Święto to zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Taka forma lektury ma wiele zalet. Przede wszystkim rozwija wyobraźnię i buduje więzi międzyludzkie.

Idea głośnego czytania znalazła uznanie wśród młodzieży, którzy chętnie angażują się w ten projekt. W tym roku w akcji tej wzięli udział uczniowie z klasy I TH z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie.

Bogumiła Pawłowska przygotowała dla nich teksty zaczerpnięte z „Planety dobrych myśli” Beaty Pawlikowskiej mówiące o szczęściu i poszukiwaniu sensu życia. Głośne czytanie tekstów miało rozwinąć pozytywne myślenie, które pomaga uwierzyć w siebie i własne możliwości, co przedkłada się na większe sukcesy w życiu codziennym. Udowodnione jest bowiem, że optymiści lepiej radzą sobie w życiu i są mniej podatni na stres.

Copyright