RUDOLF STEINER (SZKOŁA WALDORFSKA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Carlgren, Frans : Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich. Gdynia : Wydawnictwo Genesis, 1994
 2. Kayser, Martina, Wagemann, Paul-Albert : Uczyliśmy w szkole waldorfskiej : o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
 3. Wasiukiewicz, Jadwiga : Pedagogika waldorfska w teorii i praktyce. Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2003

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 1. Adamek, Irena : Pedagogika Rudolfa Steinera, [w:] Adamek, Irena : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1997. - S. 137-146
 2. Depta, Henryk : Rudolf Steiner i szkoły waldorfskie, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, księga 1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2 zm. – Kielce : Dom Wydawniczy Strzelec, 1998. - S. 530-542
 3. Głażewski, Michał : "Personae gratae" szkół alternatywnych - rodzice : (na przykładzie szkoły waldorfskiej), [w:] Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. nauk. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański ; Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004.  // W : Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu / red. nauk. Inetta Nowosad. - Zielona Góra, 2001. - S. 91-99
 4. Okoń, Wincenty : Poststeinerowska Hiberniaschule, [w:] Okoń, Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 204-223
 5. Puślecki, Władysław : Wolne szkoły waldorfskie, [w:] Puślecki, Władysław : Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",1996. - S. 37-42
 6. Sajdak, Anna : Szkoła waldorfska, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; red. nauk. i przewodn. komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. – S. 305-310
 7. Sikorka, Iwona : Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori, [w:] O komunikowaniu w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gąsiorek i Magdaleny Grochowalskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - S. 91-102

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bzibziak, Małgorzata : Maria Montessori i Rudolf Steiner - zestawienie bibliograficzne. Biblioteka w Szkole 1997 nr 4 s.11-13
 2. Chmielewska, Iwona, Turczyńska-Korczyńska, Małgorzata : Czy naprawdę "wychowanie ku wolności"? : próba krytycznego spojrzenia na pedagogikę waldorfską. Kwartalnik Pedagogiczny 1998 nr 3/4 s. 97-123
 3. Depta, Henryk : Miejsce i rola sztuki w szkołach waldorfskich. Plastyka i Wychowanie 1993 nr 1 s. 4-9
 4. Depta Henryk : Pedagogika Rudolfa Steinera - teoria i praktyka. Kwartalnik Pedagogiczny 1992 nr 3/4, s. 23 – 50
 5. Dolata – Makuch, Ewa : Rudolf Steiner : wolne szkoły waldorfskie : (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Nowa Szkoła 1997 nr 4 s. 43-45
 6. Fabrykowski-Nowak, Krystyna : Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 5 s. 30-33
 7. Gawlina, Bernard : O szkołach steinerowskich. Nowa Szkoła 1992 nr 5 s. 288 – 295
 8. Gołąbek-Zbiewska, Anna, Stochmiałek, Jerzy : Rozwój koncepcji dydaktyczno-wychowawczej wolnych szkół waldorfskich. Nowa Szkoła 1991 nr 2 s. 101 - 103
 9. Kawula, Stanisław : Głosy do antropozofii i eurytmii Rudolfa Steinera. Edukacja 1998 nr 1 s. 75-83   
 10. Kawula Stanisław : Idee szkoły alternatywnej w Republice Federalnej Niemiec. Nowa Szkoła 1990 nr 8 s. 436 - 441
 11. Klus-Stańska Dorota, Suświłło Małgorzata : Wczesne kształcenie muzyczne w szkole polskiej, angielskiej i waldorfskiej – dyskusja nad różnicami programowymi i systemowymi. Wychowanie Muzyczne w Szkole 1995 nr 1 s. 16-24  
 12. Lubowiecka Jadwiga : Przedszkole waldorfskie w Holandii. Wychowanie w Przedszkolu 1992 nr 7 s. 404 – 412
 13. Nowak-Fabrykowski, Krystyna : Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 5 s. 30-33                                                                                                                                                                                                               
 14. Piesak, Barbara : Zabawa i praca w przedszkolu waldorfskim. Wychowanie w Przedszkolu 1999 nr 9 s. 690-692
 15. Prange, Klaus : Pedagogika absolutna : o Rudolfa Steinera koncepcji wychowania krytycznie. Kwartalnik Pedagogiczny 1998 nr 3/4 s. 65-78
 16. Sawicka – Wilgusiak, Sabina : Szkoły Steinera. Kwartalnik Pedagogiczny 1998 nr 3/4 s. 79-95
 17. Sobolewska Beata : W szkole wardorfskiej we Francji. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 1993 nr 7 s. 309 – 310
 18. Szymańska Danuta : Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Rec. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 3 s. 44-46
 19. Szymańska Danuta : Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Rec. Wychowanie Techniczne w Szkole1999 nr 1 s. 59-60
 20. Szymański, Mirosław S. : "Czarna księga antropozofii" albo nowa próba dyskredytacji Rudolfa Steinera. Kwartalnik Pedagogiczny 1998 nr 3/4 s. 125-161
 21. Szymański, Mirosław S. : Na ile wolna jest wolna szkoła waldorfska? : Rzecz o kolejnej prowokacji. Edukacja 1996 nr 3 s. 82-90
 22. Szymański Mirosław Stanisław : Wolna szkoła typu Waldorff. Życie Szkoły 1992 nr 7 s. 431 - 436
 23. Szymański Mirosław Stanisław : Wolna szkoła typu Waldorff i jej antropozoficzne podstawy. Kwartalnik Pedagogiczny 1990 nr 4 s. 19 – 46
 24. Środa Magdalena : Wolne duchy. Filozofia wolności – recenzja. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 67-68
 1. Ullrich, Heiner : Rudolf Steiner (1861-1925). Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 3/4 s. 149-170
 2. Wasiukiewicz Jadwiga : O pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim. Wychowanie w Przedszkolu 1995 nr 8 s. 467 - 473
 3. Wasiukiewicz, Jadwiga : O pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim. Wychowanie w Przedszkolu 1998 nr 2 s. 112-116
 4. Wasiukiewicz, Jadwiga : Pedagogika waldorfska w edukacji wczesnoszkolnej. Życie Szkoły 2004 nr 3 s. 142-147
 5. Wiśniewska-Paź, Barbara : Edukacja steinerowska - rozwój czy stagnacja? Nowa Szkoła 2004 nr 5 s. 46-49
 6. Wolny Irena : Jak powstało waldorfskie przedszkole w Olsztynie? Wychowanie w Przedszkolu. 1995 nr 4 s. 250 - 251
 7. Wolny Irena : Początki działalności szkoły waldorfskiej na Warmii. Życie Szkoły 1995 nr 5 s. 316 - 317

 

 

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

 

Copyright