LOGOPEDIA W PRAKTYCE

 

Krok po kroku : jak rozwijać mowę dziecka : zabawy do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik, Sławomir Wrzesiński. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.

 

Krok po kroku : jak rozwijać mowę dziecka” to kompleksowa pomoc do terapii opóźnionego rozwoju mowy zawierająca materiał werbalny, ilustracyjny i słuchowy. Publikacja składa się z dwóch części: „Materiałów do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów” oraz „Zabaw do terapii opóźnionego rozwoju mowy dla rodziców i terapeutów”. (…) Cały materiał został opracowany tak, aby mogli z niego korzystać nie tylko terapeuci, ale przede wszystkim rodzice.

Z okładki książki

 

 

Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

 

Monografia Doktor Jolanty Góral-Półroli prezentuje nowoczesne, interdyscyplinarne w swej naturze ujęcie problematyki zaburzeń płynności mówienia. Jąkania bowiem nie da się rozpoznawać z perspektywy jednej tylko dyscypliny. Autorka stara się ustalić, w jakiej relacji pozostają jąkanie i komunikacja słowna: czy i w jaki sposób jąkanie determinuje obraz zachowań komunikacyjnych osób jąkających się; czy i w jaki sposób sytuacja komunikacyjna moderuje objawy tego zaburzenia; czy osoby jąkające się charakteryzuje jakiś specyficzny profil zachowań komunikacyjnych. Tło neuropsychologiczne, uwzględniające światowe trendy w badaniach, oraz zastosowana teoria mikrogenetyczna świetnie podbudowują wywód i dostarczają narzędzi do zrozumienia istoty jąkania oraz wyciągnięcia istotnych wniosków natury aplikacyjnej. Spojrzenie na jąkanie z perspektywy mikrogenetycznej teorii formowania się objawu, oparte na bogatym doświadczeniu klinicznym Autorki, jest oryginalne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest to znakomicie opracowana propozycja wydawnicza zarówno pod względem teorii, jak i wartości praktycznych.

 

Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej

 

Szepty i okrzyki w zdaniu i wierszyku : ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków / Joanna Czapla. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.

 

Prezentowana pozycja jest adresowana do osób pracujących z dziećmi w wieku od 3. do 5. roku życia. Wśród opracowanych scenariuszy zajęć logopedzi, terapeuci, nauczyciele znajdą różnorodne ćwiczenia emisyjne, kształtujące oddech, fonację i artykulację. Zaproponowane zdania mają na celu utrwalenie prawidłowego sposobu mówienia i oddychania, doskonalenie wyrazistości wypowiedzi oraz likwidowanie napięcia powstałego w obrębie narządów biorących udział w akcie mowy. Ponadto przedszkolaki będą mogły rozbudowywać słownictwo, rozwijać swoje umiejętności społeczne, podejmować współpracę, poznawać możliwości własnego ciała, a także nauczyć się relaksacji i podczas wspólnej zabawy zbadać przestrzeń bliższą i dalszą.

Tematyka prezentowanych scenariuszy odnosi się do różnorodnych wydarzeń zgodnie z kalendarzem roku przedszkolnego. Dodatkowo do każdego scenariusza dołączone są karty pracy.

Z okładki książki

 

Suchą szosą szła szczypawka : łamańce językowe / tekst i ilustracje Krzysztof Kiełbasiński. - Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016.

 

 Wesołe wierszyki logopedyczne, które pomogą dzieciom w ćwiczeniu prawidłowej wymowy. Dzięki nim powtarzanie trudnych wyrazów nie będzie już żmudnym zadaniem, lecz wspaniałą zabawą!

Z okładki książki

 

 

 

 

 

Detektyw słuchowy : ćwiczenia językowo-słuchowe / Anna Szczepańska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

 

Detektyw słuchowy” to zestaw ćwiczeń w formie zabaw, które można wykorzystać zarówno w czasie wolnym w domu, na zajęciach szkolnych, jak i w gabinetach terapeutyczno-logopedycznych. Ćwiczenia rozwijają percepcję słuchową i wzrokową oraz umiejętności językowe dziecka, usprawniając w ten sposób zdolność czytania i pisania. Dziecko bawiąc się, trenuje także koncentrację uwagi, wzbogaca słownik, ćwiczy syntezę słuchową oraz doskonali słuch fonemowy i pamięć słuchową.

Z okładki książki

 

 

Smaczne zabawy buzi i języka : ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci / Elżbieta Borsuk-Sorota, Aleksandra Kruszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

 

(…) W naszej publikacji największy nacisk kładziemy na ćwiczenia wzmacniające i pionizujące język. Prawidłowa pozycja języka (czubek języka przy podniebieniu, u góry, za zębami) jest niezwykle ważna dla właściwego rozwoju zgryzu i wymowy dziecka. Przetrwałe połykanie typu niemowlęcego często prowadzi do wad wymowy, na przykład do seplenienia międzyzębowego (realizacja niektórych głosek z językiem pomiędzy zębami). Spionizowany język to sprawny język!

Oprócz tego w poradniku znajduje się kilka cennych rad dotyczących sposobów i etapów prawidłowego żywienia, które ma niezwykle istotny wpływ na rozwój mowy dziecka (...).

Ze wstępu

 

Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj : ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych / Katarzyna Szłapa ; [il. Katarzyna Michalska]. - Wyd. 8. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

 

Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj” to zestaw zróżnicowanych pod względem formy ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych dla dzieci w wieku od czterech do siedmiu lat.

Możemy tu znaleźć między innymi zabawy kształtujące prawidłowy tor oddechowy, pogłębiające oddech, usprawniające mięśnie języka, warg i pierścienia zwierającego gardło, przedstawione tak, by były interesujące dla dzieci i dostarczały im rozrywki i satysfakcji. Mały czytelnik znajdzie tu labirynty, historyjki obrazkowe, rysowanie po śladzie i wiele innych ciekawych zadań. Ich rozwiązywanie nie tylko posłuży kształtowaniu jego mowy, ale rozwinie wyobraźnię, pamięć, zdolność koncentracji, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową oraz usprawni rękę. Książka zawiera dodatkowo dwie gry – planszową i pamięciową.

Ćwiczenia zostały tak opracowane, aby mogli z nich korzystać nie tylko logopedzi, terapeuci czy nauczyciele, ale także rodzice. Do każdej zabawy został dołączony krótki komentarz, w którym wskazano jej cel, niektóre zadania wzbogacono o fotografię dziecka demonstrującego sposób wykonania ćwiczenia.

Z okładki książki

 

Językiem malowane : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Kubach-Pryczkowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

 

Precyzyjne ruchy języka i warg są warunkiem poprawnej wymowy. Dlatego ćwiczenia artykulacyjne powinny być prowadzone ze wszystkimi dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nie musi to być żmudna i długa gimnastyka przed lustrem. W domu rodzice, a w przedszkolu nauczyciele mogą zaprosić dziecko do wspólnej zabawy.

Książka zawiera ponad 40 ćwiczeń artykulacyjnych i oddechowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Na każdej stronie znajdują się:

- duży obrazek do pokolorowania,

-ćwiczenia logopedyczne związane z ilustracją,

-ciekawostki na temat tego, co zostało przedstawione na rysunku.

Z okładki książki

 

Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 1 / Mieczysław Chęcinek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

 

(…) pozycja, na którą polscy logopedzi czekają już od kilku lat. Jej wydanie było zapowiadane między innymi przy okazji organizowania ogólnopolskich warsztatów naukowo-szkoleniowych dla logopedów i neurologopedów na temat diagnozy i terapii jąkania (pierwszego i drugiego stopnia), konferencji logopedycznych z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się, a także zajęć ze studentami podyplomowych studiów logopedii i neurologopedii na niektórych uczelniach (…).

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części w rozdziale pierwszym i drugim szczegółowo opisano TPM i TDSM. Natomiast w rozdziale trzecim zaprezentowano zarys Zmodyfikowanego Programu Psychofizycznej Terapii Jąkających się,w którym wskazano wszystkie techniki i metody terapeutyczne (ze szczególnym uwzględnieniem TPM i TDSM oraz kolejność ich wprowadzania i stosowania w ramach tego kompleksowego programu. (…) ostatni rozdział pierwszej części (…) zawiera gotowe materiały do kopiowania, do wykorzystania w pracy terapeutycznej z pacjentem (…).

Ze wstępu

 

Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 2 / Mieczysław Chęcinek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

 

(…) Zawarty w książce materiał teoretyczny, a przede wszystkim praktyczny (słownikowy i słownikowo-obrazkowy) jest propozycją do wykorzystania w kompleksowej terapii indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami płynności mówienia (…). Druga część publikacji zawiera gotowe materiały do kopiowania, do wykorzystania w pracy terapeutycznej z pacjentem (…).

Ze wstępu

 

 

 

Nasze języczki opowiadają dzieciom o dzieciach : historyjki logopedyczne dla najmłodszych / Beata Wiśniewska-Michalik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

 

Książka zawiera dwanaście pogodnych opowiastek o tematyce dziecięcej, których bohaterowie (sześciu chłopców i sześć dziewczynek) są ukazani w swoim najbliższym środowisku: w rodzinie, na podwórku, w przedszkolu. Historyjki są nie tylko przyjazną lekturą dla dzieci, ale przede wszystkim stanowią pomoc dla logopedy. Opisy ćwiczeń usprawniających język, wargi i żuchwę zostały wplecione w teksty opowieści. Dzięki temu gimnastyka narządów artykulacyjnych staje się naprawdę przyjemna i ciekawa.

Z okładki książki

 

 

Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi / Maciej Kloc. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2013.

 

Jest to zbiór dziesięciu krótkich opowiadań o różnorodnej tematyce, zgodnej z zainteresowaniami najmłodszych. Z opowiadaniami powiązane są ćwiczenia artykulacyjne, dzięki którym terapia logopedyczna będzie dla dziecka ciekawą zabawą.

Do każdej historyjki dołączono barwny obrazek oraz kolorowankę. Na końcu książki zamieszczono listę historyjek podzielonych ze względu na przydatność do pracy z konkretną wadą wymowy oraz indeks wszystkich ćwiczeń i ich opisy.

 

Z okładki książki

 

 

AFA-Skala : jak badać mowę dziecka afatycznego? / Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

 

Bodźcem do opracowania AFA-Skali była potrzeba posiadania narzędzia do badania mowy dziecka afatycznego, użytecznego w codziennej praktyce logopedycznej. (…) Zestaw prób, przedstawiony w niniejszym opracowaniu, powstał w wyniku licznych obserwacji i poszukiwań – nawiązuje on do naszych doświadczeń wyniesionych z pracy z dziećmi afatycznymi. (…) Opracowany zestaw prób powinien nadawać się do zastosowania w tak różnych sytuacjach. Musi on służyć dokumentowaniu stanu mowy dziecka: na początku, w trakcie i na końcu prowadzonej terapii. Powinien też umożliwiać zgromadzenie materiału, który da podstawy do wstępnej, a w dalszym etapie do coraz pełniejszej diagnozy – zarówno pozytywnej (czym dziecko dysponuje), jak i negatywnej (stopień i rodzaj zaburzeń). W taki sposób przeprowadzone badanie umożliwi zbudowanie roboczych planów dotyczących terapii dziecka (...).

Ze wstępu

 

Głoska, sylaba, słowo : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Aneta Kiepiela-Koperek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

 

Scenariusze zajęć zostały przygotowane tak, aby dzieci w przedziale wiekowym od dwóch i pół do siedmiu lat mogły poznać wszystkie głoski języka polskiego (czyli to, co słyszą), nawet jeśli nie potrafią ich jeszcze wypowiedzieć. Proponowane ćwiczenia należy dostosowywać do wieku maluchów (z dziećmi młodszymi wykonywać zadania od 1 do 4 oraz zabawy paluszkowe) i czasu, jaki możemy przeznaczyć na przeprowadzenie zajęć (do zrealizowania całego scenariusza) potrzeba około 30 minut). Wybrane ćwiczenia i zabawy: kształtują słuch fonemowy, usprawniają narządy mowy, usprawniają motorykę małą i dużą, ułatwiają wywoływanie poznanych głosek. (…) Zaproponowane zabawy i ćwiczenia nie zastąpią terapii logopedycznej tym dzieciom, które wymagają indywidualnych zajęć z logopedą z powodu zaburzeń mowy, jednak mogą tę terapię wspomóc (...).

Ze wstępu

 

Jarmark logopedyczny : wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków / Mariola Malkiewicz. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

 

Mowa bardzo intensywnie kształtuje się w najwcześniejszym okresie dzieciństwa, czyli właśnie u przedszkolaków. Pracując nad artykulatorami małych dzieci, można zapobiec wielu wadom wymowy, dlatego tak ważne jest, by w każdym przedszkolu i domu odbywały się zabawy logopedyczne. W książce znajduje się blisko 150 zabaw o różnym stopniu trudności. Podzielone są one na ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, artykulacyjne, słuchu fonemowego. Jedna zabawa często łączy różne typy ćwiczeń. Dzięki zabawowej formie nauka trudnych dla dziecka głosek przebiega bezstresowo i w atmosferze śmiechu. Zabawy można wykonywać w czasie zajęć w sali i na powietrzu, podczas spotkań z rodzicami, na zabawach andrzejkowych lub karnawałowych (jako konkursy).

Z okładki książki

 

Baw się z nami sylabami : ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym / Regina Panaś. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2013.

 

Baw się z nami sylabami : ćwiczenia i zabawy logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym” - stanowią pomoc dla nauczycieli i logopedów, jak również rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Książka w przystępny sposób przedstawia ćwiczenia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki logopedycznej. Materiał tu zawarty pozwala wpływać na rozwój kompetencji językowej dzieci w wieku przedszkolnym – zasób słownika czynnego i biernego, logiczną i spójną formę wypowiadania się zgodnie z podstawowymi normami składniowymi i fleksyjnymi oraz wyraźną, czystą artykulację.

 

Z okładki książki

 

Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

 

Prezentowana pozycja jest zbiorem 15 scenariuszy z kompletem załączników, do których należą zestawy wyrazów i tekstów, materiał obrazkowy oraz zadania i łamigłówki uatrakcyjniające terapię.

Scenariusze są uporządkowane zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego.

-wywołanie oraz utrwalanie głoski „sz” w izolacji i sylabach,

-utrwalanie głoski „sz” w nagłosie wyrazów, obudowie samogłoskowej, wygłosie, grupach spółgłoskowych, wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach i tekście,

-utrwalanie wszystkich głosek szeregu szumiącego w słowach, wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach i tekście,

-utrwalania grupy spółgłoskowej „szcz” w sylabach i słowach oraz zdaniach i tekście.

 

Z okładki książki

 

Łamigłówki logopedyczne z głoską r : zadania ułatwiające terapię logopedyczną / Romana Sprawka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

 

Jest to zbiór blisko 90 różnorodnych pod względem treści i formy zadań do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku 4 do 10 lat, które mają trudności z realizacją głoski „r”. Są tu m.in.: krzyżówki, labirynty, szyfrówki, wykreślanki, skojarzeniówki.

Zadania ułożono zgodnie z zasadami postępowania logopedycznego. Należy z nich korzystać po wywołaniu głoski „r” w grupie spółgłoskowej. Większość zadań opartych jest na materiale obrazkowym, by mogły je rozwiązać również dzieci, które nie znają jeszcze liter.

 

Z okładki książki

 

Opowiedz o... : terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy / Anna Tońska-Szyfelbein. - Wyd. 3 popr. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013.

 

Osoby z afazją, dysfazją lub opóźnionym rozwojem mowy nie są łatwymi pacjentami, szczególnie dzieci. Nie ma jednej metody pracy z tymi osobami, na rynku zaś niewiele jest pozycji poświęconych terapii zaburzeń mowy.

Anna Tońska-Szyfelbein opracowała serię ćwiczeń, które pozwalają dziecku wypowiadać na początku pojedyncze wyrazy, potem zaś zwroty, by w końcu doprowadzić do opowiadania – dłuższej wypowiedzi, w której dziecko mówi poprawnie fonetycznie i gramatycznie.

Bohaterami książki (…) są dwie rodziny: Duchnowskich i Duszków. Przedstawione są one na ilustracjach obrazujących różne, codzienne sytuacje, z którymi dziecko na pewno już się zetknęło.

Ćwiczenia proponowane przez Annę Tońską-Szyfelbein ćwiczą nie tylko umiejętności mowy, ale też spostrzegawczość i zmysł obserwacji oraz zdolności manualne.

 

Z okładki książki

 

Myślę, mówię, opowiadam : materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej : książka nie tylko dla terapeutów, ale także dla rodzin osób z afazją / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik ; il. Sławomir Wrzesiński. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

 

Publikacja (…) zawiera tematycznie pogrupowane ćwiczenia, ilustracje oraz zestawy wyrazów przeznaczone do terapii i rewalidacji mowy. W teczce znajduje się zbiór ponad 300 kolorowych obrazków przedstawiających podstawowe przedmioty, miejsca, osoby, zwierzęta, cechy, czynności, a nawet relacje przestrzenne, przyczynowo-skutkowe czy historyjki obrazkowe. Do ilustracji opracowano zestaw 23 scenariuszy z ćwiczeniami uszeregowanymi według stopnia trudności oraz zasad postępowania terapeutycznego. Materiał słowno-ilustracyjny został dobrany tak, aby zarówno uczyć, jak i bawić. Proponowane ćwiczenia rozwijają mowę pod względem leksykalnym, gramatycznym, semantycznym, a także usprawniają naukę czytania i pisania.

Niniejsza publikacja ma charakter uniwersalny. Kierowana jest w szczególności do osób dorosłych z afazją, ale pomocna będzie także w terapii wymowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz usprawnieniu komunikacji językowej dzieci.

Z okładki książki

 

Mowa nie trawa : wybór ćwiczeń logopedycznych z głoską r dla młodzieży i dorosłych / Monika Malicka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.

 

W książce znajdują się ćwiczenia, które można wykonywać podczas terapii rotacyzmu. Są one użyteczne na etapie utrwalania i automatyzacji głoski „r”, a ich kolejność odpowiada ogólnej metodycznej chronologii postępowania terapeutycznego. Materiał językowy wybrany do ćwiczeń zawiera wyrazy i pary wyrazów, wyrażenia, zwroty, zdania oraz teksty do czytania i obrazki do opisywania.

 

Z okładki książki

Copyright