27 stycznia 2020 r. Agata Mierzwa poprowadziła kolejne zajęcia z elementami biblioterapii z cyklu „Świat moich wartości”. Uczestniczyli w nich uczniowie 6 klasy  Szkoły Podstawowej w Łomi pod opieką Pani Małgorzaty Bielskiej. W miłą atmosferę wprowadziła uczniów poprzez muzyka, teksty relaksacyjne oraz zabawy integracyjne. Prowadząca przeczytała bajkę filozoficzną, której treść zainicjowała rozmowę na  temat wartości. Czym są prawdziwe wartości, a co jest prawdziwym bogactwem w życiu każdego człowieka? Czy jest nim majątek i dobra materialne? Czy też rzeczy ważniejsze, jak chociażby mądrość i spokój ducha? Co to znaczy być człowiekiem wartościowym? Jakie byłoby nasze życie bez wartości? Te i inne pytania miały skłaniać uczniów do autorefleksji i pomóc uzyskać odpowiedz na pytanie co jest dla mnie ważne? Czy wszystkie wartości o jakich wspomnieli uczniowie są jednakowo ważne?

Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze, pełnej uśmiechów i wzajemnych podziękowań.

 

Copyright