Ten pożytek z poezji, że nam przypomina,

jak trudno jest pozostać tą samą osobą (...)

Bo wiersze wolno pisać rzadko i niechętnie,

pod nieznośnym przymusem i tylko z nadzieją,

że dobre, nie złe, duchy mają w nas instrument.

Czesław Miłosz

14 grudnia 2006 r. w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika uroczyście rozstrzygnięto szkolny Poetycki Konkurs Jednego Wiersza, odbywający się pod hasłem „ Niektórzy lubią poezję..  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony młodych poetek – uczennic szkoły. W wyznaczonym terminie złożono 22 wiersze. Konkurs miał na celu zainteresowanie młodzieży poezją, zachęcenie uzdolnionych literacko uczniów do działań twórczych, motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami, wyłowienie talentów poetyckich oraz konfrontacje twórczości poetyckiej.

Jury w składzie: Katarzyna Chmielewska (nauczyciel bibliotekarz), Magdalena Godlewska (nauczyciel języka polskiego), Bogumiła Tańska (nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Mławie) postanowiło przyznać:

I miejsce Monice Janowskiej,

II miejsce Annie Woźniak,

III miejsce Agacie Opalskiej.

Gościem honorowym spotkania była znana mławska poetka, malarka, hafciarka, członek Stowarzyszenia Autorów Polskich O/Mława oraz Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – Jadwiga Szymkowicz.

W trakcie trwania wieczoru uczestnicy konkursu w nastrojowo przygotowanej sali prezentowali własną twórczość. Następnie zostały wręczone nagrody książkowe osobom wyróżnionym i pamiątkowe dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu.

Uroczystość zakończyła krótka prezentacja dorobku artystycznego gościa specjalnego. Artystka chętnie podzieliła się z uczniami swoimi spostrzeżeniami na temat pisania wierszy, opowiadań, malowania i haftowania.

Copyright