Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.

            Książka składa się z dwóch cześci. Część pierwsza to wstęp – rozważania teoretyczne na temat bajki, myślenia twórczego oraz form i sposóbów zapisu procesu myślowego w postaci książkowej: książeczek, książki artystycznej. Część druga składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwiczenia realizowane były przez wiele lat w różnych wersjach dostosowanych do potrzeb, zainteresowań różnych grup uczestników. (...) ćwiczenia znajdujące się w książce przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Każde ćwiczenie sprawdzone zostało w działaniu wiele razy. (...) Książka jest ofertą dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedaogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii.

Z przedmowy autorstwa Wiesława Karolaka

 

Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

            Niniejsza książka ma wprawdzie charakter rozważań teoretycznych (opracowany na podstawie polskiej literatury), ale zawiera również cenne wskazówki, mogące znaleźć zastosowanie w praktyce pedagogicznej (i nie tylko). W związku z tym, oprócz założeń teoretycznych opisanych w odniesieniu do każdego rodzaju terapii, przedstawiłam również część warsztatową. W ramach podsumowania każdego z rozdziałów umieściłam kilka pytań utrwalających przeczytany materiał. Rozważania teoretyczne na temat arteterapii rozpoczynam od uporządkowania kilka definicji oraz pokrewnych jej terminów (kulturoterapia, terapia sztuką, terapia przez twórczość). Dla przejrzystości pracy konieczne okazało się również nawiazanie do pojęć "terapii", "psychoterapii", "psychagogiki" i "logoterapii". W dalszej części zostały omówione rodzaje arteterapii, które przyjęłam (z niewielkimi zmianami) za autorami związanymi z Akademią Muzyczną we Wrocławiu – arteterapia (w wśakim znaczeniu), muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia oraz teatroterapia (psychodrama, drama, pantomima, terapia przez sztuki teatralne i filmoterapia. (...) Celem opracowania tej książki (na podstawie takiego właśnie schematu) jest jej przeznaczenie – do edukacji przyszłych terapeutów, nauczycieli, pedagogów, animatorów oraz pogłębiania wiedzy przez tych wszystkich, którzy pragną pomagać innym.

Z wprowadzenia

 

Rysunek w arteterapii / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005.

            Książka zawiera rozważania teoretyczne na temat rysunku oraz opisy realizownych ćwiczeń. (...) Wszystkie ćwiczenia realizowane były na przestrzeni kilku lat, w różnych miejscach, w kraju i za granicą. Tak więc każde ćwiczenie sprawdzone zostało w działaniu wiele razy. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W publikacji tej w każdym ćwiczeniu podany jest cel, polecenia, przebieg realizacji, forma prezentacji, potrzebne materiały. Ćwiczenia uzupełnione są fotografiami, co jak, sądzę, pozwala na dokładne ich zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych rezultatów. Traktuę tę książkę jako ofertę dla nauczycieli, metodyków, terapeutów, ale równiez studentów. Chciałbym, aby korzystali z niej, jak z przewodnika, wszyscy, którym temat poruszony w książce jest bliski.

Fragment rodziału "Rysunek w arteterapii" autorstwa W. Karolaka

 

Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001.

            Leczenie zaburzeń psychicznych polega między innymi na rozwinięciu i utworzeniu związku teraeutycznego pomięczy leczącym a pacjentem. Utworzenie tej relacji wymaga uwzględnienia wielu aspektów i indywidualnego podejścia do pacjenta. Terapeuci często w swojej pracy natrafiają na osoby, które mają kłopoty z wyrażaniem siebie za pomocą słów, przyjmują postawę obronną, nie potrafią obdarzać zaufaniem. Okzauje się, że jedną z najlepszch metod rozwiązania konfliktu jest posłużenie się rysunkiem, który z jednej strony ułatwia pacjentom wyrażanie własnych lęków, pranień i fantazji, z drugiej zaś pomaga klinicystom w pracy dianostycznej i terapeutycznej. Ta niezwykle użyteczna książka stanowi cenną lekturę dotyczącą niewrbalnych form terapii. Zawiera ponad 90 przykładów pomagajacych zrozumieć, w jakim stopniu włączenie sztuki do repertuaru klinicznego wzbogaca związek terapeotyczny. Autorzy omawiają sposoby wykorzystania rysunku w: procesie oceny osobowości, pschoterapii indywidualnej, systemowej terapii rodzinnej, terapii grupowej. Jest to przewodnik dla każdego "specjalisty od zdrowia psychicznego" – niezależnie od jego orientacji terapeutycznej – który pragnie posługiwać się rysunkiem w praktyce. Lektura książki wzbogaci arsenał jego strategii terapeutycznych.

Z okładki książki

 

            Rysunek dziecka / Philippe Wallon, Anne Cambier, Dominique Engelhart ; tł. [z fr.] Rafał Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

            Książka stanowi bilans aktualnych prac i badań nad rysunkiem dziecka. Ukazuje naszą ignorancję w dziedzinie, która pozostaje ciągle jeszcze mało poznana. Autorzy:

  • przedstawiają ogólną wiedzę o rysunku dziecka, stawiajac pytanie: jak na tle badań prowadzonych nad rysunkiem nalezy odnieść się do graficznej aktywności dziecka;
  • analizują rysunek pod względem genetycznym i kulturowym, zasatanawiajac się, czy rysunek dziecka zmienia się w zależności od wpływów kulturowych, którym podlega;
  • poruszaja zagadnienia związku między rysunkiem a psychopatologią, przedstawiaja formy jego wykorzystania w psychoterapii;
  • omawiają wykorzystanie komputerów w ocenie rysunku dziecka.

Z okładki książki

 

Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii / Wiesław Karolak. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009.

            Napisanie książki "Mapping w twórczym rozwoju i arteterapii" wyniknęło z chęci podzielenia się moimi doświadczeniami z pracy, w której od wielu lat wykorzystuję specyficzne techniki twórczego myślenia i szczególne formy zapisu procesu myślowego. Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza to rozważania teoretyczne na temat myślenia twórczego oraz form i sposobów zapisu procesu myślowego. Część druga składa się z zestawu kilkudziesięciu ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji.

 

Z przedmowy autorstwa Wiesława Karolaka

 

Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2002.

            Zwiększa się stale liczba dzieci nerwicowych, dzieci specjalnej troski i innych wymagających psychoteraii. Psychologom, pedagogom i praktykom potrzebna jest pomoc metodyczna w postaci konkretnych wskazań, jak nawiązać z dziećmi kontakt terapeutyczny.

            Książka składa się z dwu części. W pierwszej omówione sa zagadnienia "Terapii zabawą" w drugiej "Terapii przez sztukę".

            We wstępie Autorka odnosi się do osobistych przezyć rodziców, ich własnych wspomnień z dzieciństwa. To bardzo cenne. Rodzice jakże często traktowani sa przez specjalistów jedynie jako wykonawcy ich poleceń. Zdaniem Autorki, zabawa jest sposobem wzajemnego ujawniania uczuć i dziecka, i jego rodziców. To podejście korzystnie odbiega od stylu większości materiałów instruktażowych. Autorka odcina sie od oceny zabawy z punktu widzenia "rozliczania" dziecka z osiągnięć rozwojowych.

Fragment recenzji Hanny Olechnowicz

 

Zabawa (z) przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.

            Książka składa się z dwóch cześci. Część pierwsza to wstęp – rozważania teoretyczne na temat pracy w obszarze przedmiot-podmiot, myślenia twórczego związanego z kształtowaniem sie istoty czlowieka podmiotowego. Na tę część złożyły się fragmenty kilku wystąpień konferencyjnych autorów tej publikacji. Część druga składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokuemntacją z ich realizacji. W publikacji tej w każdym ćwiczeniu podane są precyzyjne polecenia, opis przebiegu realizacji, forma prezentacji, potrzebne materiały. Często pierwszy etap zawiera wizualizację, relaksację bądź ćwiczenia pobudzajace. Ćwiczenia uzupełnione są fotografiami, co pozwala na dokładne ich zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych rezultatów. Książka jest ofertą dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również dla studentów wielu specjalności pedaogicznych, edukacji artystycznej i arteterapii. Z książki tej, jak z przewodnika, korzystać będą mogli wszyscy, którzy, prowadzac grupy, poszukują prostych i atrakcyjnych metod pracy, dającej uczestnikom radość tworzenia i efektywność działań twórczych.

Z przedmowy autorstwa Wiesława Karolaka

Copyright