz powiększenia treści
 • nawigacja nie jest dostosowana do sprawnego poruszania się przy użyciu klawiatury

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 14.12.2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 22.10.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie
 • Adres: ul. 17 Stycznia 49
  06-400 Ciechanów
 • E-mail: sekretariat@bpciechanow.edu.pl
 • Telefon: +48 23 672 33 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoczniczna

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie – ul. Sądowa 3a, 06-500 Mława

Dla użytkowników biblioteki dostępne jest wejście główne po schodach na poziom parteru, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejście jest przeszklone wyposażone w samozamykacz. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze na parterze. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze budynku znajduje się tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń, brak jest rozkładu pomieszczeń budynku w formie dotykowej lub głosowej. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość: przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres:

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Mławie, ul. Sądowa 3a, 06-500 Mława
 2. korzystania z poczty elektronicznej – e-mail: wypozyczalnia@bpmlawa.edu.pl

Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Zaznacz cookies, które akceptujesz:
Return