EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIE

 

Jak się uczyć / Ron Fry ; przeł. Bożena Jóźwiak. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016.

 

(…) „Jak się uczyć” też zawiera wskazówki, metody i rady ułatwiające czytanie, rozumienie i zapamiętywanie przeczytanego materiału, robienie notatek na zajęciach, z podręcznika, w bibliotece i online, przygotowywanie się do wszelkiego rodzaju testów i egzaminów i osiąganie na nich lepszych wyników, przeprowadzanie potrzebnych badań i przygotowywanie świetnych prac pisemnych i ustnych oraz organizowanie nauki w taki sposób, by osiągać najlepsze wyniki w jak najkrótszym czasie. Ale przedstawiono tu również ważne umiejętności, które możesz początkowo uznać za niemające nic wspólnego z nauką, a także istotne kroki, które musisz podjąć od samego początku (…).

Ze wstępu

 

Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku : sześciostopniowy plan obudzenia twojego mistrzowskiego umysłu / Colin Rose, Malcolm J. Nicholl ; [przekł. Hanna Górecka]. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Logos, cop. 2003.

 

(…) Przy obecnym tempie zachodzących na świecie zmian musimy posiąść zdolność szybszego uczenia się. Coraz większej złożoności świata musimy przeciwstawić umiejętność logicznego analizowania sytuacji i twórczego rozwiązywania problemów.

„Ucz się szybciej, na miarę XXI wieku” prezentuje podstawowe zasady szybkiego uczenia się i twórczego myślenia. W tym sensie może być poradnikiem dla każdego.

Jest jednak czymś więcej. W książce znajduje się parę kluczowych zaleceń, jak można i należy zdecydowanie usprawnić proces edukacji (…).

Z wprowadzenia

 

Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008.

 

(…) Proces uczenia się jest procesem poznawania rzeczywistości. To, czego uczniowie uczą się w szkole (czy może powinni uczyć się) to uniwersalne, wyższe funkcje psychiczne wymagane do analizy rzeczywistości. W trakcie edukacji uczeń powinien posiąść metodę naukowego poznawania rzeczywistości.

Namysł nad uczeniem się i uczeniem uczenia coraz częściej pojawia się w pedagogicznej przestrzeni. Mamy nadzieję, że prezentowany tom „Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy” zachęci Państwa do podjęcia dialogu z wybranymi problemami. Przede wszystkim jednak zachęci do myślenia o uczeniu w perspektywie socjokulturowej, w której konieczna jest przemiana szkoły, w której misją będzie budowanie kultury uczenia się funkcjonującej w oparciu o wzajemne wspólnoty wszystkich uczących się.

Z wprowadzenia

 

 

Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego / David Wood ; tł. Rafał Pawlik, Anna Kowalcze-Pawlik. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

 

David Wood w książce „Jak dzieci uczą się i myślą” szczegółowo omawia teorie oraz spory dotyczące sposobów myślenia i uczenia się dzieci. W publikacji tej znajdziemy zarówno omówienie dyskusji akademickich, jak i analizy zastosowania badań naukowych w praktyce, a także odniesienia do istotnych trudności, jakie napotykają nauczyciele usiłujący wdrożyć w klasie wyniki rozważań teoretycznych i badań empirycznych.

Autor dokonuje przeglądu najważniejszych kierunków rozwoju edukacji w ciągu ostatnich dziesięciu lat, opisuje metody nauczania oraz ich związki z głównymi teoriami uczenia się i rozwoju.

Z okładki książki

 

Jak zwiększyć moc mózgu : metody, techniki i ćwiczenia podwyższające sprawność umysłu / Richard Leviton ; przeł. Iwona Rutkowska.  Konstancin-Jeziorna : Wydaw. Medium, 2001.

 

Książka Richarda Levitona jest kompleksowym, wyczerpującym poradnikiem dla „użytkowników mózgu”. Wszyscy chcemy mieć bystry umysł, znakomitą pamięć, być błyskotliwi i efektywni w nauce i pracy – a jednocześnie zachować pełną sprawność umysłową do późnej starości. Autor udowadnia, że jest to możliwe i całkowicie osiągalne, jeśli stosować się do konkretnych zaleceń i wskazówek, które podaje czytelnikom.

Znajdziemy tu między innymi:

  • testy pozwalające określić rodzaj naszej inteligencji oraz stan naszego samopoczucia psychicznego i fizycznego;
  • wskazówki dotyczące właściwego trybu życia (np. odżywiania, aktywności fizycznej, odpoczynku);
  • konkretne wiadomości o witaminach, minerałach i preparatach odżywczych podwyższających sprawność umysłową;
  • informacje o korzystnym wpływie na pracę mózgów określonych rodzajów muzyki, a także rozmaitych olejków roślinnych;
  • atrakcyjne, proste, a często zabawne ćwiczenia służące poprawieniu zdolności umysłowych.

To zaledwie nieliczne elementy całego programu, który należy rozpocząć – jak podkreśla autor – od gruntownej zmiany samego siebie, przełamania utartych stereotypów i uwierzenia, że naprawdę możemy, niezależnie od wieku, znacznie zwiększyć moc swojego mózgu.

 

Z okładki książki

 

 

Ucz się szybciej, zapamiętuj więcej / David Gamon, Allen D. Bragdon ; z ang. przeł. Dorota Kozińska. Warszawa : Klub dla Ciebie : "Medium", 2003.

 

Kolejna książka z serii TRENUJ SWÓJ MÓZG dostarcza wiele praktycznych informacji na temat pracy mózgu, koncentrując się na tym, co najważniejsze w każdym wieku i w każdej sytuacji życiowej – na uwarunkowaniach procesu uczenia się i zapamiętywania.

Nowe technologie umożliwiają coraz dokładniejsze poznanie sposobu działania mózgu, różnych jego funkcji i procesów. Książka podaje w przystępny sposób wiedzę, będącą wynikiem najnowszych badań laboratoriów naukowych, dostępną jedynie osobom śledzącym czasopisma fachowe. Znajomość najnowszych odkryć w tej dziedzinie pozwala na lepsze poznanie i wykorzystywanie możliwości własnego mózgu oraz na właściwe zatroszczenie się o jego sprawność obecnie i wtedy, gdy będzie następowało naturalne osłabienie jego funkcji. Wiedza ta pozwoli także na umiejętne pokierowanie aktywnością naszych dzieci, wychowanków i podopiecznych, by mogli osiągnąć optymalną sprawność umysłową, stosowną do ich wieku.

Z okładki książki

 

Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla twojego dziecka / Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś.  Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

 

  • Jak zapobiec niepowodzeniom mojego dziecka?
  • W jaki sposób rozwijać jego talenty?
  • Czym jest styl poznawczy?
  • Jakie gry i zabawy polubi moje dziecko?
  • W jakiej aktywności zrealizuje się wzrokowiec, słuchowiec, a w jakiej kinestetyk?

Rodzice często zadają te pytania specjalistom: psychologom, logopedom, pedagogom.

Niniejsza książka to osobisty przewodnik terapii domowej dziecka. Rodzic znajdzie tu opisy technik i metod służących zapobieganiu niepowodzeniom w nauce i łagodzeniu lub eliminowaniu już istniejących. Dziecko, dzięki dyskretnemu ukierunkowaniu przez rodzica w czasie zabawy, staje się bardziej pewne siebie i zdobywa umiejętności ważne w latach szkolnych oraz w dorosłym życiu.

 

Z okładki książki

 

Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Locke, Edwin A. Poznań : "RK", 2004.

 

            Nie wystarczy po prostu wiedzieć, że trzeba zrozumieć materiał, zadawać pytania, czy przypomnieć sobie przeczytany materiał. Musisz również wiedzieć, jak konkretnie wykonywać te operacje i – co jest tak samo ważne – w jaki sposób sam możesz ocenić, czy wykonujesz je prawidłowo.

            Podobnie w odniesieniu do motywacji – nie wystarczy powiedzieć studentom, aby „byli dojrzali”, aby „wyznaczali cele”, aby „nie denerwowali się” podczas egzaminu lub, aby „uczyli się na własnych błędach”. Muszą też wiedzieć, jak wykonać te zadania.

Z okładki książki

 

 

Jak nauczyć dzieci myślenia / Robert J. Sternberg, Louise Spear-Swerling ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

 

Książka ta ma pomóc nauczycielom i pedagogom świadomie rozwijać umiejętność poprawnego myślenia u dzieci. Autorzy książki wskazują na fakt istnienia trzech typów inteligencji i wyjaśniają, dlaczego uczniowie różnie sobie radzą w szkole. Książka zawiera wiele praktycznych wskazówek, uczących, jak za pomocą dialogu i odpowiednio zorganizowanych lekcji pobudzić myślenie u dziecka, tak by lepiej radziło sobie ono z przyswajaniem wiedzy i życiowymi trudnościami.

Z okładki książki

 

Ćwicz swój umysł : sprawniejszy mózg w 3 miesiące! : 176 wskazówek i łamigłówek ćwiczących pamięć oraz zdolności matematyczne i językowe / Allen D. Bragdon, David Gamon ; [tł. Robert Waliś]. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2008. 

(…) zawarte w tej książce świetnie rozplanowane i posegregowane ćwiczenia pozwalają wzmacniać struktury mózgu odpowiedzialne za: krótko- i długotrwałą pamięć, planowanie wykonawcze, przyswajanie wiedzy, rozwiązywanie w myślach zadań matematycznych, przypominanie sobie słów oraz nowych imion i twarzy.

Niezależnie od twojego wieku, te ćwiczenia mogą zwiększyć sprawność twojego mózgu, tak abyś zawsze mógł na nim polegać. Co więcej, otrzymujesz 92 pomocne wskazówki, które możesz zastosować w codziennym życiu. Jest to wiedza oparta na pięcioletnich badaniach neurologicznych i jak dotąd mało znana szerokiej publiczności.

Z okładki książki

 

Rozwój pamięci w dzieciństwie / Maria Jagodzińska. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.

(…) W prezentowanej książce staram się rozpoznać początki i prześledzić rozwój tych form i procesów, które znamy z badań nad pamięcią dorosłych. Wychodząc od paradoksów i zagadek pamięci dziecięcej, przedstawiam w kolejnych rozdziałach zarys historii badań, a następnie charakterystykę pierwszych przejawów pamięci, rozwój poszczególnych systemów, rodzajów i procesów pamięci. Rozpatruję także problemy praktyczne wynikające z właściwości pamięci w dzieciństwie, m.in. wiarygodność pamięci dziecka jako świadka zdarzeń, pamięć zdarzeń traumatycznych, wiarygodność odzyskanych wspomnień z dzieciństwa pojawiających się podczas psychoterapii. Opis własnych badań wkomponowałam w całokształt wiedzy o rozwoju pamięci (…). Chciałabym, żeby ta książka pomogła czytelnikowi zrozumieć procesy pamięci: pamięć dzieci, własną pamięć i pamięć ludzką w ogóle. Podejście od strony rozwoju jest do tego bardzo przydatne (…).

Z przedmowy

 

Psychologia uczenia się. T. 1 / Ziemowit Włodarski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

 

(…) Konstrukcja pracy wynika z zamysłu, aby koncentrować się przede wszystkim na zależności przebiegu i rezultatów uczenia się od tego wszystkiego, co ma na nie wpływ. Zwracamy przy tym uwagę zarówno na czynniki podmiotowe, jak i sytuacyjne. Nieobojętne okazuje się, kto się uczy, do czego zmierza, co czyni oraz w jakich okolicznościach dzieje się to wszystko. Szczególnie w tym zakresie ważne wydają się podsumowania wyników badań empirycznych, jako że tylko poznanie wyznaczników uczenia się (determinant jego przebiegu i efektów) może prowadzić do zrozumienia go. Tej problematyki dotyczą bezpośrednio kolejne części książki (…).

Z przedmowy

 

Psychologia uczenia się : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Ziemowita Włodarskiego. - Wyd. 3. -  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998.

(…) Adresatami książki są przede wszystkim osoby studiujące psychologię, sądzę jednak, że będą czytali ją nadal również pedagodzy. Pragnąłbym zachęcić Czytelników do studiowania aktywnego, w którym własne poszukiwania stanowią najważniejsze ogniwo. Lektura książki powinna być jedynie wstępem do tych poszukiwań. Pytania zawarte w Dodatkach do poszczególnych części książki mogą ułatwić Czytelnikom, zainteresowanym tym sposobem studiowania, sprawdzenie, czy przyswoili sobie omawiane w poszczególnych rozdziałach informacje podstawowe. Następujące po pytaniach zagadnienia do przemyślenia i dyskusji oraz zadania wymagają większej inwencji i zaangażowania, aczkolwiek stopień ich trudności jest zróżnicowany. Wybór owych zagadnień i zadań należy do Czytelnika, a będą zapewne o tym decydować zróżnicowane potrzeby, możliwości i zainteresowania (…).

Z przedmowy

 

Pamięć, uczenie się, język / Ida Kurcz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995.

 

       (…) Niniejszy tom podręcznika „Psychologia ogólna” poświęcony jest procesom pamięci, uczenia się i mowy. W tych trzech dziedzinach prowadzone są dziś intensywne badania, które przynoszą wiele coraz to nowych danych empirycznych, jak też prowadzą do licznych nowych modeli teoretycznych. Autorka tego tomu, prof. Ida Kurcz, daje bardzo bogaty ich przegląd, uwydatniając aktywny charakter omawianych procesów w poznawaniu świata i kształtowaniu jego poznawczych reprezentacji oraz ich roli w sterowaniu innymi formami aktywności człowieka i w regulowaniu jego stosunków z otoczeniem (…).

Fragment „Od Redakcji”

 

Zostań celującym uczniem i studentem / Gordon W. Green ; przetł. [z ang.] Ewa Czerniawska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

 

Jeśli zawsze twoim marzeniem było otrzymywanie samych ocen celujących i jesteś gotów dla osiągnięcia tego ideału trochę się poświęcić, to moja książka trafiła we właściwe ręce. Choć jest ona przeznaczona przede wszystkim dla osób podejmujących naukę w szkołach wyższych, doświadczenie pokazało, że może być również użyteczna dla uczniów szkół średnich. (…)Metody zaprezentowane w tej książce mogą być zastosowane właściwie do każdego przedmiotu w szkole wyższej i dają się dopasować do każdego stylu życia. (…) Gdy uwzględni się wysoką korelację pomiędzy osiągnięciami w studiach i przebiegiem późniejszego życia, może to być jedna z ważniejszych książek, jakie kiedykolwiek przeczytałeś!

Ze słowa wstępnego

 

Sztuka pamięci / Frances A. Yates ; tł. z fr. Witold Radwański ; posłowie Lech Szczucki. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.

Dla większości Czytelników temat tej książki będzie dość niezwykły. Albowiem mało kto wie, że Grecy, twórcy tak wielu kunsztów, stworzyli także sztukę pamięci, która – podobnie jak inne sztuki – została przeniesiona do Rzymu, skąd z kolei przedostała się do tradycji europejskiej. Sztuka ta polegała na zapamiętywaniu – za pomocą techniki odciskania w pamięci – „miejsc” i „wyobrażeń”. Określano ją zazwyczaj mianem mnemotechniki. W dzisiejszych czasach nie wydaje się ona już tak ważną dziedziną ludzkiej działalności. Jednakże w ciągu wieków poprzedzających wynalezienie druku wyćwiczona pamięć miała zasadnicze znaczenie, tym większe, że posługiwanie się w zakresie pamięci wyobrażeniami musi zawsze w jakimś stopniu angażować całą psyche (…).

 

Z przedmowy

Opracowała: Anna Wesołowska

 

 

Copyright