GRY KOMPUTEROWE - WPŁYW NA DZIECI I MŁODZIEŻ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Braun-Gałkowska, Maria, Ulfik, Iwona : Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Lublin : Wydaw. „Gaudium”, 2002
 2. Castells M. : Społeczeństwo sieci. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 3. Chwaszcz, Joanna, Pietruszka, Małgorzata Sikorski, Dariusz : Media. Lublin : Wydawnictwo KUL : "Gaudium", 2005
 4. Danowski, Bartosz, Krupińska, Alicja : Dziecko w sieci. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
 5. Feibel, Thomas : Zabójca w dziecinnym pokoju : przemoc i gry komputerowe. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 2006
 6. Filiciak, Mirosław : Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006
 7. Griffiths, Mark : Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
 8. Kowalski, Robin M.,  Limber, Susan P., Agatston, Patricia W. : Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
 9. Laniado, Nessia,  Pietra, Gianfilippo : Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2006
 10. Lenardon, John : Zagrożenia w Internecie : chroń swoje dziecko : niezbędny poradnik dla odpowiedzialnych rodziców. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007
 11. Media / pod red. Edyty Banaszkiewicz-Zygmunt. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
 12. Pospiszyl, Irena : Patologie społeczne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 13. Zwoliński, Andrzej : Sekty w Internecie. Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2009

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK

 1. Bednarek, Józef: Zagrożenia w cyberprzestrzeni, [w:] Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. – S. 83-147
 2. Gajewski, Mariusz : Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – S. 263-285
 3. Jegierski, Jacek : Różnice płciowe w sposobie korzystania z zabaw interaktywnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – S. 66-84
 4. Jędrzejko, Mariusz : Gry komputerowe i sieciowe jako stymulator zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, [w:] Przemoc i agresja w szkole : próby rozwiązania problemu / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : WSP TWP, 2008. - S. 139-152
 5. Krzystanek, Katarzyna : Wpływ agresywnych gier komputerowych na poziom agresywności gracza, [w:] Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejnzera. Warszawa : WSP TWP, 2004. - S. 145-152
 6.  Łaciak, Beata : Wirtualne dzieciństwo, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. Kraków : Oficyna Wydawnicza : Impuls”, 2005. – S. 169-180
 7. Noga, Henryk : Gra komputerowa, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. II, G-Ł / red. nauk. Tadeusz Pilch. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 99-106
 8. Teoplitz-Winiewska, Małgorzata : Gry komputerowe a agresywność młodzieży, [w:] Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - S. 137-144
 9. Wałaszewski, Zbigniew : Interaktywność gier komputerowych, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / red. nauk. Maryla Hopfinger. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Oficyna Naukowa", 2005. – S. 404-416
 10.  Wawrzak-Chodaczek, Mirosława, Dulewicz, Dariusz : Internet w społeczeństwie polskim. Możliwości jego wykorzystania i zagrożenia, [w:] Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2005. – S. 373-380

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Błaszkiewicz, Ryszard : Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym. Nauczanie Początkowe 2010/2011 nr 1 s. 34-43
 2. Błaszkiewicz, Ryszard : Gry komputerowe na poważnie. Nauczanie Początkowe 2011/2012 nr 1 s. 14-21
 3. Brosch, Anna : Przemoc w grach komputerowych a zjawiska desensytyzacji i katharsis wsród młodzieży gimnazjalnej. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2006 nr 2 s. 94-102. - Bibliogr.
 4. Czapczyńska-Podolska, Agnieszka : W kręgu uzależnień behawioralnych – Internet. Remedium 2012 nr 7/8 wkładka s. 1-8
 5. Fudali, Stanisław : Alarm! (gry komputerowe - narkotyk antyintelektualny). Matematyka 2004 nr 6 s. 352-354
 6. Izdebska, Jadwiga : Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 2 s. 5-9
 7. Izdebska, Jadwiga : Dziecko i świat mediów elektronicznych. Wychowanie w Przedszkolu 2009 nr 3 s. 5-8
 8. Jacewicz, Agata : Sześciolatek w wirtualnym świecie gier komputerowych. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2007 nr 4 s. 68-75
 9. Jędrzejewski, Marek : Od subkultur klasycznych do medialnych. Remedium 2002 nr 10 s. 1-3
 10. Kondracka, Marta : Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne. Nowa Szkoła 2008 nr 2 s. 40-46
 11. Kondracka, Marta : Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne. Życie Szkoły 2010 nr 1 s. 5-11
 12. Kosek-Nita, Bogumiła : Uzależnienie od gier komputerowych. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2003 nr 1 s. 11-17
 13. Kubiak, Barbara : Gry komputerowe - przyjaciel czy wróg? Nowa Szkoła 2005 nr 3 s. 58-60
 14. Kubiak, Barbara : Wpływ gier komputerowych na dziecko. Życie Szkoły 2006 nr 2 s. 53-55. - Bibliogr.
 15. Laszkowska, Jolanta : Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2000 nr 7 s. 26-34
 16. Małyska, Aleksandra, Mycka, Michał, Wadyńska, Marta, Wiśniewska Ewelina : Przedszkolak w sieci. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 10 s. 24-30
 17. Marczewska, Elżbieta : Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2010 nr 5 s. 51-55
 18. Michaliszyn, Małgorzata : Gry komputerowe i agresja u dzieci. Życie Szkoły 2005 nr 10 s. 48-49
 19. Mysior, Radosław : Gry komputerowe – czy to tylko zabawa? Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2012 nr 10 s. 28-32
 20. Płoszyński, Zygmunt : Zastosowanie komputera w edukacji i wychowaniu. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2005 nr 2 s. 94-102
 21. Raczkowska, Jadwiga : Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 2013 nr 1 s. 3-17
 22. Róziewicz, Grażyna : Dzieci sieci – specyfika pokolenia. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011 nr 1 s. 12-24
 23. Sałapata, Marta Anna : Ekran monitora czarodziejskim lustrem? – Pytanie o tożsamość mordującego myszką. Edukacja (Studia, Badania, Innowacje) 2005 nr 2 s. 103-116
 24. Starga, Adrianna : Dzieci i przemoc w mediach. Niebieska Linia 2001 nr 3 s. 31-32
 25. Węgrzecka-Giluń, Janina : ABC zachowań ryzykownych. Remedium 2010 nr 1 s. 16-17
 26. Wiater, Monika : Przemoc na ekranie komputera. Nowa Szkoła 1998 nr 7 s. 54-58
 27. Wojtasik, Łukasz : Dziecko w sieci. Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2005 nr 3 s. 32-36
 28. Zając, Dorota : Zabawa w zabijanie: gry komputerowe a dzieci. Życie Szkoły 2012 nr 6 s. 16-18

Opracowała:

Anna Wesołowska

 

 

 

Copyright