„Ocalić od zapomnienia” pod takim hasłem odbyło się  28 marca 2007 roku spotkanie  zespołu samokształceniowego w Bibliotece Pedagogicznej w Mławie.

 

Spotkanie połączone było z otwarciem wystawy fotograficznej znanego w naszym powiecie regionalisty-fotografika Pana Janusz Dębskiego „Dwory i dworki powiatu mławskiego”. Autor wystawy wygłosił prelekcję na temat historii i losów powojennych dworków naszego powiatu. Dowiedzieliśmy się, że wiele z tych zabytkowych budowli niszczeje, przez co tracimy ważny ślad z życia szlachty naszego regionu.  

 

Zainteresował wszystkich ogromną  znajomością tematu .Każde zdjęcie dworku wykonał osobiście.

 

Szkoda tylko, że nie ma środków na wydanie książki , gdyż materiały są już gotowe.

 

Następnie Pani Dorota Klimek , zaprezentowała prace koła regionalnego, działającego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie na temat „Zabytki Mławy” oraz „Sławni Mławianie”.

 

Kolejnym punktem spotkania była komputeryzacja naszej Biblioteki. Koleżanki Bogumiła Tańska i Katarzyna Chmielewska omówiły przygotowania do procesu automatyzacji wypożyczeń zbiorów. Uczestnicy  spotkania zapoznali się z zasadami działania programu PROLIB.

Copyright