Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw

 

Wartości w życiu rodziny / Laura Blanco, Silvia Carbonell. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

Książka ta ma na celu pomóc we wpajaniu dzieciom podstawowych wartości. Znajdą tu Państwo omówienie 52 najistotniejszych wartości, od mądrości do gościnności – po jednej na każdy tydzień w ciągu roku. Wartości te zawsze dotyczą zwykłych sytuacji rodzinnych, szkolnych lub społecznych.

Aby ułatwić i uatrakcyjnić uczenie się i wpajanie dzieciom wartości, zastosowano takie metody dydaktyczne jak zabawy, piosenki, opowiadania, przedstawienia teatralne, przepisy kulinarne, wycieczki, rozmowy i inne. Krótko mówiąc, książka jest kopalnią pożytecznych pomysłów dla rodziców, nauczycieli i opiekunów grup. 

Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

Wpajanie młodemu człowiekowi wartości nie jest łatwym zadaniem, to coś więcej, niż przekazywanie wiedzy. Do tego potrzebne są autorytety i argumenty, które poruszą nie tylko intelekt uczniów, ale także ich wyobraźnię i emocje. Wszystko po to, by młodzież była w stanie poznać i zrozumieć życiowe prawdy o doniosłym znaczeniu.

Niniejszy tom serii Wychowania ku wartościom... pomaga w przekazywaniu wartości narodowo-patriotycznych. Pierwsza część zawiera opracowanie teoretyczne, a druga konkretne, praktyczne propozycje lekcji, godzin wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych – pomocne dla nauczycieli i wychowawców wszystkich szczebli edukacji.

 

 


W poszukiwaniu wartości. Cz. 1, Ćwiczenia z uczniami / Krystyna Ostrowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000

Każda epoka uznaje pewne wartości, a inne pozostawia w cieniu. W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przywiązujemy do niektórych wartości i staramy się żyć w zgodzie z nimi. Wartości powodują, że ludzie czują się motywowani do działania. Wyznaczają kierunek działań i nadają im sens. Niekiedy ludzie czują się zagubieni, ponieważ nie potrafią określić, co ma dla nich znaczenie, na czym polega wartość, którą chcieliby realizować w życiu. Ćwiczenia zawarte w tej książce mają im pomóc. Pozwalają odróżnić co jest bardziej, a co mniej ważne, co najpierw, a co potem realizować. Książka adresowana jest do specjalistów zajmujących się nauczaniem i terapią dzieci, pomaganiem osobom dorosłym jak również do studentów nauk społecznych: socjologii, psychologii, pedagogiki i resocjalizacji.

 

 


Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2007

To jest ważna książka dla mądrych i wrażliwych dorosłych, często pogubionych w dzisiejszym świecie. Daje im nie tylko wskazówki, ale przede wszystkim, pewność i nadzieję, że opierając swoje działania i kontakty z dzieckiem na wartościach, sprzyjają jego dorastaniu i przekształcaniu się w szczęśliwą dorosłą osobę - ciekawą świata, ale i potrzebującą bliskości ludzi oraz umiejącą dawać to innym. Siłą tej książki jest jej praktyczny charakter. Autorki odwołując się do konkretnych doświadczeń oraz zmuszając do refleksji, pomagają rodzicom i wychowawcom nie tylko wprowadzić dzieci w świat wrażliwości moralnej i uczuciowej, lecz także uczyć je podejmowania właściwych decyzji.

 


 

Poczucie własnej wartości : jak sobie radzić z dzieckiem w wieku 0-7 lat? / Paola Santagostino. - Kraków : "eSPe", 2004

Istnieje wiele sposobów na to, by wzmacniać u dziecka wiarę we własne siły. Pewne siebie dziecko stanie się w przyszłości zrównoważonym i pogodnym dorosłym; brak poczucia własnej wartości bywa przyczyną niebezpiecznych zaburzeń osobowości: problemów w relacjach z innymi osobami (także w kontekście związków uczuciowych) oraz zachowań autoagresywnych. Autorka wyjaśnia w swojej książce, jak: - zwracać się do dziecka (odpowiednimi słowami, właściwym tonem i z pozytywnym nastawieniem); - nawiązać z dzieckiem otwarty dialog na temat jego emocji; - ustalić dokładne zasady, które będzie mogła uznać cała rodzina; wraz z dzieckiem dostrzegać błędy i szukać lepszych rozwiązań; nauczyć się oceniać rzeczywistą wagę problemu.

 


Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palorames, Dianne Schilling, Cathy Winch ; tł. Joanna Jedlińska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008

Książka zawiera ponad 300 scenariuszy do kształcenia umiejętności społecznych u dzieci i młodzieży. Wybierając opisane tu ćwiczenia, na swój sposób stajecie się strażnikami zaginionego skarbu edukacji. Rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny? te trzy aspekty stanowiły kiedyś absolutną bazę podejścia pedagogicznego do nauczania i uczenia się. Niestety, ostatnimi czasy zostały one zakopane głęboko pod warstwą standaryzowanych programów, na podstawie których mierzy się kompetencje uczniów w czytaniu i wykonywaniu działań matematycznych. Dzisiejsze wąskie, cokolwiek zubożałe, podejście do edukacji wymusza na nauczycielach poświęcanie ogromnej ilości czasu na przygotowywanie uczniów do zdawania testów kwalifikujących na kolejne etapy. Większość z nich nie ma więc czasu na to, by zaspokajać potrzeby rozwojowe dzieci. Całe szczęście, że są jeszcze pedagodzy i psychologowie szkolni, którzy usilnie starają się wypełnić tę lukę...

Polskie szkolnictwo z roku na rok przeżywa poważny kryzys. Dlatego książka Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe może być prawdziwą inspiracją dla nauczycieli. Dzięki temu będą mogli wpłynąć nie tylko na rozwój dziecka, ale również na kontakty z nim.

 


Obywatele czy poddani? : młodzież szkolna a demokracja / Marta Zahorska, Elżbieta Papiór, Martyna Roszkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009

W książce podjęto ważny temat socjalizacji politycznej młodzieży, pozwolono również mówić młodzieży o sprawach publicznych własnym głosem. Zaprezentowane w tej publikacji badania zostały przeprowadzone w 2006 roku wśród młodzieży klas licealnych Zielonej Góry. Objęto nimi wylosowaną młodzież z dwóch typów szkół: liceów ogólnokształcących i zespołów szkół zawodowych. Badania wykazały, że większe zainteresowanie życiem politycznym kraju wykazuje młodzież szkół ogólnokształcących. Ogółem około 60% badanych interesuje się problemami ogólnospołecznymi, wykazując przywiązanie do wartości narodowych, tradycji i kultury ojczystej, krytykując często postawy osób rządzących aktualnie krajem. Młodzi ostro widzą problemy kraju, a ponieważ biorą coraz liczniejszy udział w życiu społecznym i wyborach polecamy lekturę tej książki wszystkim piastującym władzę oraz kandydatom na posłów i radnych..

 


Postawy i zmiana postaw / Gerd Bohner, Michaela Wanke ; przekł. Józef Radzicki. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

"Postawy stanowią centralną część indywidualności człowieka. Można znaleźć wiele przykładów osób gotowych umrzeć za swoje przekonania. Ludzie kochają i nienawidzą, lubią i nie cierpią, sprzyjają komuś lub czemuś bądź wyrażają sprzeciw. Zgadzają się, nie zgadzają, sprzeczają się, a czasem nawet udaje się im kogoś przekonać. Codziennie jesteśmy narażeni na niezliczone próby zmieniania lub umacniania naszych postaw, podejmowane w kontaktach osobistych, za pośrednictwem środków masowego przekazu lub internetu. Postawy są więc bardzo istotnym elementem naszego funkcjonowania, dlatego warto wiedzieć: czym są, jak powstają, jak się je mierzy, jak można je zmieniać, jak wpływają na nasze zachowanie. Książka "postawy i zmiana postaw" na pewno zainteresuje nie tylko badaczy i studentów psychologii, socjologii i pedagogiki, ale również polityków i dziennikarzy.''


 

Informacje o dostępności prezentowanych publikacji uzyskacie Państwo przeglądając katalogi on-line lub bezpośrednio kontaktując się z pracownikami Biblioteki.

Opisy prezentowanych publikacji opracowano na podstawie zasobów internetu.

(B.T.)

 

Copyright