27 listopada 2015 r. w ZPO nr 1 w Mławie odbył się międzyszkolny konkurs „Ominbus”.         O tytuł „Omnibusa” walczyli przedstawiciele z kilku szkół: KSP, ZPO nr 2 , ZPO nr 1 i ZPO nr 3.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Agata Mierzwa- kierownik Biblioteki Pedagogicznej, Maria Świtoń- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Janina Lampkowska- dyrektor ZPO nr 1.

Celem konkursu było:

-stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności wykraczających poza program nauczania

-rozbudzenie dociekliwości intelektualnej i poznawczej uczniów

- kształcenie umiejętności szybkiego podejmowania trafnych decyzji

- propagowanie zdrowej rywalizacji

Konkurs składał się z sześciu zadań:

  • dokańczanie przysłów
  • test wielokrotnego wyboru
  • zabytki Polski- slajdy
  • pytania ustne z zakresu języka polskiego, historii, sztuki, religii
  • cechy charakterystyczne poszczególnych regionów Polski
  • fragmenty utworów muzycznych

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się olbrzymią wiedzą z zakresu nauk humanistycznych, jednak zwycięzca był jeden. 

Tytuł „Omnibusa” zdobyła Olga Grzegorczyk uczennica VI klasy  ZPO nr 1 w Mławie, zdobywając największą liczbę punktów.

 

Copyright