REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„MÓJ ZAWÓD – MOJE HOBBY”

 

Organizator: Biblioteka Pedagogiczna w Mławie

Konkurs skierowany jest do uczniów klas gimnazjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu mławskiego

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach i rynku pracy,
 • propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej,
 • kształcenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w praktyce,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Termin złożenia prac: do 31 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników: ok. 12 czerwca 2019 r.

Warunki uczestnictwa:

 • prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point,
 • pracę należy wykonać indywidualnie,
 • praca powinna zawierać charakterystykę zawodu (nazwę, specyfikę pracy w danym zawodzie, wymagane wykształcenie, wymagane cechy psychofizyczne),
 • technika wykonania pracy jest dowolna (prezentacja może zawierać zdjęcia, animacje, filmy, muzykę),
 • prezentacja powinna zawierać źródła informacji (bibliografię),
 • autor podaje swoje dane na ostatnim slajdzie (imię i nazwisko, klasę, szkołę),
 • prace należy składać bądź na płycie CD z możliwością automatycznego odtwarzania lub przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki bpmlawa.edu.pl w zakładce konkursy.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnych: zgodność treści prezentacji z tematem konkursu; poprawność merytoryczna informacji; przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji; walory techniczne; ogólne wrażenie estetyczne.

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

Prezentacje złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie biblioteki oraz do jej promocji.

Rodzice albo prawni opiekunowie uczestników wypełniają oświadczenie o wyrażeniu zgody na wzięcie przez dziecko udziału w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Dz. U. 1997, nr 133, poz. 833, z późn. zm.)

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Opracowała

Bogumiła Pawłowska

Copyright