14 września 2021 r. Agata Mierzwa- kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mławie wzięła udział w jubileuszu XX-lecia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Na tę piękną uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu i gmin, z którymi Ośrodek od lat współpracuje. Licznie zjawili się dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie zabrakło też przedstawicieli ministerstwa i kuratorium, a gościem honorowym był prof. Andrzej Blikle, który wygłosił prelekcję na jakże ciekawy i nowatorski temat Turkusowe organizacje XXI wieku, opierającej swoje działanie na wzajemnym zaufaniu.

Historię, rozwój i osiągnięcia PODN przybliżyła zgromadzonym dyrektor Jolanta Bem. PODN powstał z dniem1 września 2001 r. na bazie wcześniej zlikwidowanego Ośrodka Politechnicznego, w efekcie  starań Lecha Łabeckiego, który to następnie został jego pierwszym dyrektorem, piastując tę funkcję do końca 2012 r. Jako, że w obecnej siedzibie placówki od końca 1945 r. mieściły się organizacje młodzieżowe, m.in.: ZHP, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, do dziś budynek znany jest jako Dom Harcerza. Od 2013 r. kierownictwo placówką przeszło w ręce obecnej dyrektor PODN, Jolanty Bem.

W gronie współpracujących z Ośrodkiem znanych edukatorów należy wymienić m.in. dr hab. prof. Mariusza Jędrzejko, dr hab. Prof. Józefa Bednarka, dr Ewelinę Jutrzynę czy Colina Rose. W ciągu  20 lat działania PODN przeszkolił ponad 67 tys. nauczycieli, wychowawców i dyrektorów placówek oświatowych. Obecnie w PODN w Mławie zatrudnionych jest 17 doradców metodycznych.

Mławska Filia Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie od samego początku współpracuje z PODN, wspierając prace nauczycieli, współorganizując warsztaty dla bibliotekarzy. W dowód uznania za współpracę i zaangażowanie w realizacji zadań kreujących nową jakością w edukacji, Agata Mierzwa otrzymała podziękowanie z rąk Pani dyrektor mławskiej placówki.

 

Copyright