10 grudnia 2008 r. - Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego

10 grudnia 2008 r. odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy powiatu mławskiego w Gimnazjum nr 2 w Mławie w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mławie. Na początku nauczyciele obserwowali konkurs wiedzy o książce i bibliotece przygotowany przez panią Ewę Kowalską i Wiolettę Polak w którym udział wzięła młodzież gimnazjalna. W jury konkursu zasiadły: Bogumiła Tańska z Biblioteki Pedagogicznej, Ewa Kowalska z Gimnazjum nr 2 oraz uczennica klasy III. Następnie Bogumiła Pawłowska i Bogumiła Tańska z Biblioteki Pedagogicznej omówiły „Opracowanie formalne dokumentów elektronicznych” wykorzystując przygotowany wcześniej pokaz slajdów. Koleżanki rozdały przygotowane przez siebie materiały tekstowe. Kolejna część spotkania odbyła się w czytelni biblioteki Gimnazjum. Pani Wioletta Polak zaprezentowała działalność szkolnego klubu filmowego. Wyemitowała filmy przygotowane przez uczniów na temat własnej szkoły. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat sposobu opracowania dokumentów dźwiękowych.

Copyright