19 stycznia 2017 r.  w ZPO w Mławie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Mławie dla klas IV-VI. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Agata Mierzwa-kierownik Biblioteki Pedagogicznej Filia w Mławie, Anna Więckowska- nauczyciel matematyki, Marta Drzewiecka- psycholog szkolny.

W czterech konkurencjach zmierzyły się ze sobą trzyosobowe reprezentacje z klas IV-VI. Uczniowie rozwiązywali test, udzielali odpowiedzi  na temat historii naszego miasta, oraz osób związanych z Mławą, wykazywali się także znajomością topografii miasta.

Po podsumowaniu punktów werdykt ogłosiła przewodnicząca komisji- Agata Mierzwa. Zwycięzcą została drużyna z klasy IV b, zdobywając 56 punktów.

Copyright