W piątek 6 lutego 2020 r. Anna Wesołowska przeprowadziła zajęcia edukacyjne nt. „Nomofobia – uzależnienie od smartfona” dla uczniów Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy I. Intencją prowadzącej jest uświadamianie młodzieży w kwestii ryzyka uzależnienia od cyfrowych gadżetów, w tym konkretnym przypadku od smartfona. A. Wesołowska omówiła istotę zagadnienia starając się by przedstawić młodzieży wiedzę w sposób atrakcyjny i angażujący do wspólnej pracy. W tym celu zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi z wykorzystaniem m.in.: dyskusji, pracy grupowej, burzy mózgów czy metaplanu. Młodzież chętnie włączyła się w zajęcia, a do tego wykazała się dużą kreatywnością i niesztampowymi pomysłami. Na koniec uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Cale zajęcia przebiegły w bardzo pozytywnej atmosferze.

Copyright