JĄKANIE

Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. – Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Zjawisko występowania niepłynności mówienia u dzieci w wieku przedszkolnym nierzadko bywa bagatelizowane zarówno w środowisku oświatowym, jak i ochrony zdrowia. W związku z tym terapią logopedyczną dzieci  jąkające się są często obejmowane dopiero w wieku szkolnym. To błędne podejście niektórych lekarzy, nauczycieli, a także logopedów obala właśnie niniejszy program, który ukierunkowuje praktyczne działania logopedów, rodziny jąkającego się dziecka oraz przedszkola na polu diagnozy i terapii, a także profilaktyki tego  zaburzenia. (…).

Fragment przedmowy

 

Jąkanie : diagnoza - terapia - program / Mieczysław Chęciek.  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

„Jąkanie : diagnoza - terapia – program” to systematyczne i wnikliwe opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logopedycznym i neurologopedycznym. Książka zawiera obszerną relację ze studiów nad literaturą przedmiotu, autorskie ujęcie problematyki zaburzeń realizacji jednostek mowy (głoska, sylaba, wyraz, fraza, zdanie) przez jąkających się oraz wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autora w tym zakresie. Ważne miejsce zajmuje rozdział poświęcony diagnozie i terapii osób jąkających się. Książka jest adresowana do logopedów, neurologopedów, psychologów i pedagogów, lekarzy, studentów logopedii, neurologopedii, medycyny, psychologii i pedagogiki, ale także językoznawców oraz wszystkich zainteresowanych problemem jąkania.

Z okładki książki

 

Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 1 / Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska.  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

(…) Zawarty w książce materiał teoretyczny, a przede wszystkim praktyczny (słownikowy i słownikowo-obrazkowy) jest propozycją do wykorzystania w kompleksowej terapii indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami płynności mówienia.

W pierwszej części w rozdziale pierwszym i drugim szczegółowo opisano TPM i TDSM. Natomiast w rozdziale trzecim zaprezentowano zarys Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się, w którym wskazano wszystkie techniki i metody terapeutyczne (ze szczególnym uwzględnieniem TPM i TDSM) oraz kolejność ich wprowadzania i stosowania w ramach tego kompleksowego programu. (…).

Fragment wstępu

 

Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 2 / Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Druga część publikacji zawiera gotowe materiały do kopiowania, do wykorzystania w pracy terapeutycznej z pacjentem. Obszerny materiał słownikowy w formie wspomnianych już wyżej tekstów do terapeutycznego czytania (dialogów, opowiadań itp.) oraz zestawy wyrazowe i obrazkowo-wyrazowe do nazywania, mowy dialogowej, a także do czytania podpisów wyrazowych czy frazowych pod poszczególnymi obrazkami opracowano do głoski m, głosek zwarto-wybuchowych oraz samogłosek.

Fragment wstępu

 

Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu / redakcja Lucyna Jankowska-Szafarska, Beata Suligowska, Roman Kara, Kamil Kupiec.  Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017.

„Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu” – oto książka po trzykroć:

  • Unikatowe kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczące wielowymiarowego zaburzenia płynności mowy, jakim jest jąkanie;
  • Przegląd metod terapii indywidualnych i grupowych oraz technik radzenia sobie na co dzień z zacinaniem;
  • Kalejdoskop ludzkich losów naznaczonych jąkaniem, osobistych opowieści-świadectw bohaterów żyjących pośród nas.

Niezbędnik każdego logopedy-terapeuty jąkania i nauczyciela-wychowawcy.

Kompleksowe vademecum dla studentów i młodych adeptów logopedii i psychologii.

Obowiązkowy poradnik dla rodziców dzieci jąkających się, młodzieży i dorosłych żyjących z problemem jąkania, zwłaszcza tych wciąż poszukujących…

Książka ważna dla wszystkich, którym leży na sercu oswajanie jąkania w społeczeństwie i odczarowanie stereotypów związanych z jąkaniem. To także apel do świata, by zechciał zrozumieć jąkanie.

Zebrane w jednym tomie głosy wybitnych polskich specjalistów i terapeutów jąkania.

Jedyna taka pozycja na rynku polskim!

Z okładki książki

 

Jąkanie / Zbigniew Tarkowski.  Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

Kiedyś często prowadziłem terapię osób jąkających się, a obecnie czynię to sporadycznie, aby nie wyjść z wprawy. Muszę czuć wewnętrzną potrzebę, by podjąć się tego trudnego zdania. Prawdziwa terapia jest ciężką pracą, która wymaga pełnej mobilizacji i zaangażowania. Pracujemy bardzo intensywnie, aby osiągnąć założone cele. Sukcesy dzielimy sprawiedliwie po połowie. Jestem stale pełen pokory wobec moich pacjentów i doceniam to, jak wiele im zawdzięczam.

Zbigniew Tarkowski – z okładki książki

 

Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

(…) Nowy paradygmat pracy mózgu, przyjęty także w niniejszej monografii, pozwala ująć zaburzenia poznawcze, emocjonalne i zachowania (w tym wypowiedzi) z perspektywy procesu. Dzięki czemu lepiej można zrozumieć dynamikę kształtowania się symptomów tych zaburzeń oraz ich zmienność, nakładanie się i przenikanie objawów w czasie. Wskazuje ponadto, że nie tylko mózg, ale także całe mózgowie odgrywa istotną rolę w przebiegu procesów psychicznych. Ujawnia się ona zwłaszcza w momencie, kiedy mamy do czynienia z jego różnorodnymi dysfunkcjami, co występuje także w przypadku jąkania. (…)

Fragment wprowadzenia

 

Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell Jr. ; przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska. – Wyd. 2. -  Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.

Uważam, że są dwa główne powody nasilania się jąkania u dzieci. Pierwszym jest brak profesjonalnej pomocy we wczesnym stadium pojawienia się problemu, drugim zaś to, co wydaje się przyczyną tego pierwszego – brak nacisku w systemie kształcenia logopedów na udzielanie pomocy dzieciom w początkowej fazie jąkania. Jestem głęboko przekonany, że kluczem do rozwiązywania problemu jąkania u dzieci jest wczesna interwencja, która pozwala co najmniej zahamować niekorzystny bieg wydarzeń, prowadzący do pogłębiania się trudności. Z wielu moich doświadczeń wynika, że jeżeli dziecko zostało objęte terapią wystarczająco wcześnie, ma szansę całkowicie pozbyć się problemu.  Na nich opiera się  idea niniejszej książki.

Fragment wprowadzenia

 

Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko / Monika Lubina ; [il. Agata Fuks, Piotr Olszówka].  Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.

„Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko” stanowią piątą część cyklu wierszyków i ćwiczeń na głoski. (…) Mam nadzieję, że moja książka będzie wartościową pomocą dla wszystkich borykających się z jąkaniem i pracujących z nimi logopedów. Zgromadzony materiał można wykorzystać także w terapii wad wymowy, zwłaszcza starszych uczniów czy dorosłych, a także wszystkich, którzy z racji swojego zawodu pragną ćwiczyć płynne wypowiadanie się. (…).

Fragment wstępu

 

Jąkanie to nie wyrok : poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Anna Szerszeńska. – Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.

(…) Sposób mówienia osób jąkających się to popularny temat żartów w kulturze masowej, w skeczach kabaretowych, produkcjach filmowych. O ile z pracą nad jąkaniem radzimy sobie z każdym rokiem coraz lepiej, o tyle ze społeczną świadomością i podejściem do tego zaburzenia nie jest już niestety tak dobrze.

Pod wpływem licznych spotkań z rodzicami postanowiłam napisać swojego rodzaju poradnik – zestaw podstawowych pytań, które opiekunowie zadają sobie, a później również mnie. Jest on bardzo krótki – by zaniepokojeni rodzice mogli przeczytać go w jeden wieczór. (…).

Fragment wstępu

 

Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.

Rozwojowa niepłynność mówienia ujawnia się w okresie kształtowania się mowy dziecka i jest zjawiskiem najczęściej przejściowym. Niekiedy jednak przekształca się w jąkanie, które może towarzyszyć człowiekowi do końca życia. Profilaktyka jest więc jednym z istotnych elementów w poprawnym przyswojeniu mowy przez dziecko.

W książce przedstawiono wiedzę na temat powstawania głosu, roli oddechu w mówieniu, warunków prawidłowego przebiegu terapii oraz zalecenia dla rodziców ćwiczących z dziećmi w domu. Podano również przykłady ćwiczeń logopedycznych, podzielonych na zestawy, które stosuje się w profilaktyce jąkania.

Z okładki książki

 

Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbieta M. Minczakiewicz.  Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.

Jąkanie jest przykrą dolegliwością, zakłócającą spokój wewnętrzny człowieka, niekiedy odbierającą radość, niweczącą jego plany i aspiracje życiowe, zaburzającą relacje z otoczeniem, ograniczającą (nawet uniemożliwiającą) nawiązywanie kontaktów z ludźmi ze względu na wszechobecny strach. (…) Niniejsza praca powstała z potrzeb społecznych przede wszystkim ludzi dotkniętych jąkaniem się, ich rodzin, oczekujących pomocy, a także tych, którzy wychodząc im naprzeciw (np. logopedzi, terapeuci, nauczyciele, wychowawcy) skutecznie poszukują odpowiednich strategii rehabilitacyjnych, efektywnych metod postępowania terapeutycznego czy nowych rozwiązań technicznych.

Fragment wstępu

 

Oprac. Anna Wesołowska

 

 

 

 

Copyright