18 marca 2009 roku – Spotkanie zespołu samokształceniowego

18 marca 2009 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Mławie odbyło się trzecie w tym roku szkolnym spotkanie zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy szkół mławskich i z powiatu mławskiego.

Po przywitaniu gości przez kierownika Agatę Mierzwę, rozpoczęło się wystąpienie Pani dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej połączone z pokazem slajdów na temat „Dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi”. Dyrektor Anna Nachtygal omówiła typowe objawy zaburzeń rozwoju dziecka , metody diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych dziecka.

Następnie Bogumiła Tańska zaprezentowała sposób opracowania zbiorów bibliotecznych w programie MARC 21. Z wielkim zainteresowaniem  zostały obejrzane kolejne etapy wprowadzania opisu bibliograficznego wydawnictw zwartych, a  działania te można było śledzić na  ekranie projektora. Pani Tańska  przedstawiła również zasady korzystania z wyszukiwarki internetowej OPAC. Miało to na celu zapewnienie łatwiejszego i sprawniejszego dostępu do elektronicznej bazy Biblioteki w Ciechanowie i jej Filiach. Dalszym ciągiem tych działań będą lekcje biblioteczne prowadzone dla uczniów wszystkich typów szkół przez pracowników naszej Filii.

Na zakończenie  Agata Mierzwa przedstawiła regulamin konkursu na ekslibris Biblioteki Pedagogicznej oraz zasady uczestnictwa w nim uczniów. Poprosiła obecnych na spotkaniu nauczycieli o pomoc w zrealizowaniu tego przedsięwzięcia. Zaprezentowała także nową stronę internetową Biblioteki i zachęciła do odwiedzania jej. Ustalony został także termin i temat wycieczki do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej.

Copyright